Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Magne Mølster Last ned

Nykonfirmert ble søndagsskolelærer

Eleri Noorem (27) ble konfirmert for ett år siden. I Norge er det i seg selv en merkverdighet når en 27-åring konfirmeres, men det er ikke først og fremst det denne artikkelen handler om. Her skal det handle om det som har skjedd i løpet av det ene året som er gått siden.
Del Facebook Twitter E-post

I den estiske kirken – i likhet med Den norske kirke – er det en utfordring at mange forsvinner ut av synsvidden etter dåp og konfirmasjon. Mange menigheter forsøker å gjøre noe for å beholde de nykonfirmerte, men det er ikke uten videre lett når et voksent menneske, som har levd utenfor menighetens indre sirkler hele sitt liv, plutselig skal legge til seg nye vaner og gå til kirke. I Estland er det først og fremst voksne mennesker som kommer til dåps- og konfirmasjonsforberedelser.

Eleri Noorem er et eksempel til inspirasjon. Hun kom inn i Saku menighets arbeid gjennom babysang, og ble der invitert med på konfirmasjonsgruppe. Så ble hun med der, likte det godt, og inviterte også samboeren sin med, Jürgen.

– På siste samling ble vi spurt om hva vi kunne tenke oss å være med på eller bidra med videre i menigheten. Jeg svarte at jeg kunne hjelpe til litt på søndagsskolen, for jeg er veldig glad i å arbeide med barn, sier Eleri.
Få uker seinere var Eleri fast medlem i menighetens søndagsskoleteam. Så kom spørsmålet om hun hadde lyst til å gå på et kurs om kristent barnearbeid i regi av Det trosvitenskaplige fakultet i Tallinn. Og det hadde hun.

– På kurset fikk vi en god del praktiske øvelser som har vært til hjelp for å bli tryggere i rollen som leder og formidler. I tillegg har jeg hatt god hjelp av de andre i søndagsskoleteamet. De er veldig oppmuntrende og lette å spørre om råd. Nå har jeg hatt hovedansvaret for søndagsskolen flere ganger allerede, og synes det går bra! Jeg synes det gir mye tilbake til meg selv også når jeg får være med og gi videre noe som er fint, sier Eleri.

I tillegg til arbeidet i søndagsskoleteamet, har både Eleri og Jürgen blitt faste innslag på menighetens «arbeidermøter», en samling først og fremst for frivillige arbeidere. Der var det nettopp Eleri som tok til orde for å starte noe lignende en bibelskole i menighetens regi, særlig beregnet på de som er ferske i menigheten og ikke kjenner Bibelen så godt. Menighetens bibelskole ble virkelighet i oktober: Nå samles Eleri og en håndfull andre til undervisning i Saku bedehus en kveld hver tredje uke. Dette året går vi igjennom Det gamle testamente, og så står Det nye testamente for tur neste år.

Eleri har studert «transportlogistikk», men er for tiden hjemmeværende med datteren Emili (1,5 år). Til sommeren har hun planer om å starte kiosk med salg av hjemmelagede kaker, men helt sikkert er det ikke ennå. Det har blitt ekstra fart i kafèplanene etter menighetens julemarked til inntekt for kirkebygg i desember. Der hadde Eleri og søsteren Kadri (som nå også har blitt menighetsmedlem) ansvar for kafèen. Til sammen kom det inn 22500 kroner på hele markedet, noe som under estiske forhold er bra.

– Det var veldig kult med den kafèen, synes Eleri.

Tekst: Magne Mølster

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp