Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Veronica Garstad Last ned

Kirkedager og barneleir

Fra 12. til 19.juni arrangerte Mustamäe menighet kirkedager i samarbeid med den estiske kirkens misjonssenter. Slike arrangment finner sted hvert år. Tanken er dels å nå ut til lokalbefolkningen gjennom åpne lavterskel-arrangemen. Og dels er arrangementet siktet inn på kirkefolk fra hele (nord-)Estland.

Kirkedagene arrangeres i samarbeid med andre menigheter i Mustamäe (baptister og andre), og disse dagene var det arrangementer i alle disse menighetene. Aller mest i den lutherske kirka, som selv om den ikke er ferdig, har mest plass. Det ble arrangert kaffedag, filmkveld, babysang, babymaling, pannekakekafè, konferanse om tro og vitenskap, grillfest, pilegrimsvandring, bibelkveld, sangkveld og gudstjenester – bare for å nevne noe.

Les innlegget →

«HEAVY METAL» I SAKU KIRKE!

Joda, du leste riktig - men det er mulig du forstod feil. Riktignok er vi åpne for forskjellige musikalske stilarter her i menigheten, men metallet jeg snakker om er de nye kirkeklokkene. De ankom Saku kirke den 11. april, nøyaktig tre år etter at Mihkel Reinup tok det første spadestikket på kirketomta.

Etter at to innbyggere i Saku hadde støttet kjøpet av de to klokkene, gikk vi til det skritt å bestille dem på slutten av fjoråret. For dem som ikke vet hva kirkeklokker koster, så kan jeg kort fortalt si at det ikke er noen billig moro! I ettertid viste det seg at bestillingen kom «i grevens tid». Etter Russlands invasjon i Ukraina 24. februar, har metallprisene gått til værs. Nå har menigheten en lokal innsamling (på et eget kirkeklokkefond) til monteringen og alle «dubedittene» (ikke minst elektronikken), som i dag hører kirkeklokker til.

Det er tradisjon for at kirkeklokker blir støpt med et skriftord. Vi hadde en god, demokratisk prosess på dette i menighetsrådet, med mange alternativer. Og slik ble det: Den store klokka, som veier 446 kilo, representerer Kristus og Hans kall til oss. På den står det skrevet: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11:28). Den minste klokka, som veier 289 kilo, representerer englers og menneskers svar på Guds tiltale. På den står et sitat fra englenes lovsang i juleevangeliet: «Ære være Gud i det høyeste» (Luk 2:14).

Kirkeklokkene blir stående i kirkesalen fram til høsten. Målet er å få heist dem opp i tårnet i høst, og at det for første gang i historien kan ringes inn til jul i Saku i 2022. Kirkeklokkene skal etter planen vigsles (innendørs) den 15. september.
Saku kommune er blant de befolkningsmessig raskest voksende områdene i Estland.  Kirkeklokkene hjelper oss til ikke bare å være synlige, men også hørbare i Saku!

Les innlegget →

Mens vi venter på stormen?

Per i dag har det kommet om lag 22 000 flyktninger til Estland, og tallene stiger fortsatt. De som ikke har egne kontakter, fraktes i busser og privatbiler til de store byene, der de inntil videre blir plassert på hoteller eller passasjerbåter. Etter 30 dager på disse senterne, utplasseres flyktningene i de forskjellige kommunene. Her i Saku forbereder vi oss. Det var en hyggelig overraskelse da en ukrainsk pastor, Anton, hans kone Veronika og datteren her om dagen stakk innom kirka vår i Saku!

Anton er opprinnelig fra Øst-Ukraina, der det ifølge dem selv har vært uroligheter i mange år allerede. Mens hans morsmål er russisk, er Veronikas morsmål ukrainsk. Før flukten bodde de i en forstad til Kiev. Siden de allerede hadde en kontakt i Saku, valgte de å komme rett hit. Dermed er de blant de ukrainske familiene som ikke trengte å ta veien om de store flyktningmottakene. Mange ukrainere har jobbet i Estland de siste årene, for eksempel innenfor byggesektoren.

Anton og Veronika er også i kontakt med den russiskspråklige metodistmenigheten i Tallinn, men vi snakket om muligheten for å gjøre noe økumenisk – felleskirkelig – her lokalt hvis og når det kommer mange flyktninger til Saku. Dersom ikke krigen får en snarlig slutt, kan det komme flere hundre, ja kanskje 1000 flyktninger bare til Saku – hvor det bor drøyt 11 000 mennesker fra før av.

I likhet med mange andre menigheter og andre organisasjoner i Estland, har vi i vår menighet snakket om hva vi kan gjøre for å hjelpe flyktningene. På vegne av menigheten deltok jeg også på et møte i kommunen, hvor vi prøvde å kartlegge behov og ressurser.

Men hvilke behov snakker vi om? Hva klarer stat og kommune selv å ta seg av, og hvor mye kan og skal vi i frivillig sektor bidra med? Her er mye usikkert. Det vil nok ta noe tid for eksempel å organisere skole for alle barna som nå kommer, men målet er å få det «på stell» fortest mulig. Her har vi fra menighetens side sagt at vi gjerne stiller rommene i kirka til disposisjon, samt eventuelt noen frivillige. Det kan være snakk om familietreff på formiddagene, barnegruppe, sang eller skole. Selv om rommene i kjelleren av kirka ikke er ferdige, har vi nå brukstillatelse og vi har akkurat satt på noen dører.

Vi har også tilbudt tøy, leker, skotøy og annet fra menighetens loppemarked. Dette loppemarkedet har vi nå inntil videre stående permanent i Saku bedehus, våre tidligere lokaler.

Per i dag har bare fire ukrainske familier kommet til Saku. I månedskiftet mars/april er det ventet veldig mange flere. Takk for at dere er med i bønn!

Les innlegget →

Inspirerende mediearbeid - for og med ungdom

Denne gangen har vi en gjesteskribent på Estlands-bloggen, nemlig praktikant (eller «ettåring») Veslemøy Heintz Grydeland. Veslemøy har mesteparten av tjenesten sin i Saku og Mustamäe menigheter, særlig innenfor barne- og ungdomsarbeid. Samtidig er hun også noe med i „Plussmeedia“, et kristelig mediearbeid for og med ungdom - som for øvrig får prosjektstøtte fra NMS. Så da gir vi ordet til Veslemøy:

«Etter jul har jeg blitt mer og mer involvert i det arbeidet Plussmeedia gjør. Plussmeedia er en kristen medieorganisasjon som gir ut fire magasiner i året. Målet er å nå ut til estisk ungdom med det kristne budskapet. Magasinet tar opp mange forskjellige temaer, og alle utgavene har et overordnet tema. Forrige utgave var det “din mulighet” som var temaet. Alle som er med på å lage magasinet er ungdommer. Det jeg har vært med på, derimot, har ikke hatt noe med magasinet å gjøre. De siste månedene har nemlig Plussmeedia også laget TV-sendinger. Programmet heter “5 pluss”, og hver måned har vi laget en episode for den kristne tv-kanalen TV7. Jeg har vært med på innspillingene. Personlig var jeg aldri foran kamera, men jeg hjalp til likevel. På de to innspillingene som har vært på, har vi spilt inn tre episoder av gangen.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp