Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: S. P. Smith Last ned

«Og når er du tilbake i rollen din?»

Spørsmålet kom fra han som er min nærmeste leder i Carlisle bispedømme. Han ble med oss på oppstartskurset med ettåringene i august, og spurte i etterkant når jeg ville være tilbake på plass i England.
Del Facebook Twitter E-post

For det skal i alle fall ikke stå på vilje!

Bildet viser Leah som peker på nms- skiltet hun har satt opp på den nye kontordøra vår.

NMS- skiltet var oppe på kontoret vi delte i England.

Etter over 10 år i Carlisle bispedømme har NMS nå et langt samarbeid med bispedømmet å se tilbake på. Her har vi vært med og bygget ungdomsmenigheter, her har vi drevet bispedømmets ettåringsarbeid og her har vi fått impulser, kunnskap og lærdom vi har kunnet dele videre. Med partnere i Norge så vel som resten av Europa og verden. Fresh Expressions og Messy Church er eksempler på ting vi har fått god erfaring med etter hvert, og disse erfaringene har vi delt med glede.

Bildet viser 4 av ettåringene vi hadde i 2018/19

Noen av ettåringene våre i 2018/2019.

Og vi skulle gjerne fortsatt med dette! Men av flere grunner, bla Brexit, vil vi nå få en periode uten våre folk «på bakken» i England. Uten at dette på noe vis gjenspeiler verken vårt eller Carlisle bispedømme sitt ønske om å være tilstede her. Noen praktiske og administrative ting må likevel være på plass før vi igjen kan sende misjonærer og ettåringer til England. Men om alt går etter planen, vil de være her til neste skoleår.

Inntil da står svaret fra min engelske leder ubesvart..

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp