Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Foto: Solgunn P. Smith Last ned

Brexit til besvær

Hva enn man måtte mene politisk om Brexit, så er det ingen tvil at denne beslutningen har medført noen utfordringer for NMS sitt samarbeid med Carlisle bispedømme i Nord-England.
Del Facebook Twitter E-post

Som et resultat av Brexit, må nå alle som vil oppholde seg mer enn seks måneder i Storbritannia ha visum. Og hovedsamarbeidet mellom NMS og Carlisle bispedømme er jo nettopp å sende ungdom på utveksling gjennom Ucrew og utsendelse av NMS-misjonærer.

På grunn av covid-19 kunne NMS ikke sende Ucrew-ungdom på utveksling til England i 2020. Men som om ikke det var nok, trådde Brexit i kraft 31.desember 2020. Dermed har vi ikke kunnet sende nye ungdommer til Carlisle, selv om covid-restriksjonene har opphørt. Grunnen til dette er at Brexit nå krever at alle som vil oppholde seg i Storbritannina mer enn seks måneder må ha visum. Dette gjelder både for Ucrew-ungdom som er utstasjonert ti måneder, og rekruttering av nye NMS-misjonærer.

Veien til å oppnå slike visum er ikke helt enkel. Dette fordi mottakerorganisasjonen må bli godkjent som en slags visumsgarantist. Og for å bli en slik garantist, må organisasjonen søke om å bli godkjent som holder av et såkalt visum-sponsorship. Dette er en kostbar og tidkrevende prosess som krever en del administrasjonsforberedelse.

Men utfordringene stopper ikke der. For Ucrew-ungdom og nye misjonærer vil nemlig kreve to forskjellige typer visum, og dermed må mottakerorganisasjonen bli godkjent for to ulike visum-sponsorships. Ifølge Carlisle bispedømme sine juridiske rådgivere, vil det ikke være mulig å søke om to visum-sponsorships på en og samme gang. Da vil man garantert få avslag på begge. Bispedømmet må derfor velge å bli visum-sponsor for enten arbeidsvisum til nye misjonærer, eller visum-sponsor for visum til utveksling.

I og med at familien Tjemsland har avsluttet sin tjeneste i Carlisle etter 11 år og flyttet tilbake til Norge nå i sommer, så ønsker bispedømmet å prioritere visum-sponsorship for arbeidsvisum, slik at vi kan starte rekrutteringsprosessen for nye misjonærer til England allerede på nyåret, med sikte på oppstart av ny tjeneste i august 2023.

Men hva da med Ucrew-utvekslingen, som også utgjør en stor del av samarbeidet mellom NMS og Carlisle bispedømmet? NMS er i dialog med bispedømmet for å finne andre løsninger på hvordan vi kan fortsette Ucrew-utvekslingen, uten at bispedømmet i første omgang innehar visum-sponsorship for utveksling. En mulig løsning vi ser på er å inngå et trekantsamarbeid med en tredjepart som allerede har et slikt visum-sponsorship for utveksling av ungdom. Målet er at en slik avtale skal kunne sikre at vi også skal kunne gjenoppta Ucrew-utvekslingen fra og med august 2023.

Det er fortsatt en del løse tråder og administrasjon som gjenstår før vi får alle avtalene i boks, så vær med å be for at disse praktiske rammebetingelsene skal finne en snarlig løsning, slik at NMS og Carlisle bispedømme kan fortsette vårt fruktbare samarbeid med å sende både nye misjonærer og ungdommer til Carlisle til vår felles berikelse.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp