Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Sarah Nixon Last ned

Takknemlig

Del Facebook Twitter E-post

Carlisle Network Youth Church (NYC) er del av Carlisle bispedømme sin store satsing på barn- og unge, og er også del av noe som kalles «Fresh Expressions»; en ny måte å være kirke på. Visjonen til NYC er å skape tilknytning til en generasjon, og målgruppen for arbeidet er de ungdommene som de lokale kirkene ikke kommer i kontakt med. De ungdommene som ikke har vokst opp i kristne familier, som ikke har kristne venner, og som ikke vet noe mer om Jesus og tro enn det lille som blir undervist i religions- og etikktimene på skolen. Som vil si de aller fleste ungdommene i bispedømmet.

Og hvordan går vi da fram for å møte disse ungdommene, for å skape et arbeid med og for dem, når våre «tradisjonelle» måter å gjøre ungdomsarbeid ikke synes å nå langt nok ut? Og når vi så har tanker, visjoner og drømmer om hvordan dette arbeidet skal se ut, men ikke har en menighet som «sender» oss ut, som vi kan finne støtte i, og som vi kan rekruttere frivillige fra? Hvordan starte et arbeid ut av ingenting; ingen ungdommer, ingen frivillige, og særs lite materielle ressurser?

Da trenger vi tid. Tid til å be, tid til å møte ungdommer der de er og høre hva de vil, tid til å dele visjonen og drømmene for arbeidet med de som vil høre, og tid til å investere i ledere som vil være med på laget.

Nå, 7- 8 år etter oppstarten av Carlisle NYC er vi i kontakt med rundt 200 ulike ungdommer hver måned, vi gir ledertrening til ca 6 ungdommer, og vi bygger langsomt opp et team av partnere som er med oss i arbeidet; både i form av lokale kirker og frivillige ledere.

(Mange av våre frivillige ledere er ettåringer som kommer til oss gjennom Ucrew- dersom du har lyst å vite mer om hva det er, eller har lyst å tilbringe et år feks i England som ettåring, kan du se her.)

 

Nå i januar inviterte vi våre partnere og frivillige til en «takkefest» hvor vi fikk vise dem hvor mye vi setter pris på dem og samarbeidet med dem, hvor vi fikk delt hvor langt vi har kommet med arbeidet med dem på laget, og hvor vi fikk understreket at dette ikke er gjennomførbart uten dem.

Vi vet at mange av dere i Norge er også våre partnere, selv om vi ikke alltid ser dere fysisk. Vit at denne takken er også til dere. Uten dere hadde det ikke vært noe Carlisle NYC. Uten dere hadde ikke disse 200 ungdommene hatt en relasjon til noen kristne. Uten dere hadde ikke 5000 kakaoer blitt delt ut til ungdom som et første kontaktpunkt med kirke. Uten dere hadde ikke ettåringer fått opplevd nye måter å gjøre misjon og menighetsarbeid på, som igjen inspirerer dem til videre tjeneste på sine hjemsteder.

Og uten dere hadde vi ikke kunnet bekjempe urettferdighet, delt tro og utryddet fattigdom.

 

 

På festen hadde vi også en aldri så liten Kahoot; dersom du har lyst kan du prøve deg på den og se om du lærer noe nytt om arbeidet vi driver i Carlisle NYC!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp