Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Solgunn P. Smith Last ned

Fresh Expressions

Fresh Expressions, Missional Communities, Network Youth Church, Cells… Dette er konsepter og ord som brukes mye i England og Cumbria hvor vi i nms er med og arbeider. Hva handler det om alt, egentlig?
Del Facebook Twitter E-post

Fresh Expressions har sitt utspring i Church of England sin rapport fra 2004 om en misjonalt utformet kirke. Bakgrunnen var at antallet nytenkende- og annerledes- utseende kirkefellesskap stadig vokste, hvorav disse hovedsakelig jobbet inn mot kirkefremmede i et skiftende kulturlandskap, som dermed førte til at det i rapporten ble foreslått å anerkjenne disse fellesskapene som likestilt med de mer tradisjonelle kirkefellesskapene. I dag er Fresh Expressions en økumenisk bevegelse i England, som også har spredt seg til andre land, deriblant Norge.

 

Det som definerer Fresh Expressions- fellesskapene er at de er

 

Misjonale; i det at de tjener dem utenfor kirken

Kontekstuelle; i det at de lytter til og trer inn i «de utenfor» sin kultur

Dannende; i det at disippelgjøring er en prioritering

Menighet; i det at de er og utgjør nye former for kirkelige fellesskap

 

Bildet viser ungdomsleder Sarah i sin Network Youth Church- teamgenser.Et Fresh Expression, som er og som bygger kirke med kirkefremmed ungdom, er Network Youth Church. I Cumbria fylke finnes det pr nå 9 slike Network Youth Churches (NYC), som er involvert i alt fra skolelag, ungdomseventer og relasjonsbygging i parker, til mer tradisjonelle ungdomsklubber. Carlisle NYC blir ledet av misjonær Kristian Tjemsland, hvor Solgunn og ettåring Anna også er involvert, og flere av ettåringene våre er involvert i to av de andre NYCene i Cumbria. F.eks var Ablaze en ungdomsevent arrangert av to av NYCene lenger sør i fylket, og du kan lese to av ettåringene våre sine beskrivelser av det her.

(Du kan også følge arbeidet som gjøres i de ulike NYCene her.)

 

I går var vi samlet til en Fresh Expressions dag i Kendal her i Cumbria, hvor vi fikk høre mer om hva Fresh Expressions er, og fikk være med på seminarer holdt av folk som leder ulike typer av Fresh Expressions- fellesskap. Bildet viser misjonær Solgunn sammen med de frivillige ungdomslederne Esther og Sarah på en sti mens de er med på et utendørs Fresh Expressions- seminar.Blant annet var to av våre frivillige NYC- ledere; Esther og Sarah, sammen med ettåring Anna og jeg med på et seminar basert på hvordan et Fresh Expression- fellesskap gjør kirke ved å være ute i naturen sammen og samtidig snakke om tro, Gud og hans skaperverk.

 

Fresh Expressions er som noen sa;

«Det er som om vi skriver en historie sammen, og hver uke er en ny setning.»

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp