Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: nms- foto Last ned

Nye Ucrews på plass i England

Et nytt skoleår er begynt, et nytt semester, og med det et nytt kull av ucrews. Årets 12 ucrewere har tilbrakt to uker sammen på Hald i Mandal først, og er nå reist ut til de stedene de skal være de neste 10 månedene. Av disse 12 er 7 sendt til ulike steder i Cumbria fylke nord i England.
Del Facebook Twitter E-post

Årets ucrewere i England er en blandet gjeng. 2 menn, 5 kvinner. Noen rett fra videregående, andre har studert eller gjort litt annet først før de kom hit. 4 kommer fra Norge, de 3 andre kan sies å være en frukt av, blant annet, NMS sitt arbeid i deres respektive hjemland; Estland og Taiwan. Noen skal arbeide tett på menigheter og menighetsledere, andre går inn i tjenester hvor det å bygge relasjoner med «kirkefremmede» mennesker er mer i fokus. Med så ulike bakgrunner, personligheter og hverdager skulle en tro disse ucrewerne ikke ville finne noe å enes om og knytte kontakt over. Men slik er det ikke.

 

Bildet viser tre av ucrewerne 17/18 til England sammen med et britisk flagg de har fargelagd.Årets ucrewere har definitivt knyttet kontakt og bygget relasjoner. Det er tydelig at de liker hverandre, bryr seg om hverandre og støtter hverandre, og det etter kun å ha kjent hverandre en måned. De har allerede bygget sin ucrew- familie. Mitt ønske for dem og for dette året er at Jesu ord i Johannes 13:35 skal bli sannhet; gjennom deres kjærlighet til hverandre, og til de de møter, skal alle forstå at de er etterfølgere og disipler av Jesus, og at de med det kan gjøre Han kjent.

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.»

 

 

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp