Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Lovsangshjemmet- barnehagen under motorveien

Endelig kunne Lovsanghjemmet åpne igjen etter å ha vært stengt i flere måneder på grunn av Covid-19. Både barn, foreldre og ansatte har ventet på denne dagen lenge, og alle var spente på om de lokale myndighetene ville godkjenne Covid-19 tiltakene som barnehagen hadde gjort. Det gjorde de, og nå har barnehagen vært åpen i vel en måned.
Del Facebook Twitter E-post

Til tross for noen begrensninger så storkoser barna seg i barnehagen. Her har de god plass til å leke, mange kjekke aktiviteter, utelek og kos. Og ikke minst, lærere som gir de omsorg og kjærlighe,t og som sørger for at de får sunn mat og nok hvile.

 

 

Årets første foreldremøte

Årets første foreldremøte har blitt holdt, og det var flott å se at de fleste foreldrene/foresatte stilte opp. På møte fikk lærerne

presentert arbeidet, og den pedagogiske modellen de jobber etter- selvstendig læring. Dette er en litt utradisjonell måte å jobbe på, i forhold til en vanlig Thai barnehage, men lærerne opplevde at foreldrene var positive til barnehagens pedagogikk.

 

 

 Morsdagsfeiring

I går feiret de morsdagen i barnehagen, og mødre/foresatte var invitert til barnehagen for å delta i feiringen. Representanter fra de lokale myndighetene kom innom med gaver til mor og barn.

 

 

Samarbeid med lokale myndigheter

De ansatte ser en økende interesse fra lokale myndigheter når det gjelder Lovsangshjemmet. En grunn kan være at ikke alle aktører i den private barnehagesektoren driver etter forskriftene, og at myndighetene derfor ønsker å følge med på hva en gjør. En annen grunn er at områdelederen i Nong Mai community (hvor Lovsangshjemmet ligger) er veldig stolt av Lovsangshjemmet, og inviterer stadig representanter fra lokale myndigheter på besøk. Fungerende styrer i barnehagen, Kruu Bit ser viktigheten av et godt samarbeid med lokale myndighetene, og jobber sammen med områdelederen om hvordan myndighetene kan bidra også økonomisk til barnehagen. NMS ønsker at kirken mer og mer skal ta ansvar for sine institusjoner, og støtten fra NMS til Lovsangshjemmet blir mindre og mindre for hvert år, derfor er det flott å se at styrer i barnehagen viser et engasjement for lokal fundraising.

Samarbeidet går begge veier, barnehagen via sitt nettverk, kommer i kontakt med folk som i utgangspunkt ikke kjenner til Klong Toey og behovene der. Her kan Lovsangshjemmet hjelpe til med å formidle kontakt mellom grupper som ønsker å bidra, og områdeleder. Som gruppen som besøkte Lovsangshjemmets nabolag nå nylig. En ungdomsgruppe fra en internasjonal skole hadde laget i stand 300 matbokser med forskjellig tørrmat, som de delte ut til familier i Lovsangshjemmets nabolag, i tillegg til bleier til sengeliggende personer og til Lovsangshjemmet.

Sterke og trygge familier

Barnehagen ønsker også å samarbeide med områdeleder og lokale myndigheter når det gjelder prosjektet «Sterke og trygge familier». I år skal en i barnehagen fokusere enda mer på foreldresamarbeidet, og de skal blant annet ha individuelle foreldresamtaler, i tillegg til hjemmebesøk og foreldremøter.  Skal en forandre et samfunn, så må en begynne med å styrke familiene, og barnehagen begynner med familiene til sine barn. Områdeleder er veldig positiv til at diakoniavdelingen i kirken arrangerer et «Sterke og trygge familier» seminar i Klong Toey. I Oktober skal det arrangeres et slikt seminar i Bangkok, og foreldre fra barnehagen vil bli invitert, men får de ansatte det til, så vil det også arrangeres et tilsvarende seminar under motorveien i Klong Toey.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp