Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Nytt fra lørdagsklubbene

Dyrke grønnsaker, grille sin egen fisk, leke med lego, lage sine egne instrumenter, bli kjent med gamle historier og sagn fra egen stamme, lære å skrive sitt lokale språk, kjenne på stolthet over å tilhøre en stamme. Bli oppmuntret til å ta ordet i en forsamling, få kjennskap til sine egne rettigheter og lære om viktigheten av en utdannelse, bli kjent med spennende bibelhistorier og få kunnskap om viktigheten av å ta vare på naturen. Dette er noe av det barna på lørdagsklubbene får oppleve. Vi i NMS er så heldige å få være med å støtte dette flotte prosjektet.
Del Facebook Twitter E-post

Det er tid for halvårsrapporter, og jeg er i gang med å skrive om Lørdagsklubbene. Dvs det er lederne for de ulike klubbene som skriver rapportene, og som sender til meg.  Jeg prøver etter beste evne å samkjøre de slik at det tilslutt blir en rapport som sendes videre til de som støtter prosjektet. Når det gjelder Lørdagsklubbene så er NMS hovedsponsor.

På grunn av Corona pandemien så måtte lørdagsklubbene stenge. De åpner igjen så snart som myndighetene tillater det. Det er fortiden lørdagsklubber i fem ulike landsbyer i Nord Thailand. Målet vårt var å utvide med to lørdagsklubber nå i år, men pga Corona pandemien så er det foreløpig utsatt. Noe over 100 barn deltar jevnlig på aktivitetene i lørdagsklubbene våre.

Hvorfor er lørdagsklubbene viktig for ditt lokalområde var et av spørsmålene som lederne i lørdagsklubbene måtte svare på i rapporten. Dette svarte en av lederne.

1. Barna i landsbyen blir kjent med historier fra bibelen.

2. Barna blir kjent med sine egen og andre barn sine rettigheter.

3. Barna lærer om lokale tradisjoner fra stammene de tilhører, tradisjoner som er i ferd med å bli glemt, for eksempel språk, musikkinstrumenter etc.

4. Barna og mennesker i landsbyen lærer om resirkulering, og om hvordan gamle ting can oppgraderes og brukes igjen.

5. Barna har en trygg plass å være på lørdager, får et godt og sundt måltid og får ny kunnskap.

6.  Foreldre får tid til å jobbe, og vet at barna er på en trygg plass mens de er på jobb.

7. Barn bruker fritiden til noe meningsfylt.

 

      

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp