Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Foto: Terje Bjørkås Last ned

Ordinasjon av kvinnelige prester?

I Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) kan ikke kvinner ordineres til presteyrket...
Del Facebook Twitter E-post

enda …

Da kirken ble etablert i 1994, fikk kirken selv velge om de ønsket å ordinere kvinnelige prester eller ikke. Den gangen valgte de å ikke gå for en slik løsning.

I dag er situasjonen annerledes. Mange av de kirkelige ansatte, både kvinner og menn, kunne nå tenke seg en mulighet for kvinnelige prester. Men det er fortsatt noen som ikke ønsker dette.

Den nasjonale kvinnegruppen har fremmet et forslag til ledelsen i  ELCT om å diskutere dette temaet. I 2016 ble det arrangert et to-dagers seminar, og da ble det diskutert fordeler og ulemper med en slik løsning. I første omgang var det lederne i kirken, der majoriteten er menn, som kom sammen for å diskutere. Neste steg er å invitere medarbeidere, kirkemedlemmer, kvinnegruppen og misjonærer til en større diskusjon/ informasjonsrunde.

ELCT er medlemmer av Det lutherske verdensforbund (LVF), og 77% av alle medlemskirkene i LWF velger nå å ordinere kvinnelige prester.

Foreløpig er det høyst usikkert hva som blir utfallet av disse diskusjonene, og om ELCT er klare for en endring. Men det er positivt at kvinnegruppen blir hørt, og at kirken velger å sette dette temaet på dagsordenen. Målet er at de ulike synspunktene skal komme frem på en demokratisk måte, og at kvinnegruppen – som reiste dette spørsmålet i utgangspunktet – skal kjenne at det de er opptatt av blir brakt videre til kirkeledelsen.

Generalforsamlingen i ELCT er kirkens øverste myndighet. Når temaet kommer opp som sak er usikkert.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp