Tilbake til nms.no Pakistanblogg
Meny
Last ned

Rettferdighet for Zafar Bhatti.

Vi har ikke noe bilde av Zafar Bhatti. I dag er han omtrent 57 år gammel og har sittet i fengsel i åtte år. For tre år siden ble han dømt til livsvarig fengsel for angivelig blasfemi; «fordi han er kristen», sier de som kjenner saken.
Del Facebook Twitter E-post

11. juli 2012 ble Zafar Bhatti anklaget for å ha sendt en blasfemisk tekst fra telefonen sin til visegeneralsekretæren i en religiøs organisasjon i Rawalpindi i Pakistan. 23. juli 2012 ble Zafar Bhatti arrestert og sendt til Adiala fengsel i Rawalpindi. Der sitter han fremdeles. Zafar Bhatti er kristen og påstandene mot ham kunne aldri bevises. Ingen har noensinne sett den angivelige blasfemiske meldingen.

Helt siden fengslingen i 2012 har CLAAS, NMS sin partner i Pakistan, gitt fri rettshjelp og støttet familien til Zafar, og gjorde sitt ytterste for at rettferdighet skal skje mot siktede. CLAAS har reist fra Lahore til Rawalpindi mange ganger, og hver gang har de betalt høye summer for advokat, reise og overnatting. Ofte var reisen forgjeves.

Det tok lang tid før det skjedde noe i saken i det hele tatt. Etter å ha sittet inne i fem år ble Zafar dømt til livsvarig fengsel og til en betydelig bot som han umulig kan betale. Ut fra sin erfaring med lignende saker er CLAAS av den oppfatningen at retten ble tvunget til å gi livsvarig fengsel i stedet for frifinnelse fordi de føler seg under økende press av religiøse fanatikere. Likevel er det viktig å merke seg at det er første gang en dommer gir livsvarig fengsel i stedet for dødsdom for blasfemianklagen etter §295-C.

CLAAS advokaten Mr. Takir Bishi sammen med andre CLAAAS medarbeidere og Nawab Bibi, Zafar Bhattis kone, etter en høring i ankesaken.

Dommen ble anket til Høyesterett i Lahore og igjen gikk det flere år uten at det skjedde noe. Da en dommer under en høring i 2019 ytret at samvittigheten ikke tillater ham å felle en dom i denne saken, ble han straks byttet ut med en annen dommer. I følge CLAAS nøler domstolene med å avgjøre blasfemisaker og prøver å utsette sakene uten troverdig begrunnelse.

Først etter at CLAAS hadde skrevet et brev til justisministeren og klaget over at retten var partisk og diskriminerende, ble forhandlingene tatt opp igjen, for snart å bli utsatt igjen – for tjuende gang – etter at ingen av vitnene klarte å bevise påstanden mot Zafar Bhatti. Åtte år som kristen i et pakistansk fengsel og å få livsvarig fengsel for noe en ikke har gjort må være en påkjenning som ingen kan forestille seg. Likevel har Zafar Bhatti ikke mistet troen på en elskende Gud som søker rettferdighet!

Joseph Francis, CLAAS direktøren, overrekker mat og medisiner til Nawab Bibi

Etter mange år i fengsel er Zafar Bhatti blitt en syk mann. Da CLAAS i september i år ble informert om at han var blitt alvorlig syk, dro de umiddelbart til Rawalpindi og ba domstolen om løslatelse mot kausjon og en raskere behandling av ankesaken. CLAAS-teamet avgjorde videre at de ville gi 10.000 rupier (ca. 570 kroner) for å kjøpe frukt, matvarer og medisiner.

Nawab Bibi i samtale med advokaten Takir Bishi på rommet hennes

Nawar Bibi er kona til Zafar Bhatti, en gammel dame på snart 60 år. Hun har ikke barn som kan ta seg av henne og bor alene i en leilighet i byen. Nawab Bibi har ingen inntektskilder og kan ikke betale husleien på ca. 280 kroner i måneden. CLAAS har derfor i lang tid støttet henne med dagligvarer og penger til husleien. Nawab Bibi har også helseproblemer og sliter mer og mer med å ta vare på seg selv. Likevel avslo hun tilbudet fra CLAAS om å flytte til Lahore fordi hun da ikke lenger ville kunne besøke mannen sin i fengsel. Hun sier:

Å bo i samme by som mannen min gir meg likevel en viss ro og menig i livet.

Også Nawab Bibi har en sterk tro. Hun ber for sin manns helse og for løslatelse fra fengselet, og takker for at CLAAS har hjulpet henne over så lang tid. Hele saken er tung å bære også for CLAAS som sliter med å beholde tilliten til en regjering som viser så liten interesse for ofrene for religiøs forfølgelse. Urettferdighet, fattigdom, og diskriminering er en stadig trussel for religiøse minoriteter i Pakistan. Likevel ser vi et lite lys ved enden av tunnelen. I oktober hadde CLAAS-advokaten for første gang mulighet til å tale foran retten og legge frem forsvarets argumenter, og dommeren lovet at saken snart skal avgjøres.

Zafar Bhatti ber mye i den lange ventetiden. Fra fengselet skriver han:

Når jeg er utålmodig, Herre Jesus Kristus, hjelp meg å være rolig. Når jeg blir motløs og føler meg alene, hjelp meg å huske at du er sammen med meg. De som venter på Herren, vil få ny styrke (Jesaja 40: 31).

Zafar Bhatti ber også for oss, at Herren Jesus Kristus må trøste våre hjerter og velsigne oss og gi oss fred!

 Foto: CLAAS Pakistan

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp