Tilbake til nms.no Pakistanblogg
Meny
Foto: Illustrasjonsfoto Last ned

Jentene fra teglverket

Slaveri? Tvangsarbeid? Dette kjenner vi fra historien, fra Amerika eller fra fangeleirene under krigen. Men fra i dag? I Pakistan er “bundet arbeidskraft”, en type moderne slaveri, allestedsnærværende. Vi møter jentene fra teglverket.
Del Facebook Twitter E-post

En varm, mørk kveld besøker jeg sammen med kollegene fra CLAAS et teglverk noen kilometer utenfor Lahore. Midt på området, omgitt av digre hauger med leire og dype hull i jorden, står det klynger av små hus så langt øyet rekker. Det er arbeiderboliger. Alle innbyggere her har en ting til felles: De er tvangsarbeidere; fra de er små barn til de er gamle er de eiendommen til en «patron», eieren av teglverket.

Nesten alle innbyggere i disse bosetningene er kristne og tilhører den laveste klassen i samfunnet. Medarbeidere fra CLAAS kommer jevnlig på besøk til dem, snakker om deres rettigheter, gir uformell opplæring og – kanskje viktigst – hjelper unge kvinner som er blitt ofre for den allestedsnærværende kjønnsbaserte volden.

Omstendighetene er deprimerende og skremmende for den vestlige besøkende, men møtene med menneskene som lever under disse ekstremt nedverdigende forholdene er fantastisk positive og fulle av håp og glede.

Maria leder en gruppe av søndagsskolelærere på teglverket og er en usedvanlig åpen, engasjert og modig jente!

Dagen etter kommer to grupper fra teglverket på besøk til CLAAS-kontoret i byen og forteller om sitt arbeid, sin tro og sine drømmer. Det er vanskelig å tro at det er de samme menneskene: Her møter vi vakre, engasjerte ungdommer med en sterk tro og et sikkert håp om at de en dag vil frigjøre seg fra de ydmykende forholdene og den konstante frykten de lever under.

Maria er prestedatter. Hun leder en gruppe på 85 søndagsskolebarn sammen med sju unge kvinner. De kaller seg  «endringsskapere».

Maria har en veldig positiv innflytelse på jentene, og gjør dem oppmerksomme på farene som kan vente på dem: seksuelle overgrep, tvangsekteskap, bortføring, tvangsomvendelse, vold. Hun sier:

 

 

– Vi må lære å ta livene våre i egen hånd, komme oss ut av gjeldsslaveriet og tvangsarbeid og tjene egne penger uavhengig av en «patron», far eller ektemann.

Junaid besøker CLAAS kontoret i Lahore med noen jenter og damer fra søndagsskolen

Vi møter også Junaid som leder en kristen kvinnegruppe. Han bor sammen med arbeiderne på teglverket og inviterer dem hjem til seg. Her drikker de te, leser i Bibelen og snakker om hva det betyr å være disipler. Junaid organiserer også søndagsskole hver søndag til barna fra arbeiderfamiliene. Dette er arbeidet hans. For det får han 10 dollar per måned (100 kroner) fra CLAAS.

Av og til besøker kollegene fra CLAAS søndagsskolen og kvinnegruppene og underviser dem om deres rettigheter, spesielt jentene. De gir dem adresser som de kan kontakte i tilfeller hvor deres rettigheter blir krenket og de opplever seksuell trakassering og overgrep. Målet for CLAAS er å bygge et sterkt kristent fellesskap blant disse menneskene som tilhører samfunnets laveste klasse og gi helt konkret støtte til jentene som er de mest sårbare.

Maria med sine hjelpere fra søndagsskolen

Alle jentene som besøker CLAAS sammen med Maria og Junaid bor og jobber i teglverket. Det er hardt fysisk arbeid, lange arbeidsdager i sterk varme, kummerlige boforhold langt utenfor byen og konstant fare for overgrep. Verst er likevel at de ikke er «frie», de er født til tjeneste for teglverkseieren, og hvis det ikke skjer noe ekstraordinært kommer de til å tjene ham hele livet. Det er så godt som utelukket at de kan ta en utdannelse, og de får ikke lov til å gifte seg med noen de velger selv eller flytte fra teglverket. Selv for å reise til byen må de innhente tillatelse hos «patron».

Tvangsarbeid er et viktig tema, ikke bare i Pakistan. I en fersk rapport til Utenriksdepartementet skriver Norad:

Moderne slaveri er i dag en voksende menneskerettighetsutfordring og blant de mest alvorlige menneskerettighetsbrudd. […] Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt. Allikevel lever i dag 40,3 millioner mennesker i ulike former for tvang. Kvinner/jenter utgjør 71 prosent av de som befinner seg i slaveri. Kvinner og jenter er hovedsakelig utsatt for ulike former for slaveri på grunn av dypt forankrede samfunnsnormer, patriarkalske kjønnsroller og mangel på muligheter.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/moderne_slaveri/id2670039/

Rubina hjelper jenter i nød og forteller utrolige, skremmende historie om voldtekt, tortur, bortføring, tvangsekteskap osv.

Når vi møter Maria, de andre jentene fra teglverket og ikke minst Rubina som er ansvarlig for arbeidet med kvinners rettigheter i CLAAS og har et stort hjerte for de aller svakeste i samfunnet – kvinnelige kristne tvangsarbeidere – ser man likevel er stort håp. Støttet av organisasjoner som CLAAS vokser det frem en ny generasjon unge kvinner som er mer og mer bevisste på sine rettigheter.

– Deres store drøm er å bygge et samfunnshus på teglverket som blir et trygt sted for jentene, hvor de kan få opplæring, kristent fellesskap, utveksle sine erfaringer – og hvile, sier Rubina og utfordrer NMS til å være med å rekke en hånd til jentene på teglverket. Det håper jeg vi kan!

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp