Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Last ned

Årsrapport fra Midtøsten og Pakistan

Inderlig drivkraft for Jesus, utholdenhet og ønske om et verdig liv preger menneskene vi møter i Egypt og Pakistan
Del Facebook Twitter E-post

Det er ca. 20 år siden vi hadde misjonærer i Egypt, men arbeidet er bredt og godt forankret og ledet av organisasjoner og mennesker som er har en inderlig drivkraft for Jesus og for menneskene de jobber med. NMS har gleden av å få Geir Sakseid med på laget igjen fra 2022. Med kultur, språk og kontekstforståelse fra sine 7 år i Egypt på 90-tallet, så er vi trygge på at han vil være en god faglig rådgiver for arbeidet i Egypt og Pakistan.

 

Egypt

Gjennom våre partnere er i NMS med på å støtte følgende prosjekter:

• Den ortodokse Biskop Thomas sitt arbeid på Anafora med traumebehandling for kvinner og sommerskole for barn som har falt ut av skolen.

• Vi støtter desentralisert lekmannsopplæring som tilbyr digital undervisning. Dette prosjektet har ført til at hele seminaret i Kairo har lagt om til digital undervisning under pandemien og kom gjennom den krevende tiden på en god måte.

• SAT-7 sitt arbeid har aldri vært viktigere, da seertallet og dialogen med seere har skutt i været under Corona. I Midtøsten har skolene vært stengt i lange perioder, derfor har SAT-7 Kids og SAT-7 Academy blitt viktige kanaler for læring for barn rundt omkring i Midtøsten.

• NMS støtter arbeidet i Bibelselskapet i Egypt som gjennom sine 17 butikker virkelig når ut med evangeliet i landet.

• Gjennom Puente støtter vi to egyptiske misjonærer som har drevet arbeidet Puente i over 25 år i Spania med å integrere nordafrikanske flyktninger inn i det spanske samfunnet gjennom språk, kunstterapi og ved å inkludere dem i felleskap som samtalegrupper og arabisk menighet. Her har vi årlig utsendinger til Ucrew.

• MEC som er Middle East Concern som gir støtte til forfulgte kristne i hele Midtøsten, Nord-Afrika regionen. NMS er med å gi til et fond som brukes, når kirkeledere melder om forfølgelse, fengsling eller vold av kristne. Alternative måter å hjelpe kan være økonomisk og relasjonell støtte til familie, reallokering av familier og i noen tilfeller migrering ut av landet.

• MADEV står for Media Art Development som er et medieselskap som sammen med NMS og Norad har digitale samtalegrupper for kvinner og menn knyttet til den mentale helsen. Arbeidet har vist seg å være viktig under pandemien, da mange har sittet isolert og kjent på ensomhet og traumer.

 

Pakistan

Et av de tre hovedmålene i NMS er å fremme rettferdighet. I Pakistan samarbeider NMS med støtte fra NORAD med Centre for Legal Aid and Assistance Settlement (CLAAS) en organisasjon som blant annet arbeider for å endre på den urettferdige situasjonen i landet. CLAAS arbeider på to fronter: Den ene er å gi direkte støtte til noen av jentene som blir offer for urett. Den andre er med det langsiktige målet å arbeide for lovendringer og holdningsendringer i samfunnet.

 

 

De som blir offer for urett kan få gratis rettshjelp og praktisk støtte og beskyttelse hos CLAAS. Organisasjonen har advokater som kan representere de i rettsalen, enten det gjelder tvangskonvertering, tvangsekteskap, blasfemi eller andre saker. Dette er kristne jurister som brenner for saken og som regner det som en gudstjeneste å forsvare de som ikke kan forsvare seg selv.

Flertallet av kristne hører til de mest marginaliserte i samfunnet og er etterkommere etter tidligere kasteløse daliter. De er fattige, mangler utdanning og har ikke lett for å få seg jobb som kan gi inntekt å leve av. Derfor har NMS et arbeid i Peshawar bispedømme som gir kvinner og menn opplæring i yrker som markedet etterspør. Kvinner læres opp i sying og skjønnhetsterapeut, mens mennene læres opp i reparasjon av mobiler. Gjennom opplæringen kan de hjelpe seg selv til et verdig liv.

 

Anafora: I midten Biskop Thomas, prosjektkoordinator Sara (f.h), rådgiver Sonja Küspert, Seksjonsleder Midtøsten Nils Endre Eikeland, rådgiver Geir Saksied, rådgiver Phuti Mogase, kommunikasjonsrådgiver Maria I. Risanger

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp