Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: Geir Sakseid Last ned

Løftet opp til et nytt liv

Kvinnene som kommer til Anafora for å få traumebehandling, er alle ofre for overgrep og sliter med å leve videre med denne byrden. Under behandlingen får de hjelp til å forstå og bearbeide hva de har gjennomgått, og styrke til å leve livet sitt videre. Noen klarer til og med å tilgi gjerningsmannen. Sonja Küspert var sammen med kvinnene en uke, og skriver om oppholdet her.
Del Facebook Twitter E-post

NMS støtter et prosjekt som gir hjelp til overgrepsofre. Hvert år kommer rundt 100 unge, ugifte kvinner fra Qussia, sør i Egypt som har opplevd overgrep, til Anafora. Mellom 20 og 25 kvinner er sammen i en uke og får fagkyndig hjelp til å bearbeide det de opplevde. De hører om «livets elv», om traume, den onde sirkelen og hvordan de kan klare å overkomme traumet. På Anafora er de trygge og får mulighet til å snakke fritt om det de har opplevd, både i gruppen og i individuell terapi. De blir tatt hånd om av trenere/coacher, nonner og psykologer som har mye erfaring etter mange år med slike kurs. Trenerne var ofte selv overgrepsofre, deltok på slike kurs og ble opplært. De er en viktig støtte for kvinnene som ikke bare er sammen med dem på Anafora. De bor også i Qussia og kan følge opp kvinnene der de bor. Hvis noen av kvinnene trenger mer tid og hjelp, kan de komme igjen.

Mariann, Sara og Marina. Foto: Sonja Küspert

Jeg fikk muligheten til å besøke Anafora og være med på en traumehealingøkt, godt fulgt og veiledet av prosjektlederen Sara. 25 kvinner var samlet i midten av mars, og hadde en god og intens tid sammen ved dette fredelige og rolige stedet. Søster Marina innledet kurset med å fortelle om livets elv, som alle deltakerne skulle tegne for seg selv. Elven skulle markere de gode og de vonde opplevelsene. Da det var gruppesamling og noen av kvinnene åpnet seg og fortalte om det vonde, var jeg ikke til stede. Heller ikke ved andre, sensitive samtaler. Dette måtte foregå i trygge rammer uten utenforstående.

Gruppearbeid. Foto: Sonja Küspert

Senere skulle alle lage seg et bilde som de kan se på når de er triste og fortvilet. De hadde også lek sammen. Leken bidro ikke bare til samholdet, men hadde også bl.a. budskapet om at man bare når målet når man jobber sammen og kommuniserer godt. De siste to dagene kom en kvinnelig psykolog og ga profesjonell hjelp til kvinnene, både i gruppen og individuelt.

Kvinner har lite å si i det patriarkalske samfunnet i Egypt. Hvis en kvinne blir offer for et overgrep, kan hun bli tvunget til å gifte seg med overgriperen. De må kjempe for å få utdanning og å kunne jobbe og tjene penger. Tradisjonen er at en kvinne skal gifte seg, få barn og å være hjemme og ta ansvar for familien. I Qussia får kristne jenter og kvinner mye støtte av den ortodokse kirken og prestene i menighetene. De kan få høy utdanning og jobbe. Hvis de får en snill og progressiv mann, kan de kanskje til og med fortsette å jobbe etter giftermålet. Giftepresset er ikke så sterkt som før, eller som for muslimske kvinner i samme området, men fortsatt er dette en av de største utfordringene for unge kvinner.

Biskop Thomas. Foto: Sonja Küspert

Anafora er et koptisk retreatsenter i ørkenen litt nord-vest fra hovedstaden Kairo på veien til Alexandria. Stedet ble grunnlagt av Biskop Thomas, som har store visjoner og som klarte å skape dette fredelige og rolige stedet hvor alle er velkomne. Anafora får mange besøkende, ikke bare egyptere, men også mange internasjonale gjester fra hele verden. Noen kommer bare for en dag, andre blir over en lengre periode, og noen er frivillige som hjelper til hvor det trengs, om det måtte være på kjøkkenet, i hagen osv. Anafora, som betyr «å løfte opp», har et stort areal og har bl.a. to store kirker: Anaforakirken hvor det er aftenbønn hver kveld, og Oppstandelseskirken. Sistnevnte har utrolig fine malerier. I over 10 år ble bibelske motiver malt på veggene; bildet øverst viser kirken fra innsiden med noen av maleriene. Kirken inviterer til meditasjon og bønn.

Hvis du vil vite mer om Anafora kan du se på YouTube-filmen, som også er på norsk.

Tekst og foto: Sonja Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp