Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: NMS Last ned

Fortsetter kampen mot blasfemianklager

Med støtte fra NMS i Norge jobber den pakistanske menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS for å beskytte minoriteter mot misbruk av landets blasfemilov.
Del Facebook Twitter E-post

Asia Bibis frikjennelse for blasfemianklagen, som førte til hennes ni år i fengsel og dødsdom i Pakistan, ble opprettholdt da retten avviste anken i januar. Men menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS, som har støttet og fulgt Bibi siden familiens første henvendelse i 2009, kjemper fortsatt hardt mot misbruk av landets strenge blasfemilov.

Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) driver et omfattende arbeid for å støtte folk som utsettes for falske anklager om blasfemi i Pakistan. De tilbyr blant annet juridisk hjelp, krisesentre, rehabilitering og trygge «safe houses» for anklagede personer og deres familier. Jenter, kvinner og minoriteter er særlig utsatt for å bli anklaget for blasfemi.
– Asia Bibi er ikke den eneste som har vært utsatt for misbruk av blasfemiparagrafen. Det finnes flere tilsvarende saker der den brukes til å ramme folk i personlige hevnaksjoner. Folk blir lynsjet og brent på brutalt vis, forteller Åslaug Ihle Thingnæs som er rådgiver for NMS sitt arbeid i Pakistan og Midtøsten.

Norsk støtte
Det norske misjonsselskap (NMS) er en av svært få partnere CLAAS har utenfor Pakistan.
– Vi har lenge gitt støtte til Nasir Saeed som jobber for CLAAS UK i London, og nå utvider vi samarbeidet til også å omfatte moderorganisasjonen i Pakistan med sine rundt 25 ansatte, sier Thingnæs.

Hun forteller at CLAAS i utgangspunktet er en kristen organisasjon, men at de også hjelper andre minoriteter som opplever forfølgelse.
– De fleste er kristne, men de støtter også muslimer, sikher og hinduer.

Ifølge NMS har CLAAS i løpet av de siste 20 årene bidratt til 122 frifinnelser i falske blasfemisaker.
– De er spesielt flinke på å raskt få tak i all tilgjengelig informasjon i sakene og snakke med mulige øyenvitner. Av og til kan dette arbeidet i seg selv gi en konklusjon om at anklagen ikke er det den utgir seg for, forteller Thingnæs.

Avgjørende for Asia Bibis sak
Kort tid etter at Asia Bibi ble arrestert, ble CLAAS kontaktet av hennes ektemann, Ashiq Masih med en forespørsel om CLAAS kunne følge opp saken. Ifølge NMS har de første rapportene fra kunnskapsinnhentingen CLAAS gjennomførte vært avgjørende i saken.

Joseph Francis, direktør og grunnlegger av CLAAS, forteller at han personlig var tilstede under all møtene de hadde med det lokale politiet. Han var også den eneste som fikk besøke Bibi i fengsel sammen med provinsguvernør Salman Tasser, som senere ble drept av sin egen livvakt for å ha støttet frifinnelsen av Asia Bibi. NMS har ingen utsendinger i Pakistan men støtter prosjekter i kirken Church of Pakistan i tillegg til CLAAS.

Strategisk mot misbruk
Nå har NMS fått godkjent Norad-støtte til et nytt prosjekt med CLAAS som starter opp i år. Prosjektet går i hovedsak ut på å gi økt støtte til det arbeidet CLAAS allerede driver slik at de kan utvide og hjelpe flere.

NMS-rådgiver Dag Rune Sameien forteller at CLAAS i tillegg til juridisk, økonomisk og praktisk støtte til ofrene også driver med undervisning, holdningsskapende arbeid og mye lobbyvirksomhet.
– Tidligere var det uttalt at målet var å avskaffe blasfemiparagrafen, men de siste årene har man funnet det mer strategisk å jobbe mot misbruk av loven. Dette handler både om egen sikkerhet og mulighet for konstruktiv dialog, sier han.

Sameien forteller at denne tilnærmingsmåten også gir gjenklang hos mange muslimer i Pakistan.
– Det er mange muslimer som også opplever å bli anklaget og mister jobb og familie, men som likevel mener at det bør være ulovlig å for eksempel fornærme Muhammed, sier han.

CLAAS har for tiden seks profilerte blasfemianklagesaker gående der fire er kristne og to er muslimer.
– Nasir Saeed går så langt at han sier han aldri har sett blasfemiparagrafen brukt på riktig måte, sier Thingnæs.

Livsfarlig jobb
I april kommer representanter for CLAAS i Pakistan for første gang til Norge for å ha samtaler med NMS.
– Det legges opp til møter både i Stavanger og Oslo, der de også får møte Digni som har ansvar for NORAD-prosjektene våre, sier Thingnæs.

Å kjempe offentlig for kristne i Pakistan kan være livsfarlig.
– De jobber med livet som innsats. Alle kristne i Pakistan lever med trusselen over seg og får ikke lov å gå utover egne rekker eller drive med evangelisering. Jeg er imponert over hvor mye de likevel står på, avslutter Thingnæs. KPK

FAKTABOKS:
Blasfemiparagrafen i Pakistan
• Opprettet rundt 1860 for å verne muslimer som bodde blant hinduer
• Pakistan tok med seg loven da de skilte seg fra kolonien India i 1947
• Nedsettende ord om muslimer kan gi fengsel på inntil 3 år
• Vanære av koranen kan gi fengsel på livstid
• Blasfemi mot profeten Muhammed gir fengsel på livstid eller dødsstraff
• En beskylding er nok til å fengsles uten kausjon og har også ført til lynsjing og drap utenfor rettssystemet.

NMS har nå fått støtte fra Norad til å utvide sitt samarbeid med CLAAS. (f.v.) Nasir Saeed fra CLAAS UK, Åslaug Ihle Thingnæs fra NMS, Joseph Francis og Eiga Kenny fra CLAAS Pakistan. FOTO: NMS

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp