Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny

Relasjonsbygging er grunnleggende

Foto: Erika Lynn Solli Last ned
Puente Cultural Center i Spania åpnet dørene for et nytt semester i slutten av september. Strømmen av folk som kommer til de to sentrene for språkklasser og aktiviteter for barna sine har vart i flere uker nå. 
Del Facebook Twitter E-post

Staben har i flere år bedt til Gud om arbeidere. I år er vi mange, og det betyr at vi kan åpne dørene for enda flere. Nye innvandrere får støtte på sin vei mot integrering i det spanske samfunnet, og flere kan oppleve Guds kjærighet.

En dame, som reiser langt for å komme til klassene, sa at hun absolutt ville komme til vårt senter, ikke et nærmere senter. I år er vi også velsignet med flere menn i staben, noe som Gjør det enklere å bygge relasjoner til flere. Mange av barna trenger dessuten sårt flere og gode mannlige rollemodeller.

Jeg er takknemlig for muErika Lynn Solliligheten til å få ta del i dette arbeidet som NMS også støtter, som U-Crew.

Da jeg kom, ble jeg en del av en stab som ber og som er et felleskap. Vi har opplevd at det har vært vanskelig å komme i gang i noen av gruppene, men samtidig er flere i staben i ferd med å bygge viktige relasjoner. I den arabisk-talende menigheten der jeg hjelper til i søndagsskolen, er det oppbyggelig å se at barna er ivrige til å be. De takker Gud, ber for de som er syke og har det vondt, og ber for familien sin. I tiden rundt valget i Catalonia, ba de for fred.

I høst har det allerede vært flere team på besøk for å bidra og se arbeidet. Et team fra England holdt prekenen og delte vitnesbyrd i kirken. Ikke lenge etter ledet og deltok Uteam (NMSU) i flere av aktivitetene på sentrene. Begge teamene har oppmuntret Puente-staben og folkene i kirken med andakter, vitnesbyrd, og bønn.

Arbeidet Gud gjør her er viktig. Jeg har opplevd at de muslimske kvinnene er åpne om seg selv og villige til å samtale om Gud og tro. Men, arbeidet krever også tålmodighet og fleksibilitet. Vi er takknemlige for alle som er med og ber, om gode relasjoner og muligheter til å snakke om Gud, livet, og livet med Jesus, og om at barna og de voksne i klassene og klubbene kan oppleve å bli verdsatt og se noe annerledes i oss.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp