Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Sigurd Egeland Last ned

Årsrapport fra Mali

Når Gud lukker en dør, så åpner han alltid et vindu et sted. Uttrykket fra Sound of Music kunne ikke vært mer treffende for arbeidet i Mali/Guinea.
Del Facebook Twitter E-post

I Mali har ikke NMS eget kontor, men jobber gjennom styredeltakelse i vår samarbeidsorganisasjon MELM (Evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen i Mali) sammen med Frikirken og andre afrikanske partere fra Nigeria, Benin og Kamerun.

NMS støtter misjonsarbeidet i Mali gjennom utsendelser av misjonærer fra Kamerun og Benin. Sikkerhetssituasjonen har preget arbeidet i Mali, men tilstedeværelse er opprettholdt gjennom våre afrikanske utsendinger.

For vår norske misjonær Frode Brügger Sætre er situasjonen en annen. Sikkerhetssituasjonen i Mali er for tiden så vanskelig at NMS vurderer at det ikke som forsvarlig for en misjonær å sirkulere i fulanimiljøet. Fra januar til juni 2022 har Frode vært nord-øst i Guinea for å undersøke muligheten til å fortsette arbeidet blant Mali-fulanier fra Guinea. Denne forundersøkelsen gjøres sammen med en kristen fulani-venn som har yngre fulani-menn som ønsker å følge den kristne veien han går på. Frode vil sammen med direktøren i MELM skrive en rapport for styret i MELM som vil ta stilling til en mulig base i Guinea i årene framover.

Veien videre for arbeidet med å dele evangeliet blant fulanier

Bibeloversettelsesarbeidet til fulani har god framdrift. Målet for 2022 er å gi ut alle de fem mosebøkene i bokform på fulani. Koran-lærere i Mali gleder seg til å få lese dem på sitt eget språk.

Jeg vil også fremheve et av de mest vellykkede prosjektene i NMS-porteføljen, nemlig PDRM (landsbyutvikling i Mali). Arbeidet startet i 2009 med mål om å redusere konflikt og stoppe kjønnslemlestelse av jenter. Sivilsamfunnet og religiøse ledere har bidratt gjennom signerte avtaler å avslutte praksisen i 39 landsbyer. Arbeidet har hatt påvirkning på nasjonalt nivå.

Kampen mot kjønnsbasert vold er en kamp om rettigheter og demokratibygging

Neste fase er kampen mot barneekteskap og lokale arenaer for læring og kompetanseheving.

Kampen mot kjønnsbasert vold er en kamp om rettigheter og metoden det jobbes etter er rett og slett demokratibygging. På sikt skaper arbeidet fremtidig fred og forsoning i en region hjemsøkt av Jihad, opprør og interne konflikter. På tross av store sikkerhetsutfordringer og dalende framtidshåp i en tid med stor politisk uro og terrorhandlinger har arbeidet kunnet fortsette. Det skyldes ikke minst at den lokale staben har fått fornyet tro på arbeidet sitt. De ser at de har talenter og de vet hvordan de skal bruke dem selv om de har fått begrenset handlingsrom. Use Your Talents virker og brer om seg, også i Mali.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp