Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny

Eg kjenner ei stor glede her

Foto: NMS-info Last ned
Under årets påskegudstene bøyer ein av dei som nettopp hadde vorte døypt seg fram, slår seg forsiktig på brystet, smiler og seier: «Eg kjenner ei stor glede her!» Til vanleg pleier han å seia: «For ein muslim er det svært vanskeleg å sjå Jesusvegen. Men når du først ser den, så er den god! Der finn du kvile!»
Del Facebook Twitter E-post

Det evangeliserande arbeidet blant dei fulanitalande folka i Mali er prega av to ting for tida.

Først av alt av at militante islamistar utgjer ein stor trussel i delar av landet, spesielt der det meste av det evangeliserande misjonsarbeid tradisjonelt har vore. Den vanskelege sikkerhetssituasjonen har gjort at dei fleste av misjonærane har flytta sørover i landet. Det er likevel nokre misjonærar som er igjen i det urolege området, saman med dei lokale kristne. Desse treng forbøn og støtte i ein vanskeleg situasjon.

Det andre som pregar det evangeliserande arbeidet i Mali er den store openheita for evangeliet. I det nordlege området der misjonen jobbar og der trusselen frå militant islamisme er størst, er det fleire personar som ønskjer kristen undervisning. Hausten 2017 håpar me å starta opplæring av 3-5 personar i desse områda som har bedd om undervisning. Lenger sør i landet er det etablert fleire grupper som møtest kvar veke for blant anna å lesa Bibelen saman på fulani. Til påske 2017 vart fire fulaniar døypte, og ein femte person skal døypast til pinse. Misjonærane har blitt inviterte for å koma og undervisa fleire stadar enn dei har kapasitet til å følgja opp, og dei vonar å starta opp nye stadar til hausten. Misjonen og dei lokale kristne heldt stadig fram med å produsera kristne radioprogram og litteratur, og mange er interesserte i desse tinga. Ein av talarane på årets store fulanisamling vart i si tid sjølve kristen gjennom å lytta til radioprogramma som NMS sin samarbeidsorganisasjon i Mali produserer.

I Matteusevangeliet (9,36-38) står det om Jesus:

Då han såg alt folket, fekk han inderleg medkjensle med dei, for dei var forkomne og hjelpelause, som sauer utan gjetar. Då sa han til læresveinane: «Grøda er stor, men arbeidsfolka er få. Be då han som er herre over grøda, at han må senda ut arbeidsfolk til å hausta inn grøda si.»

Tekst: Frode Brügger Sætre

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp