Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Ingvald Andersen Frøyen Last ned

Teologisk fakultet legger grunnlag for kirkevekst

Det er stort behov for prester og menighetsledere i Mali. Det teologiske fakultetet i Bamako (FATMES) har rundt 40 studenter (heltid og deltid). Disse studentene får en høy teologisk utdannelse, men de skal også bli gode forvaltere og rollemodeller for kristne i Mali slik at kirkene kan vokse.
Del Facebook Twitter E-post

Hvorfor skal vi i NMS være med og støtte oppbygging og drift av et teologisk fakultet der vi enda ikke har en eneste student fra våre egne rekker?

  • Fordi vi er overbevist om at dette felles-protestantiske fakultetet i Malis hovedstad Bamako er fremtidsrettet og strategisk for de kristne kirkene i Mali.
  • Fordi vi ønsker å være en del av den protestantiske kirkefamilien og legge til rette for at de som blir kristne gjennom vårt arbeid blir del av et større fellesskap og ikke blir stående på utsiden.
  • Fordi dette teologiske fakultetet er lokalt forankret. Det driftes og ledes av lokale folk og alle studentene er direkte knyttet opp til levende menigheter i Mali.
  • Fordi fakultetet har en klar visjon om å utruste ledere på alle nivå i kirken og ikke bare drive fagteologi på et høyt nivå.
  • Fordi det teologiske fakultetet FATMES, siden starten har vist seg levedyktig ved å rekruttere studenter og ved å klare å ha en sunn økonomi.

Selvsagt har vi en ambisjon om at også noen lederemner fra vår sammenheng etter hvert skal studere her, men det har vært viktig for oss å være med fra starten og vise at vi vil ta ansvar for at dette arbeidet skal lykkes.

NMS har gitt økonomisk støtte til bygging av fakultetet og til etableringen av et teologisk bibliotek. I 2010 stod første byggetrinn ferdig med første etasje, og i 2014 ga de seg i kast med andre byggetrinn som altså er andre etasje. Her kommer det flere klasserom, grupperom og kontorer for lærerne. I tillegg har de holdt av én fløy i andre etasje for utleie av kontorer til kristne organisasjoner. Dette skal være med på å sikre driften av bygget slik at de ikke blir avhengige av ekstern hjelp på lang sikt. Denne etasjen tas i bruk i løpet av 2016-17.

De kristne utgjør fremdeles en liten minoritet i Mali, men det er gledelig at det finnes kristne som ønsker å utdanne seg til pastor-/prestetjeneste og at de kan gjøre det lokalt i Mali. Fakultetet har ca. 15 heltidsstudenter og 25 deltidsstudenter.

FATMES = La Faculté de Théologie et Missiologie Evangélique au Sahel

Tekst: Ingvald Andersen Frøyen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp