Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Ingvald Andersen Frøyen Last ned

Misjon fra sør til sør

Familien Gboungba fra Kamerun er en av to misjonærfamilier i Mali. NMS startet med sør-sør misjon i 2001. I løpet av 2017 skal det gjennomføres en evaluering av hvordan disse første 15-16 årene med sør-sør misjonærer har fungert.
Del Facebook Twitter E-post

Familien Gboungba fra Kamerun er misjonærer i Mali.

Da NMS startet misjonsarbeid i Mali i 1986 var alle misjonærene etnisk norske statsborgere. Norsk var «misjonærspråket» og selv om det etter hvert kom misjonærer fra Frikirken og senere fra Dansk Sudanmisjon, så var fortsatt misjonen ganske nordisk.

Fra 2001 inviterte vi med oss to vestafrikanske kirker i henholdsvis Benin og Nigeria til å «låne ut» misjonærer til oss. Etter hvert ble dette formalisert og flere kirker i Vest-Afrika pluss Etiopia ønsket å sende misjonærer til vårt arbeid i Mali, men da som partnerkirker og sendermisjoner.

Helt siden starten har det vært en utfordring for alle disse kirkene å ta det økonomiske løftet det er å sende misjonærer til et annet land. De har hatt folk å sende, men ikke økonomien til å betale reise, lønn og sosiale kostnader. Dessuten har de ikke hatt den lange erfaringen NMS har med å drive en ytremisjonsorganisasjon og å følge opp misjonærer i et land langt vekke.

Veien har ikke vært uten utfordringer, men i dag er det de afrikanske misjonærene våre som utgjør grunnstammen i NMS sin samarbeidsorganisasjon i Mali. I løpet av 2017 gjennomføres det en evaluering av hvordan disse første 15-16 årene med sør-sør misjonærer har fungert. Vi håper at dette kan hjelpe oss til å komme et stykke videre i å finne en arbeidsform og en rollefordeling der vi i enda større grad fremstår som reelle partnere. Like fullt vil det nok fortsatt være slik en god stund fremover at vi i NMS må bidra mer på økonomisiden enn våre afrikanske partnere, rett og slett fordi vi har mer enn dem.

NMS-misjonær Ingvald Andersen Frøyen har som en del av sin oppgave i Mali å være veileder og støtte for sør-sør misjonærene som går inn i det evangeliserende- og menighetsbyggende arbeidet. På denne måten står vi sammen i kallet og sammen i oppgavene.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp