Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: REMAFI Last ned

Ny rolle for tradisjonelle fødselshjelpere

Tradisjonelle fødselshjelpere har ikke formell utdanning, men har ofte arvet yrket etter foreldrene. De gjør så godt de kan, men likevel kan menneskeliv gå tapt pga. feil behandling. Nå har staten bestemt at de ikke lenger får lov til å hjelpe ved fødsler. Gjennom prosjektet REMAFI får de nå nye roller og oppgaver.
Del Facebook Twitter E-post
bildet viser fire motorsykler med evalueringsteamet

Et evalueringsteam er på vei til et av helsesentrene mens det fremdeles er regntid. Motorsykkelen er det best egnete fremkomstmiddelet på de dårlige veiene.

Infrastrukturen på store deler av Madagaskar er dårlig, og folk bor ofte langt unna helsesentre. Dette gjør det vanskelig for gravide å oppsøke faglig hjelp. De henvender seg derfor gjerne til de tradisjonelle fødselshjelperne som bor i samme landsby. Siden tjenesten deres ikke sjelden var mangelfull selv om de ga sitt beste, ble det gjennomført et prosjekt som ga dem opplæring og utstyr. Mye forbedret seg gjennom dette, men likevel var tjenesten ikke god nok slik at myndighetene på Madagaskar bestemte i 2016 at de ikke lenger fikk lov til å assistere ved fødsler. Men de er fremdeles den første kontaktpersonen for gravide og en viktig ressurs.

bildet viser Joseph sammen med prosjektlederen og en jordmor

Joseph (i midten) sammen med prosjektlederen Arlette t.v. og jordmora Edith t.h.

Ny rolle

Nå gjelder det å finne en vei hvor de tradisjonelle fødselshjelperne slutter med sin virksomhet, men samtidig fortsetter med å være viktige støttespillere for de gravide og for helsesentrene. Dette er ikke alltid lett, siden den nye loven fratar dem både jobb og inntektskilde. Det er her REMAFI kommer inn i bildet. REMAFI, som er et underprosjekt av det store helseprogrammet «Mother and Child Health Program», MCHP, er en forkortelse og betyr omtrent «bevisstgjøring om farlige fødsler». REMAFI gir opplæring til de tradisjonelle fødselshjelperne ved å sensibilisere dem for faresignaler under svangerskapet og oppfordrer dem til å ta aktiv del i prosjektet. De skal overbevise gravide om at det er bedre å føde på helsestasjonene enn hjemme og gi informasjon om prevensjon for å forhindre tidlig svangerskap. Motivasjonen er at de får finansielt kompensasjon for hver fødende de henviser til helsenteret, og at de blir medlem i en spare- og lånegruppe hvor de har felles sparing, inntektsbringende aktiviteter og hvor de kan låne penger fra gruppen.

bildet viser menn og kvinner som bærer en gravide kvinne på en båre

En gravid kvinne blir båret til et helsesenter

Samarbeid med helsestasjoner

REMAFI samarbeider med til sammen 13 helsestasjoner. Før prosjektet startet var forholdet mellom helsearbeidere og de tradisjonelle fødselshjelperne svært anspent, helsearbeiderne så på dem nesten som «hekser», men nå arbeider de godt sammen. En ny rapport viser at ved noen helsesentre er 80 til 100 % av de fødende henvist av tradisjonelle fødselshjelpere.

 

Joseph

Joseph arvet sitt verv som tradisjonell fødselshjelper fra foreldrene sine. Gjennom feil behandling ble noen kvinner skadet, noen mødre og barn døde. I 2018 ville REMAFI og overlegen ved helsesenteret i landsdelen besøke han, men han tok dem ikke imot. Så hadde han en svært komplisert fødsel og trengte hjelp fra legen på helsesenteret. Legen benyttet denne anledningen og oppmuntret Joseph til å jobbe sammen med ham. Samtidig ble det kjørt en kampanje av det lokale tilsynet, og endelig ble Joseph overbevist om at han skulle slutte å gi fødselshjelp. Han er nå medlem av REMAFI og ble til og med lederen for gruppen i området hans. Han oppfordrer også andre tradisjonelle jordmødre om å slutte sine virksomheter og bli medlem av REMAFI. For øyeblikket har gruppen 34 medlemmer.

bildet viser et enkelt kjøkken ved helsesenteret Belanitra

Kjøkkenet ved et helsesenter. Det er enkelt og tradisjonelt som det pleier å være på Madagaskar

Kjøkken med utstyr

Det er ikke alltid lett til å komme seg til helsesenteret for å føde, avstandene er store og veiene dårlige. Noen mødre kvier seg også fordi de må lage sin egen mat under oppholdet på senteret og må derfor dra med seg kjøkkenutstyret sitt. Et senter tilbyr nå et kjøkken med utstyr som alle kan benytte seg av. Denne motivasjonen gjør det lettere å bestemme seg til å føde på dette helsesenteret.

 

Tekst Sonja Küspert, foto REMAFI

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp