Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Dag og Penina Oredssons første halvår i Hongkong.

I begynnelsen av oktober 2023 landet Dag Oredsson, svensk doktor i teologi i Hongkong.
Del Facebook Twitter E-post

Han var blitt kalt og sendt av Det Norske Misjonsselskap for å undervise i Det gamle testamente på Det lutherske teologiske seminaret (LTS) som har en 111 års historie i Kina-Hongkong. Bare noen timer etter kom også kona hans, Penina fra fra Arusha i Tanzania. På flyplassen stod Dag med NMS sine utsendinger, Emil og Sigrid Dybdal Buxrud og Charis Lee og ønsket henne velkommen. Varmt og fuktig var det, men det var Penina, i motsetning til Dag, vant med fra hjemlandet. Nå begynte en ny tilværelse.

Hvordan finne seg til rette?

Den første tiden var full av praktiske gjøremål for å komme i orden i leiligheten, forteller de begge en fuktig maidag i Hongkong. Identitetskort måtte skaffes, hvordan handle og hvordan finne frem måtte læres. Her fikk de god hjelp av Emil, Sigrid og Charis.

Nye oppgaver i nye omgivelser

På LTS deltok Dag på møter, lærte om miljø og fellesskap på seminaret og forberedte seg til undervisning som skulle finne sted i desember. Senere fikk de også innføring i NMS sitt arbeid i området.

Penina forteller om tilpasningen til ny kultur, der både mat og tempo er helt forskjellig. Riktignok spises der ris både i Kina og Tanzania, men så mange av smakene og rettene er uvante. Etter hvert har hun fått arbeide som volontør i «Sons and Daughters», den frivillige, kristne organisasjonen som NMS støtter og som kjemper mot menneskehandel og prostitusjon i byen. Fra 2. mai skal hun ta til som ansatt og slik hjelpe kvinner fra Uganda og Kenya og mange andre land som er kommet til Hongkong og blitt fanget i prostitusjon. Penina snakker swahili, noe mange av disse kvinnene også gjør. Det er mange som trenger mye hjelp både til barnepass og til å få nok mat. Mange tiltak prøves for å hjelpe dem til å finne en vei ut av fattigdom og undertrykkelse.

Senere på høsten kom datter Mary, snart 16 år, også til Hongkong. Det har nok vært en stor og tøff forandring for henne, for det er langt borte fra alt hun er vant til. Men hun forsikrer om at det går bedre nå enn i begynnelsen.

Professoroppgaver på LTS og i Sverige er ulike

Etter hvert har Dag kommet godt inn i arbeidet på LTS. Det er ganske forskjellig fra akademisk virksomhet i Sverige. Begrepet hjemmekontor og overtid finnes ikke, og mange sosiale aktiviteter og forkynnelse er også lagt inn i timeplanen, i tillegg til undervisningen. Her spiser lærerne lunsj med studentene, og slik får man et mye nærmere forhold til dem. Fire dager i uken begynner alle dagen med morgenandakt. Her deltar studenter og lærere etter tur. Det er veldig givende, sier Dag, men han stikker ikke under en stol at det til tider kan være krevende og slitsomt. Samtidig får han en dypere forståelse for lokalt arbeidsliv og får mer personlig kontakt med sine kolleger her enn han fikk i Sverige.

Inntrykk av fastlandet

I fjor høst fikk han også være med NMS til Kina, til Changsha og Nanning, der NMS lenge har gitt støtte til teologisk materiell til bibelinstituttene. Han hadde som oppgave å finne ut hvilke bøker de hadde og hva de kunne trenge. Den store forskjellen på Hongkong og Kina la han merke til, der landsbygda og byene har store områder der høye flotte nybygg stikker opp fra eldre bebyggelse. Alt bærer preg av rikdom som er kommet til i de siste tiåra.

Mekong Mission Forum

Snart skal han også dra til konferanse for samarbeidsorganisasjonen Mekong Mission Forum (MMF) som er lagt til Thailand i år, der de skal ta opp ulike tema som tilbedelse, misjon og hvordan knytte dette til gudstjenestene. Her møtes kirkeledere fra blant annet Laos, Thailand, Kambodsja og Hongkong. Dag har fått tildelt et tema der han skal snakke om hvordan skape fred, og det er svært utfordrende når man tenker på Vietnamkrigen og på situasjonen for mange minoritetsgrupper i Myanmar, sier han. Flere av studentene på LTS er nettopp fra disse minoritetsgruppene, der familiene deres lever under stadige angrep fra myndighetene.

Givende arbeid på LTS

Det er veldig givende å få være en del av et internasjonalt seminar som utdanner teologer og kirkelige ansatte til et så stort område i Sørøst-Asia, sier Dag. Her er ansatte fra blant annet USA, Tyskland og Finland i tillegg til høyt utdannede teologer fra Hongkong. Gjesteprofessorer fra ulike land kan også bli kalt til å komme for å ha kortere kurs og bidra med spesialkompetanse i ulike tema. LTS har et godt omdømme i hele regionen og er den akademiske institusjonen i Hongkong som har flest kurs på engelsk for studentene.

– Jeg håper at det en dag vil være mulig også å få studenter fra Afrika til å komme på utveksling til LTS, sier Dag entusiastisk.

Det vil gi LTS et enda videre perspektiv i arbeidet med å bidra til å bygge og oppholde den verdensomspennende kirke.

Takk til NMS

Penina og Dag er glade og takknemlige for at de med støtte fra NMS kan arbeide for misjonens sak, og slik ha mulighet til å bidra på hver sine viktige områder i Hongkong og omegn.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp