Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Holde fast på sin visjon i en verden i konstant forandringen av Dr. Wang Wenjun, Winston

Winston tok sin Dr. grad på Det Lutherske Seminaret i Hong Kong [LTS] med stipend fra NMS og er nå Viserektor på Hunan Bibel Instiutt i Changsha Hunan.)
Del Facebook Twitter E-post

Siden jeg ble uteksaminert fra LTS i 2015 med en Doktor grad i teologi, har min tjeneste og liv vært i konstant endring. Den første er endringene i kirkens situasjon, inkludert den dype innvirkningen som politikk, samfunn, informasjons-teknologi osv. har på kirker og skoler.

Utbruddet av koronaepidemi i 2020 førte til at fysiske samlinger ble suspendert og en fremvekst av nettsamlinger, som permanent endret kirkelivet. Modellen til selve Hunan-kirken er også i stadig endring. Strukturen og tjenesten har endret seg overalt, fra topp til bunn – i Hunan Kristne Råd og Hunan Tre Selv rådet (De To Råd) og ned til grasrota (menighetsnivå) .

For det andre har Hunan Bible Institutt (HBI) også gjennomgått store endringer. Fysisk har den flyttet fra Mawangdui til Xingsha, et sted fullt av poesi og spiritualitet. Våre nye lokaler har blitt mye bedre og campus er bedre tilrettelagt for skoledrift noe som igjen gir oss bedre muligheter for å forbedre den teologisk utdannelsen vi gir. Skolen har også skiftet ledere, noe som igjen betyr forandringer.

For det tredje har fokus for min tjeneste forandret seg. Jeg har ikke lenger ansvaret for HBIs daglige adminstrasjon. Jeg har kun ansvar for ledelsesarbeidet knyttet til undervisningen. Jeg takker Gud fordi jeg som Israels patriarker fikk oppleve at Guds nådige hånd fortsetter å veilede meg til tross for skiftende omstendigheter.

Gjennom årene har jeg lært å holde fast på min visjon midt i konstant forvandling og forandring – den er å være en trofast tjener for Guds Ord. Dette er også hva jeg læret fra visjonserklæringen til LTS i Hong Kong.

I møte med verden og kirken i endring, er kjerneoppdraget til HBI hvoran vi kan gi god teologisk utdanning og trene trofaste tjenere for Guds ord. Det er en stor utfordring.

Som viserektor er mitt hovedansvar å lede fakultet for å fremme og fornye undervisning, introdusere læreplanerfaring fra utenlandske seminarer, utvikle studieprogram med HBIs egen karakteristikk, og innovere utdannings metoder. Vårt mål er at HBIs elever er trent, har åndelig modenhet, er sannferdig, og har en god karakter og pastoral praksis. Vår nåværende læreplan gir et grunnleggende teologisk rammeverk med spesiell vekt på spiritualitet, kristendomsopplæring, Sjelesorg for smågruppe, disippeltrening og bibelutleggende forkynnelse.

Hovedfokuset i min tjeneste er undervisning. Kursene jeg fortiden underviser i inkluderer «Introduksjon til et teologisk liv – Hvordan studere teologi», «Åndelig dannelse og personlig vekst», «Systematisk teologi», «kristen etikk», «bibelutleggende forkynnelse» osv. Samtidig underviser jeg også opplæringskursene arrangert av de To Råd: inkludert » Om å være en kristne familie i det 21 Århundre», » Teologiske refleksjoner om kirken i post-epidemi tiden», «Pastoral omsorg i post-epidemiens tid», «Systematiske teologi», osv.

Den største gleden i min tjeneste er å oppleve å bli formet av Herrens ord sammen med mine studenter i undervisningen, og å oppleve vekst i hard arbeid.

Herren veileder ikke bare min tjeneste, men bevarer også livet mitt i en forvandlet situasjon. Jeg har en lykkelig familie. Familien er min havn som gir meg kraft til å tjene. Min kone har også gjennomgått mange forandringer i løpet av årene. Hun jobber ikke lenger i en kristne organisasjon, men som sosialarbeider i en eldreomsorgs-institusjon drevet av en franskmann i Changsha, og hun er rekreasjonsavdelingens leder . Vår sønn har blitt universitets student og studere mekanisk produksjon og automasjon. Hans mål er å bli ingeniør. Min familier har forandret, men Gud binder oss ​​sammen i sin kjærlighet.

Som historien har vist, er endringer i verden og situasjon uunngåelige. Så for meg er det å omfavne Guds nåde i konstant forvandling, å følge Kristi ledelse, og være en trofast tjener for Guds ord en teologs konstante misjon.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp