Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Vi minnes Ivar Alfred Andersen

Ivar Alfred Andersen, misjonær i Norge, Hong Kong og Sør-Afrika, gikk bort 10 februar 2022. Han ble født i 1934 og begravet i Kristiansand 1. mars. Som venn, kollega både i Norge og Hong Kong, ønsker jeg å dele disse personlige minneordene om Ivars lange liv og arbeid.
Del Facebook Twitter E-post

Minneord om Ivar Alfred Andersen – f 14/12 1934 og død 10/2 2022.

En venn  og eldre bror i Guds familie har gått bort – Ivar Alfred Andersen sovnet stille inn i 10 februar i år og ble begravet i Kristiansand 1. mars.

Han opplevde å få arbeide i tre verdensdeler – Asia, Afrika og Europa og satte store spor etter seg. Jeg ble kjent med ham i Oslo i 1987, da vi kom på norgesopphold fra en arbeidsperiode i Hong Kong som NMS misjonærer.

Ivar inviterte både min kone Po Chu og meg inn i arbeidet i den kinesiske menigheten i Oslo. De hadde da fått husvære i Fagerborg Menighetshus i Roseborggaten i Oslo.

Ivar var aktivt med blant sine kinesiske venner – hans kantonesisk var god og han var dermed til god hjelp i en tidlig fase blant den kinesisk språklige menighetsdannelsen i Oslo. Menigheten i dag er en veldrevet menighet med egen økonomi, egen prest og to parallelle gudstjenester søndag formiddag. I løpet av uke harde en rekke gruppemøter i løpet av uka. Menigheten har sendt misjonærer til Stavanger! – der en ny menighet er dannet som også har sin egen økonomi og egen prest.

Ivar kom fra Kristiansand og ble plassert sammen med kona Bjørg i Hong Kong i 1961 og jobbet der i 13 år fram til 1974. Han var blant annet involvert i arbeidet med å bygge opp Peace Lutheran Church, Freds-menigheten i Øst-Kowloon. Denne menigheten ble etter hvert en del av Den Evangeliske Lutherske Kirkesamfunnet i Hong Kong. Peace menighet ble mitt første arbeidssted i 1985 da u.t. var ferdig med mitt kinesisk-studium.

Han var også med i arbeidet med å lede selv oppføring av bygget som skulle huse Mong Yan menighet der han også arbeidet som prest. Mong Yan menighet, som betyr «mottatt nåde», hadde startet på et hustak der også NMS drev barneskole – den såkalte «Takskolen». Ivar var aktivt med i byggekomiteen for det som ble og fremdeles er tilholdssted for menigheten, en barnehage, NMS sitt Hong Kong kontor og flere leiligheter NMS har disponert i mange år. Selv bodde min familie i bygget i 15 år – det vil si mesteparten av min tjenestetid i Hong Kong. Jeg har også selv arbeidet som prest i Mong Yan menighet som nå bærer navnet «Amazing Grace Menighet» eller på norsk «Underfulle nåde menigheten»

Ivar og Bjørg ble også utfordret på å arbeide på NMS sitt eldste misjonsfelt – og var i Sør-Afrika fra 1977 til 1985.

Jeg har altså opplevd på mange måter å ha vandret i noen av Ivar og Bjørgs fotspor, Ivar ble en venn og det var alltid hyggelig å besøke han og Bjørg. Det gjør vondt at en venn, misjonær og prest med så mye erfaring ikke lenger er blant oss.  Jeg er dog sikker på at for Ivar har Paulus sine ord blitt hans egne ord. «For meg er livet Kristus, døden en vinning».

Vi lyser fred over Ivar Andersens minne.

Ivar og familien ønsket at en gave skulle gis NMS i forbindelse med hans bortgang.

Send gaven til NMS via kontonr: 8220 028 5057. Merk gaven Ivar Alfred.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp