Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Ole Jacob Grønvold underviser i disippeltrening Olav Skjerpe oversettter til thai. Last ned

Bedre menigheter i Øst-Asia

Menighetsutviklingsnettverket i Øst-Asia, er blant de mest spennende aktiviteter jeg har vært med på i NMS sier Olav Skjerpe og legger til at det "sier" ganske mye, da NMS stort sett driver med spennende saker.
Del Facebook Twitter E-post

Det følgende bygger på et intervju/samtale med koordinatoren for Menighetsutviklingsnettverket i Øst-Asia, Olav Skjerpe, skrevet ut av Ole Jacob Grønvold 

Nå begynner det å bli lys i tunnelen for dette prosjektet kan Olav fortelle.  På grunn av Covid-pandemien har nettverket på mange måter hatt en lang dvaletid, personene i et nettverk trenger jo å treffes ansikt til ansikt fra tid til annen, men nå har mulighetene i hvert fall i noen land begynt å åpne seg.

Jeg kom tilbake som NMS utsending til Thailand i november 2021. Fra og med 1/1 2022 tok jeg også over koordinatorrollen fra Ole Jacob Grønvold. Ole Jacob som har koordinert nettverket fra 2009 ut 2021 trapper nå ned. Han fyller 70 seinere i 2022 og blir da pensjonist. Jeg gleder meg til å ta opp stafettpinnen.

Hva er det som er så viktig med nettverk i Guds rike utfordrer jeg Olav? Hvorfor er det å komme sammen for å prate så viktig? Til dette svarer Olav at å prate sammen er selvsagt ikke nok – men i samtalen og det vi deler med hverandre bygger vi gjensidig tillit. Vi kan dele erfaringer og mange ganger se nye muligheter for å gjøre ting sammen for Gud.

Grunntanken i nettverket har vært dette: Å eksponere menighetsledere og lekfolk i menigheter i Øst-Asia for nye ideer og metoder for å gjøre sin menighet til et bedre redskap for Gud. Og nettopp fordi vi har kommet sammen, pratet og bygd tillit til hverandre har vi lært av hverandre. Dette har ført til samhandling og at mye spennende har skjedd i Øst-Asia.

La meg forsøke å være konkret sier Olav:

Vi har hatt en finger med i  igangsetning av Celebration Recovery grupper i menigheter i Hong Kong. Vært med å gi inspirasjon og fornyelse av gudstjenesteliv, samt disippeltrening i både Hong Kong og Fastlandskina og Thailand.

Ideer om moderne former for arbeid blant barn og unge, som barnemenigheter og cellekirkemetodologi samt kurs om dette har både blitt delt og undervist om både i Fastlandskina, Hong Kong og Thailand.

Nettverket har også støtte og gjort mulig å utfordre unge til deltagelse direkte i misjonsoppdraget.

Ungdom fra Taiwan har reist på ettårig misjonstjeneste i England i sammarbeid med NMSU og Missiao Zero i Brasil.

Ikke minst har nettverket vært med å gjøre mulig at en en formell samarbeidsavtale mellom Taiwan Lutherske Kirke og Den Evangeliske Lutherske Kirken i Thailand ble undertegnet i 2018.

De første misjonærene fra Taiwan til Thailand står nå klare til å reise ut i April 2022. Dette er ekteparet Jenny Chen og Andy Miao sammen med sine to barn. Tanken er at de emigrerer fra Taiwan til Thailand – de planlegger å bli der livet ut.

Olav forteller videre at planene for første del av 2022 ikke er veldig omfattende. Kovid pandemien forårsaker fremdeles stengsler, men vi har desto store planer for framtiden.

I 2022 starter vi mykt og tanken  er at jeg Olav midlertidig  tar over en del av Pastor Chows mentor og disippeltreningsoppgaver i Nord Øst Thailand.  I de neste årene har vi tanker om en ny større workshop for NMS sine partnere i Øst-Asia og på enda lengre sikt koble Øst-Asia på det som skjer i Europa av spennende arbeidsformer og metoder  fra begge kanter av verden.

Jeg ser fram til å koordinere arbeidet som jeg kjenner godt fra mange års deltagelse i komiteen sier Olav. Den største utfordringen framover er å få så mange som mulige i våre egne partnerkirker og andre med på å delta i en læringsutveksling i årene framover.

Her kan du også være med – be for visdom og åpenhet blant oss alle og villighet til å prøve nye veier der de gamle metodene har begynt å vise tegn på å ikke være effektive lenger eller er i ferd med å helt slutte å fungere

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp