Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Kinas utvikling de siste 40 år. Svære motorveier bygges over jordbruksland Last ned

To kirker som vil beskytte skaperverket

Kinas enorme utvikling de siste 40 år har satt sitt tydelige, negative spor på miljøet og har gitt landet et digert miljøproblem. Forurensende gasser som tåkelegger store områder, er vanlig. Det flyter med plast og avfall mange steder. En sterk satsning fra de styrende i landet er i gang for å endre dette, men det krever lokalt engasjement, noe som tar tid å få til. I samarbeid med NMS har to kirker i Hunan startet et prosjekt for å bevare skaperverket.
Del Facebook Twitter E-post

Disse kirkene har et sterkt miljøengasjement og ønsker å gjøre noe med det enorme avfallsproblemet og den økende forurensingen. Derfor søkte de om prosjektmidler fra NMS via Amity Foundations, en kinesisk organisasjon, fordi de ville samle inn restemat og søppel, med fokus på resirkulering og gjenvinning. Maten ønsket de å dele ut til trengende i nærmiljøet. NMS valgte å være med og støtte dette prosjektet økonomisk fra det startet i 2020. Som en del av «Bruk dine talenter»-metoden er dette prosjektet et godt eksempel på hva kristne kirker kan gjøre for å bedre leveforholdene der de holder til, et godt diakonalt prosjekt.

Fra kirken i Changsha:
Å sortere avfall er fortsatt nytt i Kina, og vi kjenner fra eget land at det er ikke lett å endre folks vaner. Det tar tid. Og selvsagt ble prosjektoppstarten utsatt på grunn av koronautbruddet. Men i mai 2020 hadde lederne første samling, der de fikk på plass en styringsgruppe. Prosjektet ble delt i to, først valg av ledere av frivillige til en «matbank» for overskuddsmat og en studiegruppe som skulle undersøke hvordan få til mer resirkulering av avfall i nærmiljøet.
Så, i juli 2020, kjøpte kirken inn sorteringsspann som ble satt ut på ulike steder med merkelapper for papir, plast, glass og restavfall. Slagordet var: «En grønn kirke, et liv med lave karbon-utslipp for et bærekraftig miljø».  Slik ønsket de å la medlemmene i kirken gå foran i miljøkampen. Videre samlet de inn saker de ikke trengte og laget et loppemarked – eller – i beste NMS-stil: en gjenbruksbutikk i første etasje i kirkelokalene. Her fantes brukte klær, elektriske artikler og handarbeid laget for salg av frivillige. Overskuddet av salget gav et godt bidrag til kirkekassen.
Men de kjente på at de trengte mer inspirasjon, og i oktober dro to personer av gårde på studietur til Shanghai for å få opplæring i gjenbruk og matinnsamling. Reisen til Shanghai gav de ivrige kirkemedlemmene nye ideer til hvordan de kunne utvikle prosjektet. Der fikk de besøke en gjenvinningsstasjon og et sted som tok imot overskuddsmat og mat som var gått ut på dato. Slik fikk de et mer vitenskapelig innblikk i hvordan avfall faktisk er en verdifull ressurs som kan gi arbeidsplasser og nye produkter.
Samtidig ble også unge frivillige fra kirken sendt til fattige eldre i nærmiljøet med gaver og matpakker.

Søppelet flyter i mange lever i Kina.

Fra kirken i Henyang:
Fem meninghetsmedarbeidere startet prosjektet med «Kick-off» i august 2020. Her ville de nå ut til landsbyen i Yanfeng, og de laget et stort folkemøte på kulturalmenningen der lederne av prosjektet hadde invitert de lokale myndighetene med miljøetaten og sosialetaten i spissen, og selvsagt folk fra nærmiljøet. I kirken samme kveld holdt en ansatt i miljøeetaten forelesning om hensikten med å bli bevisst sitt forbruk og sortere avfall.
I august startet også denne kirken opp med innsamling av overskuddsmat, som de kalte «kjærlig matkasse», og 20 familier fikk glede av det. I oktober dro også her fire medarbeidere på studietur til Shanghai for å lære mer om miljøvern, noe som førte til at kirken sammen med myndighetene laget en avdukingsseremoni for søppelsortering i landsbyen i desember. Her ble alle i landsbyen oppfordret til å delta i en spørreundersøkelse om å bli bevisst sitt eget forbruk.
Neste sklritt, er å få på plass en gjenbruksbutikk og en fast innleveringsstasjon for overskuddsmat. Allerede i januar var gjenbruksbutikken på plass. Kirken oppfordrer medlemmene til å gi minst 80 prosent av det de ikke bruker, til gjenbruksbutikken.

Det er spennende å lese om hvor mange ideer disse kirkene har til videreutvikling av prosjektet i dette året. Å ta vare på jorda vår, på det som kan brukes på nytt eller gjenvinnes, er i tråd med vårt ansvar for skaperverket, og det er flott at disse kirkene går foran i kampen for å skape et bedre og mer bærekraftig nærmiljø.

Det er mye vakker natur i Kina og kirken ser det som viktig å beskytte skaperverket. Foto: Tom K. Rode-Christoffersen

Beskriver luftforurensing

Dårlig sikt på morgenkvisten

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp