Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Diakoniundervisning sprer seg fra Hong Kong til Burma

Po Chu Grønvold sin diakonielev på Det Lutherske Seminaret i Hong Kong Pastor Eric brakte kunnskapen videre til Burma.
Del Facebook Twitter E-post

Lærer på LTS, Po Chu Grønvold som forteller meg denne historien, beskriver Eric på denne måten: «Snill, hjelpsom og en person som bryr seg mye om andre. Po Chu var læreren til Eric da han tok sin mastergrad i diakoni på LTS noen få år tilbake. Erik er etnisk kineser med malaysisk statsborgerskap og bor i Singapore. Etter fullførte studier på LTS dro han tilbake til hjembyen og oppgavene der som prest i «The Lutheran Church of Our Redeemer».

Litt seinere, mens Po Chu var på en konferanse i Thailand, fikk hun en tekst melding fra Eric. Han sa: «Kjære lærer Po Chu! Jeg er på vei til Burma for å undervise i diakoni. Jeg ønsker å gi videre den diakonale inspirasjonen jeg lærte av deg i Hongkong». Når ens egen student bringer budskapet videre, er det enhver lærers drøm som går i oppfyllelse. For Po Chu var dette en fantastisk god tilbakemelding å få.

Eric var blitt invitert til å undervise i Burma av Van Biak Muan, lærer på Tahan Teologiske College (TTC). De to ble kjent på LTS mens de begge var studenter der. TTC har 8 lærere og 105 studenter – og Eric var invitert dit som gjesteprofessor. Erics kirke i Singapore bestemte seg for å støtte denne reisen.

Hvordan gikk det med undervisninga til Eric?

Han forteller:

–       Jeg underviste bare i 8 timer, men hadde mye kontakt med elevene utenfor klasserommet. Dette var min første erfaring med å undervise utenfor Singapore, så det var en flott og lærerik erfaring for meg. Studentene var virkelig «sultne» på å lære om diakoni, og hele lærerstaben ble tent for å satse på å gi studentene ved TTC mer kunnskap om dette emnet.

Under hele turen til Burma måtte Eric bo på hotell. Det er ikke lov for utlendinger å bo privat i dette landet, men han ble varmt tatt imot av TTC og leder Muan, og det ser nå ut som om dette ikke blir en engangsinvitasjon. Han ble også invitert tilbake året etter. Som lærer var dette bare fantastisk. Ikke bare var dette et eksempel på at diakonioppdraget til kirken ble båret videre, men det var også et eksempel på at LTS som er min institusjon, fungerte som en viktig brobygger og et nettverkssenter i Asia. Et sted der studentene ble kjent med oppdaget, fikk ressurser og bygde hverandre opp, sier Po Chu Grønvold.

Ole Jacob Grønvold Januar 2021.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp