Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Frelst 1

Den første av fem fortellinger om å bli frelst i Hong Kong.
Del Facebook Twitter E-post

I det følgende kommer en serie med 5 blogg poster.

Hovedpersonen i disse historiene er en som tok imot Jesus og ble frelst. Det vil si begynte å tro på Gud, ble døpt og en del av en menighet. Historiene er oversatt fra kinesisk til norsk av Marit Rundberg og Ole Jacob Grønvold. Begge har arbeidet i Amazing Grace Church i Hong Kong, en menighet i Den Lutherske Evangeliske Kirke i Hong Kong. Våre fem nye søsken ble alle døpt der. I noen av historiene er tilleggsopplysninger lagt inn for å skape forståelse,  samtidig som historiene er slik den frelste har skrevet de. De er tatt fra menighetsbladet utgitt av menigheten i anledning av dåpen som fant sted på første juledag i 2019.  Ved dåp av voksne i Hong Kong er det vanlig at den som døpes forteller om hvorfor han eller hun ønsker å følge Jesus. Virkelig navn er ikke bruke og bildene er illustrasjonsfoto.

Ole Jacob Grønvold November 2020

Freddys historie

Da jeg var liten gutt gikk jeg på katolsk eid barneskole. Ingen av de nære vennene mine var kristne.  Samtidig som jeg ikke var negativ til Gud – hadde jeg ikke noen interesse for ham.

I Hong Kong er en vanlig grunn til for å bestemme seg for å bli kristen vitnesbyrdet de kan observere i de troendes liv. Hvordan de lever ut sin tro i livene sine.  Vi er praktisk anlagt og opptatt  av hva som fungerer. Får kinesere i Hong Kong svar på sin bønn til en gud kan det være nok til å si at de tror. Bønn til en gud forsøker en seg på, når en trenger å skaffe seg noe spesielt, (noe som ikke er lett, heller vanskelig, kanskje nesten umulig å få tak i. Det finnes et tempel i Hong Kong for en gud som blir kalt «Wong Tai Sin». Wong Tai Sin er kjent som guden som alltid gir deg det du ber om. oversettes tillegg)  Vi snakker om en type tro vi kaller «Wong Tai Sin» type tro.

Slik jeg ser det er ikke dette en særlig bra måte å tro på. For meg er tro nå å stole på Gud og hans ledelse i livet ditt. Jeg kjenner noen venner – kristne brødre som tror på Gud fordi de har blitt beveget av en hendelse eller sett et tegn. Selv har jeg ikke opplevd noe dramatisk. Jeg tror at Gud handler forskjellig med forskjellige mennesker. For noen er det slik at de fysiske problemer eller at familiesituasjonen plutselig forverre seg – eller de går igjennom en tid med stor psykisk påkjenning.

Mitt vitnesbyrd handler om en krise, en trist hendelse i min familie. Igjennom det som skjedde med meg økte min forståelse av Gud. Igjennom det triste ble mange misforståelser av hvem Gud var oppklart ( i menigheten – oversetters tillegg) . En dag bestemte jeg rett og slett for å tro.

Mange mennesker er også slik at de fra tid til annen tenker på de store spørsmålene i livet.  Hva kommer verden fra?  Hvorfor skjedde det og det? Det er naturlig for menneskene å  forøke å finne svar på alle disse spørsmålene.Sånn er jeg også. Som en middelaldrende person føler du at tiden som er igjen av livet stadig blir kortere og kortere. I fortiden har du gjort mang gale handlinger og syndet mye.

Spørsmålet om hvordan en kan finne fram til Gud og hvordan det kan bli mulig å be Ham om tilgivelse og nåde trengte seg på. Etterhvert forstår du at du ikke klare å redde deg selv. Derfor har det nå blitt helt klart for meg at jeg ikke kan forlate Herren Jesus som både leder og elsker meg

Freddy

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp