Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Jeg ønsker å gi mennesker håp

Folk i Hongkong bor veldig trangt. Når man står pakket sammen på undergrunnsbanen og i bussene, er det lett å tro at menneskene her er veldig vant til dette. Men undersøkelser viser at mange sliter. Familierelasjonene er tette, og det er store forventninger generasjonene mellom. Nylig publiserte en Hongkong-avis en undersøkelse som viser at 61 % av Hongkongs befolkning har mentale problem. Det et et stort behov for utdannelse i terapi og rådgiving. En av dem som har sett dette, er førsteamanuensis og doktor i klinisk psykologi, Angel Lam Suet Man.
Del Facebook Twitter E-post

Visste tidlig at hun ville hjelpe mennesker til å få det bedre

Jeg møter henne på kontoret på Det luthersk-teologiske seminaret (LTS) i Hongkong en varm oktoberdag. Hun har i løpet av de siste fem årene utviklet et omfattende studieprogram i rådgiving for studenter ved seminaret. I tillegg har hun sett behovet for rådgiving blant mennesker som arbeider i kirken og opprettet et rådgivingssenter nede i Kowloon. Jeg spør henne hva som gjorde at hun fikk interesse for samlivsspørsmål. «Helt fra jeg var femten år visste jeg at mitt kall var å gjøre livet til mennesker bedre. Jeg ønsket å gi dem håp,» sier hun. Det store behovet for hjelp for dem som slet med livet sitt og hvordan de skulle forholde seg til hverandre, var tydelig.  Derfor begynte hun å lese psykologi allerede da hun gikk på videregående skole.

Profeten Jermias kamp og Guds kall inspirerte henne 

Utdannelsen førte henne videre til LTS der hun tok bachelor og master i teologi. I masteroppgaven sin fikk hun, med professor Nicholas Tais gode veiledning, dypere innsikt i historien om profeten Jeremias kamp mot Guds kall. Men Gud gav aldri opp Jeremia eller Israelsfolket, selv om han forsøkte å komme unna kallet, og folket var ulydige gang på gang. «Gud er tålmodig, trofast og han venter på oss,» sier Angel stille. Det var på grunn av kallet til å hjelpe mennesker gjennom slike vansker at hun tok doktorgrad i klinisk psykologi i august 2014.

Mennesker finner styrke til å ha det bedre i fellesskapet

Fra da av har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved LTS og jobbet med å utvikle rådgiverutdannelsen videre. Angel har funnet stor hjelp i rådgivingsmodellen til Virginia Satir, en amerikansk familieterapeut som også blir kalt familierådgivingens mor. Ved å bruke et isberg som ligger i sjøen som modell, kunne Satir beskrive at det som befinner seg på overflaten, det vi kan se og høre, ikke trenger å fortelle hva som er det egentlige problemet. Under overflaten ligger såre, vonde følelser, bitterhet og hat, mye større enn det andre kan se. Derfor er det viktig å ta tak i disse i terapi og få menneskene til å bygge opp sin egen selvfølelse. Dette har inspirert Angel, og selv om hun også har studert mange andre veiledningsmetoder, er det denne hun stadig kommer tilbake til. Hun har erfart hvordan mennesker i tette, kinesiske samfunn ikke skal vise sine følelser, de skal ikke miste ansikt, men under overflaten er emosjonene dype og smertene mange. Hun vil derfor hjelpe mennesker til å bygge opp sin egen personlighet og sin psyke, i stedet for å fokusere på å løse ytre problemer.

Rådgivingstilbud for studenter og medarbeidere i kirken styrker kinesiske fellesskap

Nå har Angel utviklet flere studieprogram i rådgiving både for bachelor og masterprogrammet ved LTS. Det er obligatorisk for teologistudenter å ha kunnskap i dette emnet og samtidig arbeide med sitt eget selvbilde. Det er viktig for en som skal være prest og hyrde i en kirke å ha det godt med seg selv. «Jeg vet selv fra jeg jobbet i en menighet hvordan jeg slet min dårlige selvfølelse. Jeg vil gjerne være med og bygge opp andre slik at de skal kjenne på vekst og glede. Flere av mine studenter sier at de har erfart en god personlig utvikling mens de studerer rådgiving,» sier hun.
I tillegg til studietilbudet på LTS; er rådgivingsenteret Le Shalom nede i Kowloon et bidrag til utvikling av relasjoner for lek og lærd i Den evangelisk – lutherske kirken i Hongkong. Og behovet for hjelp er enormt. Timelistene er fulle. Hun og kollegene hennes blir nok ikke arbeidsledige. Men hun er takknemlig for at hun nå kan gjøre det hun brant for da hun var ung. Hun finner stadig trøst i profeten Jeremias kamp, på en vei som ikke har vært enkel, men hun har erfart at Gud gir håp. Det håpet vil hun formidle videre.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.                                                 Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jer. 29,11

Skrevet av Marit Rundberg, frivillig medarbeider for NMS, Kina-Hongkong

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp