Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Marit Rundeberg Last ned

Ansvar for å hjelpe vår neste

– Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse, forteller Kenneth Tsang. Han er førstegenerasjonskristen og fikk et kall om å studere diakoni og teologi.
Del Facebook Twitter E-post

Fra høsten 2018 har Kenneth Tsang hatt ansvar for koordinering- og undervisning ved diakonistudiet. Samme år har han også tatt doktorgrad i samme emne. Han har overtatt det daglige ansvaret etter Po Chu Grønvold, som nå arbeider på det intensive diakonistudiet.

Jeg møter han på kontoret i Det lutherske-teologiske seminaret (LTS) på Tao Fung Shan i Hongkong.

Til å begynne med i intervjuet forteller Kenneth litt om seg selv:

Jeg er ikke fra et kristent hjem, så jeg er førstegenerasjonskristen. Familien min har ingen tro, men vi fulgte tradisjonen og ofret til forfedrene ved høytider og festligheter. Selv gikk jeg på en kristen barne- og ungdomsskole, der bibelundervisning var en del av pensum. Likevel var det ikke før jeg gikk i 1. klasse på videregående skole at jeg begynte å gå i kirken og kom fram til en bevisst tro. Før det fikk jeg rett og slett ikke lov av mine foreldre til å forlate huset på søndager for å gå til gudstjeneste. I kirken var det evangeliske samlinger, både tilbedelse, evangeliske møter og ungdomsfellesskap, og jeg fikk fort ansvar for å være med og lede.

Etter jeg var ferdig med grunnskolen, tok jeg sosionomutdannelse og arbeidet for regjeringen i ni år. Det var på tre ulike senter øst på Hongkong- øya, et for mentalt syke, et eldresenter og et ungdomssenter. Alle stedene hadde sine spesielle utfordringer.

Fikk kall

På den tida fikk jeg et spesielt kall, ja, jeg vil si jeg ble tydelig ledet til å studere teologi. Det skjedde etter at jeg hadde hatt det tungt en tid. Det var som om jeg gikk gjennom en mørk dal, og jeg tvilte mye. På slutten av denne tiden hjalp Gud meg til å komme tilbake. Jeg begynte å lese Bibelen mer nøye, særlig Johannesevangeliet. Da kjente jeg et sterkt kall til å studere teologi. Men jeg følte meg ikke god nok, og jeg spurte: «Hvorfor kaller du akkurat meg?» Dagen etter fikk jeg et konkret svar. Jeg skulle studere på LTS, og startet der. Den første teologiske graden tok jeg fra 2005-2008.

Så ble jeg evangelist i en kirke i Kowloon, Martinson Memorial Lutheran Church. Etter hvert fikk jeg gjennom kirken min høre om det store behovet for mer teologisk utdannelse og pastoral kunnskap blant kirkelige medarbeidere i Hong Kong. Dette tok jeg som et direkte kall fra Gud, og fra 2014-2018 har jeg holdt på med doktorgraden i diakoni, som jeg tok eksamen i våren 2018.

Hvorfor ville du nettopp ta doktorgrad i diakoni?

Kallet fra Gud er å lære videre det du har lært, og jeg fulgte det behovet som seminaret hadde. Når de trengte flere med den utdannelsen, var det for meg i tråd med Guds kall. For meg er diakoni å forkynne evangeliet i ord og handling.

Studenter fra andre land som fra Mekong-deltaet, Fastlands-Kina og her i Hongkong har behov for en grundigere utdannelse i teologi, og spesielt i diakoni, som er praktisk og til nytte for mange mennesker. Her kan den kunnskapen jeg har fått, være en hjelp til å bygge opp kunnskap og kalle flere til å tjene disse områdene gjennom å lære opp lokale medarbeidere fra denne regionen. Det er evangeliet i ord og handling.

Om kirkens diakonale arbeid i dette området, har Kenneth disse tankene:

Om det kommer ulike direktiver for hvordan samfunnet bør utvikle seg, skal vi fortsette med vårt kall til å gjøre godt for andre. Vi skal gjøre det enkelt, men be om visdom. Fortsette med å kalle folk til tjeneste, for det vil alltid være bruk for folk som kan delta i sosialt arbeid. Lekfolk må bli bedre utrustet til å ta oppgavene. De trenger grundigere utdannelse i diakoni. Mitt håp er at kirkene i disse områdene får mer kapital, både menneskelig og økonomisk, og at de fortsetter å vokse. Fortsatt er det slik at kirkene fokuserer mest på forkynnelse av evangeliet og bibelstudium, men de går ikke videre og dypere inn i Ordet og vektlegger ansvaret for å hjelpe sin neste.

Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse. Oppgavene må tilpasses behovet på det området kirken tilhører. Så det er en stor utfordring å skaffe flere stipend både til å lære diakoni, på engelsk, kantonesisk eller mandarin, slik at Guds ord kan settes ut i handling. Dette er en svært rik og meningsfull oppgave som jeg er kjempeglad for å ta del i.

Det er ikke lett å få nye studenter til dette studiet. Siden mange av dem kommer fra allerede travle kirkelige stillinger, ser de seg verken råd til eller i stand til å prioritere mer utdannelse i dette emnet. For å bøte på det, har LTS med Kenneth i spissen kalt inn til et seminar der de nettopp har fokusert på det enorme behovet for mer utdannelse i diakoni. Seminaret fant sted i mars i år, ca 100 stykker deltok, men det vil nok ta tid før det vi bringer, gir resultater, sier han. Denne høsten har diakonistudiet to nye studenter. Kenneth håper flere vil komme og lære mer om diakoni etter hvert. Men det krever fortsatt stor innsats der vi må drive PR og få opp interessen for hva dette studiet faktisk går ut på, sier han.

 

Navn: Tsang Ho Yin, Kenneth

Sivilstand: Gift med Liz Ho

Yrke: Assisterende professor i diakoni og praktisk teologi og leder for diakonistudiet ved LTS.

Arbeidssted: Det lutherske teologiske seminaret (LTS), Den evangelisk-lutherske kirke i Hongkong (ELCHK), Shatin, Hongkong.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp