Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Å studere diakoni gir inspirasjon til videre tjeneste

Studiet i teologi ved det lutherske teologiske seminaret (LTS) i Hong Kong har flere studenter fra ulike deler av Fastlands-Kina.
Del Facebook Twitter E-post

Sammen med Po Chu Grønvold møter jeg tre av dem en vakker ettermiddag på LTS. De har alle valgt diakoni som emne til videre studier, noe læreren deres, Po Chu Grønvold er svært glad for.

Først møter vi to smilende kvinnelige prester:

ZHAO Hóng Méi er prest i en stor bymenighet i Nanning, hovedstaden i Guangxi-provinsen. Hun har allerede arbeidet i Nanning i 11 år etter at hun ble utdannet teolog i Nanjing. I 2014 tok hun Master of Art (MA) i Diakoni på LTS. Menigheten hennes har over 3000 medlemmer. Noen av disse er midt i livet, det er ektepar og mange unge, og om lag en tredel av menigheten er eldre. De har også mange som hjelper til som frivillige.

Li Shãn er også prest, hun er fra PuEr by i Yunnan- provinsen, sørvest i Kina og jobber nå i provinshovedstaden Kunming. Hun har arbeidet i fem år i en menighet som består av om lag 600 medlemmer. Li Shan tok en mastergrad i diakoni i 2013 på LTS. Menighetsmedlemmene hennes har alle en svært ulik bakgrunn, og det er mange forretningsfolk med i den.

Inspirasjon, kunnskap og nærhet til Jesus

På spørsmål om hvorfor de vil ta mer utdannelse etter at de er ferdige med teologistudiet og i jobb, svarer først Li Shan at hun trenger å vokse i troen, hun trenger å få påfyll, og det å studere diakoni, ta en Master of Divinity (M.Div.), gir henne mer inspirasjon og kunnskap til å tjene mennesker.

Zhao Hung Mei mener at et slikt studium gir henne anledning til å komme nærmere Jesus og være hans prest. Hun har forandret sin oppfatning om hva det vil si å være prest etter å ha tatt dette studiet, og det er særlig kurset: «Bibelske perspektiver i diakoni» som har gitt henne mye.

Å kunne forsvare troen

Denne uken har de lært mer gammel kirkehistorie og eskatologi – om forfølgelser av de første kristne – og om åpenbaringen. Det er en god hjelp å få høre om kjetteri i den første kirken. Det er så mange kirker som forkynner et overfladisk, «billig» evangelium der de bare snakker om Guds kjærlighet uten å sette det inn i en større sammenheng – og de sier det spiller ingen rolle hvordan du lever.

Å kunne forsvare troen på en overbevisende og ekte måte og vise at den får konsekvenser for måten vi lever på, er noe vi må lære mer om, for å kunne være gode vitner både for troende og ikke-troende.

Begge mener at å ta en «Master of Arts» i diakoni er svært nyttig. Det påvirker måten du tenker på, og måten du lærer på. Slik at du kan tjene ulike grupper av mennesker.

Varierte oppgaver

De har ennå ikke tenkt gjennom hva de skal sette i gang med av diakoni når de kommer tilbake til menigheten sin, men Li Shans menighet har allerede frivillige som hjelper til i flere sammenhenger, i eldrehjem og på hjemmevisitter. Noen støtter også rusavhengige ved å besøke dem og hjelpe dem med praktiske sider av livet. De vitner for dem og inviterer dem til kirken. De har også en gruppe som besøker flyktninger fra Burma som er kommet over grensen til Kina. De holder til i et isolert område av Yunnan, så å dra dit er ikke lett.

Det er rørende å se hvor glade de er i Po Chu og takknemlige for hennes omsorg og gode undervisning. De vil absolutt anbefale at flere kommer og tar dette kurset.

Kompensasjon

Etter de to damene kommer en mannlig masterstudent som også studerer diakoni. Det er CHE ChuanYi. ChuanYi kommer fra Hubeiprovinsen og hører til en kirke i Zhung Shan City. Han har tidligere tatt bachelor i teologi ved seminaret i Nanjing og holder nå på med en Mastergrad i diakoni ved LTS. I kirken i Zhung Shan arbeider han nå som frivillig i menigheten, men er ansatt som assistent og medhjelper for professorene på seminaret.

Det er han som har drevet fram saken om erstatning fra kinesiske myndigheter for det gamle bygget til LTS i Kina. Det lå i Hankow, i Hubeiprovinsen. Dette seminaret ble konfiskert ikke lenge etter 1949. NMS i Norge og NMS-Kina klarte sammen å finne bevis for at de eide det gamle bygget i NMS sine arkiver i Stavanger. Med disse dokumentene søkte de om kompensasjon for ekspropriasjonen med utgangspunkt i byggenes verdi i dag. Til slutt fikk kirken 80 millioner RMB (ca 90 millioner norske kroner) som kompensasjon.

De har nå bygd et nytt seminar for erstatningssummen, noe han priser Gud for. De har ennå ikke tatt bygningen i bruk, men gleder seg til det, da det gamle seminaret fra 1985 faktisk er blitt for lite. Der er nå over 200 som studerer teologi på et fireårs studium.

Kirken viser vei

Det er flere kirker i området, så ChuanYi reiser mye rundt og preker ved samlinger og gudstjenester. Han ble derfor sendt til LTS av menigheten for å studere diakoni. Han synes at dette studiet er svært godt og nyttig for arbeidet i menigheten og håper på å få til et lignende kurs på seminaret og i den store kirken hjemme i Zhung Shan. Han mener også at en diakonal satsing stemmer med regjeringens satsingsområder. Slike tiltak blir man oppmuntret til å sette i gang med av myndighetene. Kirken kan vise hvordan man hjelper dem som trenger det. Det er mange mennesker som sliter og som trenger støtte.

Diakoni var et nytt ord for han, men det får mer og mer innhold for hver dag som går. Ikke minst får han se det i praksis ved Po Chus gode omsorg for studentene. På LTS får han lære om det historiske og teologiske fundamentet for diakoni. Han har også fått være med på ekskursjoner til ulike felt, blant annet er han svært glad for å ha fått se hvordan pasienter får støtte og hjelp ved Queen Elisabeth hospital i Hongkong.

Studentene konkluderer:

Dette studiet forandrer ikke bare måten du tenker på, men gir deg også konkrete måter å lære det videre på – og vise det for menigheten din i praksis. Slik kan du tjene ulike mennesker og på en bedre måte uttrykke hvordan kristen tro ikke bare er en kunnskap du har i hodet, men noe som også er i hjerterøttene – og som når ut til hender og føtter. Slik viser denne handlingen til litt av Guds kjærlighet. Dette gir fornyelse og inspirasjon til å lære og praktisere omsorgens og kjærlighetens evangelium.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp