Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Døvesenteret går nye veier

Døvesenteret er en utmerket skole som arbeider hardt for å finne nye finansieringsmåter.
Del Facebook Twitter E-post

Døvesenteret i Changsha by, hovedstaden i Hunanprovinsen, er et lite under i seg selv. Hit får foreldre komme med små barn som er født døve eller svært tunghørte. Her får de hjelp til å søke om hørselsimplanat slik at barnet fra det er lite kan bli vant til å høre og snakke. De bruker derfor ikke tegnspråk i opplæringen. Fortsatt er det å få et funksjonshemmet barn en vond sak for mange i Kina, da hjelpen man får, kan være ulik fra sted til sted. Lederen for senteret, fru Wang, fikk selv en døv sønn og fikk kjenne på hvor vanskelig det var. Derfor bestemte hun seg for å starte en døveskole og hjelpe andre foreldre og barn med samme funksjonshemming. Skolen tar også inn barn med andre handikap i tillegg.

Gode resultater

Dette døvesenteret med 100 elever har et svært godt renommé. De er blitt eksperter på feltet. Fru Wang deltar på kongresser og konferanser der hun foreleser om hvordan lære døve barn å snakke. 44 % av barna kan fungere greit i samfunnet etter å ha fått opplæring på denne skolen. Få lignende skoler i Kina kan vise til bedre resultat. NMS har støttet arbeidet ved døveskolen i en god del år. Men denne støtten opphører neste år, da NMS ønsker at slike institusjoner skal bli selvhjulpne. Ved NMS sin utsending i Kina, Marieke Rode Kristoffersens hjelp, får skolen nå ny kunnskap der de lærer hvordan de kan skaffe seg egne midler ved hjelp av sponsorer. Her har NMS et prosjekt som heter «fundraising», der nettopp hjelp til selvhjelp er målet.

Støtte fra næringslivet

En dyktig finansmann fra Hong Kong er i gang med å kurse ledelsen ved skolen i dette, og en dame er ansatt ved skolen for å ha dette som sin oppgave. De har også vært på studiereise til Hongkong, der de har lært mer om sponsorstøtte i liten og stor skala. De hadde en aksjon i mai der deltakerne gikk en sponset tur – en walk-a-thon – til inntekt for skolen og i september ble en innsamlingsaksjon planlagt. Et stort kinesisk firma, Wharf, har påtatt seg å støtte fast skolen, noe som kinesiske firma er pålagt å gjøre. Marieke håper flere firma kan trå til. Dette er en langsom prosess å få til, men det går fremover.

Nye lokaler i framtiden?

Lokalene som døvesenteret holder til i, er små og uegnede. Leia er høy. De ønsker å flytte til et mer landlig sted der barna kan være ute. Nå går ikke det fordi beboerne i blokka der senteret er nå, liker ikke støyen av barn som leker. Steg for steg prøver NMS i samarbeid med ledelsen ved hørselssenteret i Changsha å gjøre denne gode skolen for døve og underprivilegerte barn til et enda bedre sted å være og lære.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp