Po Chu Grønvold Diakonilærer Hong Kong

Jeg møtte Po Chu for første gang en klam fuktig kveld i mars 1981. Stedet var Sjømannskirka i Hong Kong Hun fortalte hun skulle reise til Norge for å gifte seg med Ole-Jacob Grønvold som hun hadde møtt i Hong Kong et år tidligere. Utdannede sosionomer var de begge. Det siste året på Diakonhjemmet i Oslo hadde Ole Jacob fått seg praksis i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Hong Kong.
Del Facebook Twitter E-post

Po Chu var ansatt på Håpets Havn, hospitalet til Misjonsforbundet grunnlagt av den kjente Kina- misjonæren Annie Skau. Var hun ikke redd for å gifte seg med en utlending spurte jeg henne?  Hun bekreftet at mange advarte henne, hun var allikevel sikkert, Ole Jacob var den rette ektemannen for henne.

Nå har det gått 38 og hun har fått rett.  Po Chu og Ole-Jacob er fremdeles gift. Mye har hendt i årene i mellom. De fikk barna Kristin og John som nå er voksne. Po Chu har vært ansatt som misjonær i NMS i hele tiden, tatt teologisk utdannelse på Det Lutherske Seminaret i Hong Kong (LTS) og blitt Cand. Theol. på Menighetsfakultetet i Oslo. Fra 2006 til i dag har hun har undervist på LTS. De siste seks årene som ansvarlig for diakoni utdannelsen og de tre siste årene har egen designet Diakoni Master Grad spesielt tilpasset kirke situasjonen i landene i Øst Asia.

 

Mitt LTS

Po Chu på Det Lutherske Teologiske Seminaret Hong Kong – foto Ole Jacob Grønvold

«Master of Arts in Diakonia», en mastergrad i diakoni, ble startet på LTS i 2011. Den første tiden underviste norske gjesteteologer og la opp programmet. I 2012 ble Po Chu bedt om å ta over koordineringen og undervisningen samt veiledningen i noen av emnene i dette et års fulltidsstudiumet.

Det har ikke bare vært lett. Po Chus hovedanliggende har vært å få faget til å passe til kirkenes og de ansattes situasjon i Øst Asia. Hva hadde de behov for? De var ganske forskjellige, men en ting hadde de felles: De kirkelige ansatte kunne lite om diakoni. Mange forvekslet diakoni med sosialt arbeid og så ikke den bibelske dimensjonen. Hun oppdaget blant annet da hun reiste rundt og kartla situasjonen at flere seminar inviterte ikke-kristne sosialarbeidere eller akademikere for å snakke om ansvaret for å hjelpe. De fikk ikke frem den «gå mellom» rollen som kjennetegner klassisk diakoni – vi skal være Gud og vår nestes tjener i ulike samfunnslag.

Et annet problem var at programmet tok et helt år og det kostet mye å delta. Få kirker Øst Asia så seg råd til å sende studenter til LTS. LTS strevde på sin side med å skaffe studentene stipender. Men behovet for diakonutdannelsen var enorm. Hva skulle hun finne på for å få kirkene til å sende flere?

Det var da ideen om å undervise kursene intensivt, i kort tidsrom dukket opp. Slik kunne i hvert fall kirkene i Øst Asia sende studenter en uke av gangen. De trengte ikke være borte fra familie og menighet så lenge hver gang. Samtidig fikk de intensiv og praktisk opplæring tilpasset menighetens situasjon, som kunne brukes så snart de kom hjem. Po Chu utviklet denne ideen videre.

Dette intensiv Diakoniutdannelsen inneholder 8 ulike emner. De to første tar for seg den bibelske og teologiske begrunnelsen, så kommer fem emner med praktisk diakoni for foreldre og barn, eldre, unge og funksjonshemmede, før emnet «Metoder og ferdigheter» gir praktiske verktøy til daglig bruk. Det siste emnet: «Hvordan skrive prosjektsøknader», er viktig å kunne, da å skaffe midler til utviklingsformål i menigheten sin, er en kunst som må læres. Cirka 20 studenter i dette intensiv kurset ble ferdig utdannet våren 2019.

51 studenter har fra 2011 til nå blitt utdannet på heltids diakonutdannelse. 22 fra Hongkong og 26 andre spredt ut over hele Øst Asia og tre fra Europa. De kommer fra mange ulike yrker, selvsagt er det flest pastorer og kirkelige medarbeidere, men også sosialarbeidere, fysikere, tannleger, lærere og utsendinger fra ikke-statlige organisasjoner har tatt utdannelsen.

Eric Chan fra «Vår Forløser» menigheten i Singapore gjorde Po Chu tok veldig glad. Han tok sin Diakoni mastergrad i 2015 og har nå blitt invitert til Tahan teologiske høyskole i Burma for å undervise. Hun håper flere  vil invitere og inspirere hverandre til å undervise andre i det de har lært på LTS.

Po Chu har mange fordeler som lærer i diakoni. Hun er utdannet sosionom og teolog og vokst opp i kinesisk kultur i Hong Kong. Kantonesisk er hennes morsmål samtidig som hun snakker rikskinesisk- Mandarin. En annen viktig oppgave har vært å oversette litteratur i diakoni. Utvalget på kinesisk er veldig lite – og hun gav seg derfor i kast med å få dansk til å bli kinesisk. Boka «Diakoni og menneskesyn» av den teologen og diakonilæreren Johannes Nissen har kommet ut i en fin, kinesisk utgave. Natt og dag har gått med, men i 2016 var boka ferdig trykt. En kjempejobb!

Så Po Chus magefølelse i 1981 – at Ole Jacob og hun var en god kombinasjon – har slått til. At hun også har vært en berikelse for NMS, LTS og kirkene i den store, folkerike regionen, er det ingen tvil om. Det kan ikke minst hennes intensivkurs-studenter fortelle om…

Tekst Marit Rundberg, Juni 2019.

Foto Ole Jacob Grønvold

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp