Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Po Chu Grønvold underviser her i diakoni ved Hunan Bible Instiute. Last ned

Viktige valg

De kirkelige ansatte kunne for lite om diakoni i Øst-Asia. I 2012 ble NMS-misjonær Po Chu Grønvold bedt om å ta over koordineringen og undervisningen av diakonistudiet ved Det lutherske seminaret i Hongkong (LTS). Hun gjorde smarte endringer i studiet slik at flere studenter fikk intensiv og praktisk opplæring i faget.
Del Facebook Twitter E-post

Jeg møtte Po Chu for første gang en klam, fuktig kveld i mars 1981. Stedet var Sjømannskirken i Hong Kong. Hun fortalte at hun skulle reise til Norge for å gifte seg med Ole-Jacob Grønvold som hun hadde møtt i Hongkong et år tidligere. Utdannede sosionomer var de begge. Det siste året på Diakonhjemmet i Oslo hadde Ole Jacob fått seg praksis i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Hong Kong.

Po Chu var ansatt på Håpets Havn, hospitalet til Misjonsforbundet, kjent i Norge gjennom Kina-misjonæren Annie Skau.

– Er du ikke redd for å gifte deg med en utlending? spurte jeg henne.  Hun bekreftet at mange advarte henne, men hun var allikevel sikker. Ole-Jacob var den rette ektemannen for henne.

Nå har det gått 38 år, og hun har fått rett.  Po Chu og Ole-Jacob er fremdeles godt gift. Mye har hendt i årene i mellom. De fikk barna Kristin og John som nå er voksne. Po Chu har vært ansatt som misjonær i NMS hele tiden, tatt teologisk utdannelse på Det lutherske seminaret i Hongkong (LTS) og blitt cand. theol. på Menighetsfakultetet i Oslo. Fra 2006 til i dag har hun har undervist på LTS. De siste seks årene har hun vært ansvarlig for diakoniutdannelsen, og de tre siste årene har hun satt sammen en mastergrad som er spesielt tilpasset kirkesituasjonen i landene i Øst Asia.

 

Mitt LTS

Po Chu på Det lutherske teologiske seminaret Hongkong. Foto: Ole-Jacob Grønvold.

«Master of Arts in Diakonia», en mastergrad i diakoni, ble startet på LTS i 2011. Den første tiden underviste norske gjesteteologer og la opp programmet. I 2012 ble Po Chu bedt om å ta over koordineringen og undervisningen samt veiledningen i noen av emnene i dette fulltidsstudiet.

Det har ikke bare vært lett. Po Chus hovedanliggende har vært å få faget til å passe til kirkenes og de ansattes situasjon i Øst-Asia. Hva hadde de behov for? De var ganske forskjellige, men en ting hadde de felles: De kirkelige ansatte kunne lite om diakoni. Mange forvekslet diakoni med sosialt arbeid og så ikke den bibelske dimensjonen. Hun oppdaget blant annet da hun reiste rundt og kartla situasjonen at flere seminar inviterte ikke-kristne sosialarbeidere eller akademikere for å snakke om ansvaret for å hjelpe. De fikk ikke frem den «gå mellom» rollen som kjennetegner klassisk diakoni – vi skal være Guds og vår nestes tjener i ulike samfunnslag.

Et annet problem var at programmet tok et helt år, og det kostet mye å delta. Få kirker i Øst-Asia så seg råd til å sende studenter til LTS. Seminaret strevde på sin side med å skaffe studentene stipend. Men behovet for diakonutdannelsen var enorm. Hva skulle hun finne på for å få kirkene til å sende flere?

Det var da ideen om å legge opp kursene intensivt, i korte tidsrom, dukket opp. Slik kunne i hvert fall kirkene i Øst-Asia sende studenter en uke av gangen. De trengte ikke være borte fra familie og menighet så lenge hver gang. Samtidig fikk de intensiv og praktisk opplæring tilpasset menighetens situasjon, noe som kunne brukes så snart de kom hjem. Po Chu utviklet denne ideen videre.

Denne intensive diakoniutdannelsen inneholder 8 ulike emner. De to første tar for seg den bibelske og teologiske begrunnelsen, så kommer fem emner med praktisk diakoni for foreldre og barn, eldre, unge og funksjonshemmede, før emnet «Metoder og ferdigheter» gir praktiske verktøy til daglig bruk. Det siste emnet: «Hvordan skrive prosjektsøknader», er viktig å kunne, da å skaffe midler til utviklingsformål i menigheten er en kunst som må læres. Om lag 20 studenter i dette intensivkurset ble ferdig utdannet våren 2019.

51 studenter har fra 2011 til nå avsluttet en heltids diakonutdannelse ved LTS. 22 fra Hongkong og 26 andre, fra steder spredt over hele Øst Asia og tre fra Europa. De kommer fra mange ulike yrker, selvsagt er det flest pastorer og kirkelige medarbeidere, men også sosialarbeidere, fysikere, tannleger, lærere og utsendinger fra ikke-statlige organisasjoner har tatt utdannelsen.

Eric Chan fra Vår forløser-menighet i Singapore gjorde Po Chu veldig glad. Han tok sin diakonimastergrad i 2015 og har nå blitt invitert til Tahan teologiske høyskole i Burma for å undervise. Hun håper flere vil invitere og inspirere hverandre til å undervise andre i det de har lært på LTS.

Po Chu har mange fordeler som lærer i diakoni. Hun er utdannet sosionom og teolog og har vokst opp i kinesisk kultur i Hongkong. Kantonesisk er hennes morsmål, samtidig som hun snakker hun rikskinesisk, mandarin. En annen viktig oppgave for henne har vært å oversette litteratur i diakoni. Utvalget på kinesisk er veldig lite – og hun gav seg derfor i kast med å oversette en bok fra dansk til kinesisk. Boken «Diakoni og menneskesyn» av den danske teologen og diakonilæreren Johannes Nissen er blitt publisert i en fin, kinesisk utgave. Natt og dag har gått med til dette arbeidet, men i 2016 var boka ferdig trykket. En kjempejobb!

Så Po Chus magefølelse i 1981 – at Ole Jacob og hun var en god kombinasjon – har slått til. At hun også har vært en berikelse for NMS, LTS og kirkene i den store, folkerike regionen, er det ingen tvil om. Det kan ikke minst hennes intensivkurs-studenter fortelle om…

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp