Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Ole Jacob Grønvold Last ned

Fra Kina til Etiopia for å lære mer om å bruke talenter

Kina-utsendingene Po Chu Grønvold og Marieke Rode-Christoffersen har nylig deltatt på «Use Your Talents-utviklingskonferansen» som fant sted ved Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba i Etiopia.
Del Facebook Twitter E-post

“Use your talents”-modellen som er en utviklingsstrategi som tar utgangspunkt i de ressursene den lokale kirken selv har tilgang til, er utgangspunktet for denne globale konferansen.

Marieke E. B. Rode-Christoffersen

Nye strategier

Marieke koordinerer arbeidet med «Use Your Talents» (YUT) i Diakoni avdelingen i NMS Kina, og sammen med partnerorganisasjoner er hun med på å utvikle nye strategier for UYT i Kina. Hun håpet derfor å få del i flere praktiske eksempler som også kan brukes i Asia.

Po Chu underviser i diakoni ved Det lutherske teologiske seminaret (LTS) i Hongkong, og hun ønsket helst å få ideer til å utvikle et pensum som omhandler UYT som diakonalt virkemiddel. Hun er stadig på utkikk etter mer kunnskap og lærestoff rundt metoden som igjen kan gi inspirasjon til å finne varierte måter å bruke UYT på. Bare slik kan den konkretiseres og tas i bruk av studentene.

Et raskt kikk på programmet for konferansen, viser at innholdet konsentrerer seg om hvordan skape et felles pensum og en felles forståelse for UYT på alle feltene der NMS Global og andre misjonsorganisasjoner er involvert, men konferansen har også det å danne nettverk som mål.

Forskjellig kontekst

Marieke mener at ut fra et akademisk ståsted var det en svært interessant konferanse.  For henne var det ekstra spennende å høre rapporter om prosjekter innen UYT i de ulike landene. Den afrikanske og den asiatiske konteksten er derimot svært forskjellig, så man er nå avhengig av å kontekstualisere eksemplene og samordne dem med kinesisk tankegang og myndighetenes satsningsområder, slik at de kan settes ut i livet i Kina.

Inspirerende

Marieke synes det var veldig hyggelig å få møte og bli kjent med andre som jobber for å bekjempe fattigdom og å spre evangeliet i mange land i verden.  Det var også fint å bli bedre kjent med Forsker Sigurd Haus og Professor Stephanie Dietrich ved VID vitenskaplige høgskole, som hadde jobbet hardt for å få i stand denne konferansen. «Det er inspirerende bare å få spise og drikke kaffe sammen», sier hun, begeistret over den etiopiske kaffen som de dyrker, brenner og maler før de lager og drikker den. En seremoni, bare det.  Å møtes via e-post eller Skype er liksom ikke det samme.

Behov for nettverk

Po Chu synes problemstillingene som ble tatt opp, var interessante ut fra et akademisk ståsted, selv om utviklingen av et pensum i UYT er i startfasen.  Navnet «Use Your Talents», kommuniserer godt hva denne tilnærmingen innebærer blant kirkelig medarbeidere som kjenner den bibelske teksten. Utenfor kirken, må vi derimot bruke andre ord, som for eksempel «ressursbasert tilnærming» («Asset based approach» på engelsk). Denne metoden er virkelig en god måte å bekjempe fattigdom på – og utvikle gode, diakonale satsningsområder i nabolaget til kirkene. Folk flest får gjennom programmet bruke det de kan og har og se at det betyr noe. Denne konferansen hjalp meg også til å innse alt som må gjøres før vi kan få i stand et studieprogram. På en slik konferanse er det lett å se behovet for et slik nettverk mellom ulike mennesker som jobber på ulike felt med samme mål. Det var flott å få lære av hverandre!

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp