Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Foto: Ole jacob Grønvold Last ned

Diakonistudentene – hva er de opptatt av?

I denne artikkelen, intervjuer tidligere NMS misjonær i Hong Kong, pensjonert lektor Marit Rundberg syv studenter som studerer Diakoni ved det Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong. NMS utsending Po Chu Grønvold er hovedansvarlig for hele diakoni-kurset, NMS utsending Tom Kamau Rode-Christoffersen underviser i diakonal ledelse mens NMS utsending Marieke Rode-Christoffersen underviser i diakonal prosjektutvikling. I disse intervjuene, får vi et lite innblikk i ringvirkningene fra Diakonikurset ved LTS.
Del Facebook Twitter E-post

Wallace tilhører Tsang Tsin-menigheten i Hong Kong som er den del av den evangelisk lutherske kirken. Han er sosialarbeider med spesielt ansvar for å få frivillige til å drive søndagsskole, sørge for forsyninger med gratis måltider for fattige familier, drive foreldregrupper og barnegrupper for rundt 100 barn. De har også startet kurs i skilsmisse- og eneforeldreproblematikk. Det er vanskelig å få nok folk til å gi av sin tid i Hong Kong. Folk er veldig travle. Men kirken er i stand til å få 35-40 frivillige til å drive disse kursene, og som sosialarbeider og leder har han en stor og sammensatt oppgave.
Han følger diakonikurset ved det Lutherske Teologiske Seminaret (LTS) i Hong Kong som NMS misjonær PoChu Grønvold koordinerer og han er veldig glad for at han har fått mulighet til å delta.

Simon Chi Yung Liu:

Simon Liu er utdannet tannlege og tilhører Rhenish- kirken (et luthersk kirkesamfunn i Hong Kong). Han sitter i styret (nestformann) for misjonsarbeidet til Kambodsja som menigheten driver. De leter etter tannlegestudenter og tidligpensjonister som kan dra til Kambodsja for å være tann-helsearbeidere og samtidig misjonærer. Det er helst de unge og de eldre som kan gi av sin tid til kirkens arbeid. For å få til dette, er han med og driver opplæringskurs om kulturen i Kambodsja for de frivillige tannlegemisjonærene. Han er også medansvarlig for søndagsskolen i kirken samtidig som han studerer diakoni. Noen dager senere får jeg være med Po Chu på en stor innvielsesgudstjeneste i Rhenish-kirken, der flere prester og misjonærer blir innviet – og Simon blir innviet til eldste.

 

Fiona Ma Yuen Fong:

Fiona Ma Yuen Fong tilhører en internasjonal baptistmenighet. Hun holder på med en master i kunst og teologi på LTS. Fiona har lenge hatt som ansvar å organisere frivillig arbeid i kirken sin. Hun finner det både spennende og frustrerende. Det er vanskelig å få folk til å engasjere seg over lang tid. Diakoni er heller i

Fiona Ma Yuen Fong med sin mann og to døtre.

kke et teologisk område som hun mener tradisjonelt har blitt vektlagt som viktig i baptistkirken. Hun hadde ikke hørt om det før hun begynte på LTS. I hennes kirke er det mer snakk om å vitne, evangelisere og vinne nye mennesker for Kristus. Men hun er begeistret for alle de nye perspektivene hun har lært på LTS og kan ikke få fullrost diakonikurset.

Salai Aung Win Shein og Timothy Tlaboi:

Salai Aung Win Shein

Salai Aung Win Shein og Timothy Tlaboi er begge prester i baptistmenigheter i Myanmar, og de kommer begge fra kristne familier. De er fra Chin staten som ligger nordvest i Myanmar, opp mot India. Det er en lite utviklet del av landet. De har begge fått et ettårig stipend til å studere diakoni på LTS, noe de aldri hadde hørt om før de kom her. Også i Myanmar legger baptistkirken mest vekt på evangelisering. Timothy hadde aldri brukt en PC før han kom til Hong Kong. Både teknologien og språket har vært en stor utfordring for han, men Po Chu har hjulpet han masse, noe han er svært takknemlig for. Salai mener diakonikurset er en så grunnleggende del av teologien at det burde stått på pensumlista for alle teologistudenter. De er takknemlige for den nye kunnskapen de har fått gjennom oppholdet på LTS.

Chhien Chamroeun og Chok Samrasmey:

Ekteparet Chhien Chamroeun og Chok Samrasmey er fra Kambodsja. Samrasmeys mor er en kristen, men Mey tror ikke hun ville kommet til en selvstendig tro i 2008 uten at hun hadde møtt hennes mann Chamroeun. Chamroeun forteller om et sterkt kall fra Gud til å få hele familien sin til å bli kristne. Det er gripende å høre hvordan han har bedt for dem og jobbet for at de skulle se Guds kraft i Jesu verk. Den vanskeligste å føre til tro, var faren hans, forteller han. Etter at han ble alvorlig syk, ble han også døpt. Chamroeun og Samrasmey har mottatt et ettårig stipend til å studere diakoni, og Chamroeun har en sterk tro på at også dette har vært Guds ledelse, gjennom dette kurset har han fått mange innspill til å føre arbeidet mot prostitusjon og korrupsjon i hjemlandet videre. Det har rett og slett gitt han en videre horisont på hvordan drive et godt diakonalt arbeid i menigheten sin og i samfunnet rundt.

Jeg konstaterer at både Po Chu og Tom har gjort en solid innsats for å få studentene til å se betydningen av diakoni i det samfunnet de tilhører. Mange gode skussmål blir gitt. De liker Toms ledige undervisnings stil og Po Chus grundige undervisning, veiledning og støtte. Dette har vært et år som har gitt dem vekst og nye innfallsvinkler til å tjene Gud og ta vare på menneskene de er satt til å tjene.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp