Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Foto: Tom Kamau Rode-Christoffersen Last ned

Bruk dine talenter: En arbeidsmodell for utvikling i kirke og samfunnsliv

Hvordan kan man bygge opp et bedre fellesskap som igjen skaper en bedre verden ved å bruke det vi allerede har, våre evner og ressurser, uten å satse på ekstern pengestøtte? Dette er en arbeidsmetode som Det Norske Misjonsselskap (NMS) satser på og ønsker å spre videre etter at den er blitt en viktig del av arbeidet i den lutherske kirken på Madagaskar.
Del Facebook Twitter E-post

Av lektor Marit Rundberg, tidligere misjonær i Hong Kong, nå pensjonert, frivillig medarbeider for NMS i Kina-Hong Kong.

Inspirasjonen til arbeidsmetoden er Jesu lignelse om talentene fra Matteus-evangeliet, kapittel 25, vers 14 – 30. Essensen i lignelsen er at det Gud gir oss av egne evner, av ressurser og penger, skal vi bruke i det godes tjeneste. Gir vi det videre, vil det spre om seg og gi ny kunnskap, inspirasjon og glede. Vi skal ikke grave ned vår gave. Som en del av skaperverket kan vi få til mye mer med det vi kan, den vi er, og det vi gjør – i fellesskap. Bibelen gir mange eksempler på hva vi er utrustet med – og hvordan vi kan bruke talentene våre. Vi hører om nådegaver i Efeserbrevet og åndelige gaver i 1. Korinterbrev. Talentene gir liv og vekst.

Den gassisk- lutherske kirke (FLM) har fra 2002 utviklet en arbeidsmetode som brukte lignelsen om talentene som inspirasjon. Metoden nyttes på ulike områder i kirkens arbeid, i vekkelsesbevegelsen, i menighetsarbeid, i kvinnearbeidet og i sosialt og økonomisk arbeid i samfunnet. Det har blitt en grasrotbevegelse som har gjort kirken til en inspirerende og førende faktor i flere lokalsamfunn på Madagaskar. Det fører folk ut av fattigdom og hjelpeløshet, det får dem til å stå sammen og skape bedre levevilkår for alle. FLM og NMS begynte derfor å lure på om denne arbeidsmetoden kunne brukes på andre steder enn på Madagaskar. I 2011 ble så idéen om å spre «bruk dine talenter» til kirker i andre land satt i system, og det fireårige «Use Your Talents’ Knowledge Development Project, (UYT),» ble dannet. Lederen ble Sigurd Haus. I eksempelboka som han har redigert, forteller flere ulike mennesker fra Madagaskar, Zimbabwe, Kenya og Etiopia om hvordan frivillige bygger skoler slik at barn fra fattige familier kan få utdannelse, hvordan de tar vare på miljøet og gir hverandre et bedre livsgrunnlag – eller hvordan de har klart å skape nye arbeidsplasser med få ressurser. Et godt og miljøvennlig eksempel er å samle resirkulerte plastposer og lage vesker, hatter, tepper og lommebøker av dem.

Mens pioneer- prosjektet som utviklet UYT- modellen på Madagaskar var et NMS-ledet prosjekt, ble flere kristne organisasjoner med på det fireårige prosjektet som kalles «Use Your Talents’ Knowledge Development Project, (UYT),». Disse kirkene / organisasjonene var med:

Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar, FLM
De frie pinsevennene i Kenya
Metodistkirken – Zimbabwe episkopale område
Den etiopiske  evangeliske kirke, Mekane Yesus (EECMY)
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Pinsevennenes ytremisjon (PYM)
Metodistkirken
Norsk luthersk misjonssamband (NLM)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp