Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Ole Jacob Grønvold Last ned

Nye lover for frivillige organisasjoner i Kina.

I løpet av de siste årene, har over 60 land innført lover som begrenser friheten til frivillige organisasjoner. Kina har nylig innført to viktige lover som regulerer frivillige organisasjoner i landet. Hva blir konsekvensene av disse lovene?
Del Facebook Twitter E-post

Tekst: Tom K. Rode-Christoffersen

Hvorfor?
Hvorfor har nesten hvert fjerde land i verden fra Indonesia til Russland innført lover som strammer inn friheten til frivillige organisasjoner i løpet av noen få år? Grunnene varierer fra legitime behov for å regulere en næring som har hatt liten lovgivning og kan ha fordel av et godt rammeverk, til et ønske om å begrense innflytelsen til politisk opposisjon. En del av forklaringen til at dette skjer akkurat nå, er nok at USA og vestlige land har støttet utviklingen av det sivile samfunn globalt- og den globale innflytelsen til vestlige land er nå raskt dalende. Vestens svekkede makt og en voksende opposisjon til USAs hegemoni, har åpnet en mulighet for myndigheter som ønsker å redusere innflytelsen til det sivile samfunn av ulike grunner.

Kinesisk sivilt samfunn har vokst dramatisk
Kinesiske myndigheter har siden Hu Jin Taos visjon om det «Harmoniske Samfunnet» ble introdusert i 2005, faktisk ført en politikk som har gitt mer rom for det sivile samfunn enn tidligere. Mange omtaler veksten av det sivile samfunn i Kina som noe som faktisk er konstruert fra staten. Selv om et stats-konstruert sivilt samfunn høres paradoksalt ut, er nok den beskrivelsen ganske nøyaktig. Det sivile samfunn har også reelt sett vokst dramatisk det siste tiåret. De siste årene, har antall offisielt registrerte frivillige organisasjoner, så vel som gaver til frivillige organisasjoner, økt med nesten 10 prosent per år. Frivillige organisasjoner har også opplevd økt innflytelse, selv om det også har gått opp og ned. De nylig innførte lovene som regulerer frivillige organisasjoner har vært sett på som en måte regimet vil redusere innflytelsen til det sivile samfunn og lovene har vært diskutert høylytt både på det kinesiske internett og i andre kinesiske medier.

Lokale utlendinger?
Første September 2016 ble en ny lov for lokale frivillige organisasjoner i Kina innført. Første Januar i år, ble det innført en ny lov som spesifikt omhandlet utenlandske organisasjoner og regler for å motta støtte fra utenlandske organisasjoner. Noe av det kontroversielle og paradoksale med denne lovgivningen, er at organisasjoner i Hong Kong og Taiwan også er regnet som «utenlandske» og må forholde seg til de nye reglene på samme måte som Amerikanske eller Russiske organisasjoner selv om Kinesiske myndigheter vanligvis insisterer at disse områdene er en integrert del av Kina.

Vanskelig å finne svigerforeldre
Med den nye lovgivningen, må utenlandske organisasjoner finne to departementer som er villige til å «gå god for» organisasjonen. Disse forholdene til myndighetsdepartementene blir ofte omtalt som henholdsvis «svigermor» og «svigerfar».  Mange utenlandske organisasjoner er redd for å ikke klare å finne departementer som er villige til å anbefale dem. Det er selvsagt ikke så rart, da det kan innebære en stor risiko for et departement å anbefale en utenlandsk organisasjon dersom organisasjonen viser seg å lage problemer på en eller annen måte.  Mange store utenlandske frivillige organisasjoner som har mange kontorer og hundrevis av ansatte i Kina, har fortsatt ikke klart å finne «svigerforeldre» og er derfor formelt sett der ulovlig.

Uklart hva lovenes konsekvenser blir

Til tross for at lovene allerede er innført, er det fortsatt stor usikkerhet om hva konsekvensene av de nye lovene er. Fordi kinesiske lover er relativt generelle, er det opp til lokale myndighetene å tolke lovgivningen. Av frykt for konsekvensene, vil derfor myndighetene i noen deler av landet trolig tolke reglene veldig strengt, mens myndighetene i andre hjørner av landet vil være mer avslappet. Det vil derfor ikke være klart hva konsekvensene av lovene vil være før utpå høsten. Reglene vil derfor trolig bli tolket svært strengt i nord-vest mens de trolig vil bli tolket mer liberalt i f.eks. Yunnan provins i sør-Kina.

De nye lovene for Kinas sivilie samfunn stiller større krav til både lokale og utenlandske organisasjoner.

Konsekvenser for NMS sitt arbeid?
I følge våre lokale partnere er det relativt liten sannsynlighet for at lovene dramatisk påvirker vår arbeidsmåte. Den største forandringen ser ut til å være merarbeid for våre partnere med hensyn til rapportering og byråkrati. Fordi vi jobber gjennom partnere, er vi for eksempel ikke avhengig av å finne egne «svigerforeldre». Når det er sagt, er våre partnere også usikre fordi de helle ikke vet hvordan lovene vil bli innført. Vær gjerne med på å be for at disse lovene blir innført på en god måte.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp