Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny

Mange søkere til diakonistudium

Po Chu Grønvold, NMS-misjonær, underviser studenter som skal ta en mastergrad i diakoni ved Det lutherske teologiske seminaret i Hong Kong (LTS). Undervisningen foregår på mandarin, og studentene kommer fra hele Kina.
Del Facebook Twitter E-post
Bildet viser studenter på mastergradstudiet ved Det lutherske teologiske seminaret i Hong Kong

Pho Chu Grønvold (i front) sammen med studenter i diakoni ved LTS.

Pho Chu har utformet denne mastergraden og søkertallet av studenter har nå nådd opp til kapasitetsgrensen for hvor mange LTS kan ta imot. Studentene jobber intensivt på LTS to uker i året og jobber så hjemme med lesning og oppgaveskriving resten av året mens de passer sine vanlige jobber.

NMS er på denne måten med på å utruste den kinesiske kirken og hjelpe den til å tjene sine neste.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp