Foto: NMS-info

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Et intensivt kurs

I det jeg kommer inn i klasserommet, hører jeg at flere prosjekter blir diskutert iherdig i grupper på Mandarin, Kantonesisk, Burmesisk, Khmer og Engelsk. Fremst i klasserommet, står en Engelsk og en Kinesisk foreleser som diskuterer kurset- på Norsk. Språk-variasjonen får meg til å spørre: hvor er jeg kommet? Er dette himmelen?

Tekst og bilder: Tom Kamau Rode-Christoffersen

Nei, dette er altså Det Lutherske Teologiske Seminaret (LTS) i Hong Kong og denne uka leder NMS misjonær Marieke Rode-Christoffersen et intensivt kurs om prosjektplanlegging for Mastergrads studentene der. Marieke koordinerer til daglig NMS prosjekter i Kina innen fattigdomsbekjempelse og diakoni, så dette er kjent stoff. NMS utsendingen Po Chu Grønvold underviser til daglig ved LTS, men denne uka simultan-oversetter hun kurset til Kantonesisk for de studentene som ikke kan Engelsk.

Praktisk fokus

Det 5 dagers lange intensive kurset handlet om prosjektplanlegging og var veldig praktisk orientert. Fra første dag, delte studentene seg inn i grupper og de fikk i oppgave å lage et hypotetisk prosjekt.

Studentene tok «sitt prosjekt» gjennom hele prosessen fra å lage et problem tre til risikovurdering og evalueringskriterier. Noen av prosjektene som ble utviklet, var: et drikke-vann prosjekt i Kambodsja, et skoleprosjekt i Burma, et språklæring kurs for Nepalske immigrant-barn i Hong Kong, et evangeliseringsprosjekt og et prosjekt som søkte å redusere vold mot eldre i Hong Kong.

Kurset var faktisk så praktisk og nyttig at halvparten av studentene sa at de ønsket å prøve å gjøre prosjektet de utviklet på kurset til et reelt prosjekt.

En variert gruppe studenter

Tom K. Rode-Christoffersen

Marieke Rode-Christoffersen foreleser.

«Det var utrolig spennende å få undervise en så variert gruppe» sier Marieke. Blant studentene er det pastorer, sosialarbeidere og ledere for frivillige organisasjoner, så studentene hadde mange ulike perspektiver. Den varierte sammensetningen av klassen som hadde studenter fra Nepal til Finland gjorde at kurset ble veldig variert og spennende. Dette kom til syne når for eksempel korrupsjon ble diskutert. Flere studenter ble overrasket når de oppdaget hvor mange av de opplevelsene som de tenkte på som «vanlige» i sin hverdag faktisk passet inn i kategorien korrupsjon.

Både studentene og foreleserne var fornøyd med kurset. «Det var et privilegium å få lov å undervise en så engasjert og fantastisk gruppe studenter», sier Marieke og smiler.

 

 

Les innlegget →

Facebook gudstjeneste i Hong Kong Kina

Online Gudstjeneste

 

facebook logo

Søndag den 27 august traff nok en tyfon Hong Kong. Signal nr. 8 ble heist. Dette betyr at byen stopper og går i hi. Offentlig transport stopper, butikker og kafeer stenger og alle går hjem og koser seg med husarbeid, surfe på internett eller hva de måtte ha lyst til å bruke sin uventede fritid til. Kirkene er også forventet å stenge sine dører.

Det gjorde selvsagt også vi i Amazing Grace Lutheran Church. Samtidig kom min kollega og et par andre opp med en spennende ide. Hvis lovsangsteamet på tre, taleren og noen få andre kunne komme til kirken allikevel, kunne vi kanskje ”streame” gudstjenesten vi Internett og Facebook. Facebook har en stund nå hatt en såkalt ”live” knapp. Du kan be kameraet og mikrofonen på telefonen/nettbrettet/ eller computeren sende kontinuerlig ut til hele verden via internett.

Som tenkt så gjort. Med lovsangsteamet, presten og dagens taler på plass var det bare å logge på facebook, sende ut meldinger mobiltelefonene til medlemmene av menigheten der vi fortalte at selv om det var tyfon 8 og stengte dører kunne de som ville logge seg på facebook, lete opp prestens side og se hele gudstjenesten hjemme.

Vi satte opp en IPad på et notestativ, logget på Facebook og trykket på Live knappen.

Det hele var ganske enkelt. Lovsangs teamet sto slik at IPad kameraet fanget de opp, vi bruke en videokanon for å sende sangtekstene opp på en skjerm som nettbrettet kunne se

Vi ble glade over resultatet. Nesten hele menigheten – ca. 170, som er nært antallet som kommer en vanlig på gudstjeneste, logget på. Det som skjedde underveis var mer forbløffende. Over skjermen på IPaden fløt det en strid strøm av hjerter og ”Thumbs up”. Mange delte også sending med sine venner.

I skrivende stund, mandagen etter, er det over 8000 som har vært innom og sett hva vi har gjort.  De 8000 har neppe sett hele sendinga som vil ligger der framover. Allikevel er vi veldig oppmuntret over det store antallet folk som nå har hørt om menigheten vår og vitnesbyrdet om Jesus vi har presentert for verden.

Les innlegget →

Nye lover for frivillige organisasjoner i Kina.

I løpet av de siste årene, har over 60 land innført lover som begrenser friheten til frivillige organisasjoner. Kina har nylig innført to viktige lover som regulerer frivillige organisasjoner i landet. Hva blir konsekvensene av disse lovene?

Tekst: Tom K. Rode-Christoffersen

Hvorfor?
Hvorfor har nesten hvert fjerde land i verden fra Indonesia til Russland innført lover som strammer inn friheten til frivillige organisasjoner i løpet av noen få år? Grunnene varierer fra legitime behov for å regulere en næring som har hatt liten lovgivning og kan ha fordel av et godt rammeverk, til et ønske om å begrense innflytelsen til politisk opposisjon. En del av forklaringen til at dette skjer akkurat nå, er nok at USA og vestlige land har støttet utviklingen av det sivile samfunn globalt- og den globale innflytelsen til vestlige land er nå raskt dalende. Vestens svekkede makt og en voksende opposisjon til USAs hegemoni, har åpnet en mulighet for myndigheter som ønsker å redusere innflytelsen til det sivile samfunn av ulike grunner.

Kinesisk sivilt samfunn har vokst dramatisk
Kinesiske myndigheter har siden Hu Jin Taos visjon om det «Harmoniske Samfunnet» ble introdusert i 2005, faktisk ført en politikk som har gitt mer rom for det sivile samfunn enn tidligere. Mange omtaler veksten av det sivile samfunn i Kina som noe som faktisk er konstruert fra staten. Selv om et stats-konstruert sivilt samfunn høres paradoksalt ut, er nok den beskrivelsen ganske nøyaktig. Det sivile samfunn har også reelt sett vokst dramatisk det siste tiåret. De siste årene, har antall offisielt registrerte frivillige organisasjoner, så vel som gaver til frivillige organisasjoner, økt med nesten 10 prosent per år. Frivillige organisasjoner har også opplevd økt innflytelse, selv om det også har gått opp og ned. De nylig innførte lovene som regulerer frivillige organisasjoner har vært sett på som en måte regimet vil redusere innflytelsen til det sivile samfunn og lovene har vært diskutert høylytt både på det kinesiske internett og i andre kinesiske medier.

Lokale utlendinger?
Første September 2016 ble en ny lov for lokale frivillige organisasjoner i Kina innført. Første Januar i år, ble det innført en ny lov som spesifikt omhandlet utenlandske organisasjoner og regler for å motta støtte fra utenlandske organisasjoner. Noe av det kontroversielle og paradoksale med denne lovgivningen, er at organisasjoner i Hong Kong og Taiwan også er regnet som «utenlandske» og må forholde seg til de nye reglene på samme måte som Amerikanske eller Russiske organisasjoner selv om Kinesiske myndigheter vanligvis insisterer at disse områdene er en integrert del av Kina.

Vanskelig å finne svigerforeldre
Med den nye lovgivningen, må utenlandske organisasjoner finne to departementer som er villige til å «gå god for» organisasjonen. Disse forholdene til myndighetsdepartementene blir ofte omtalt som henholdsvis «svigermor» og «svigerfar».  Mange utenlandske organisasjoner er redd for å ikke klare å finne departementer som er villige til å anbefale dem. Det er selvsagt ikke så rart, da det kan innebære en stor risiko for et departement å anbefale en utenlandsk organisasjon dersom organisasjonen viser seg å lage problemer på en eller annen måte.  Mange store utenlandske frivillige organisasjoner som har mange kontorer og hundrevis av ansatte i Kina, har fortsatt ikke klart å finne «svigerforeldre» og er derfor formelt sett der ulovlig.

Uklart hva lovenes konsekvenser blir

Til tross for at lovene allerede er innført, er det fortsatt stor usikkerhet om hva konsekvensene av de nye lovene er. Fordi kinesiske lover er relativt generelle, er det opp til lokale myndighetene å tolke lovgivningen. Av frykt for konsekvensene, vil derfor myndighetene i noen deler av landet trolig tolke reglene veldig strengt, mens myndighetene i andre hjørner av landet vil være mer avslappet. Det vil derfor ikke være klart hva konsekvensene av lovene vil være før utpå høsten. Reglene vil derfor trolig bli tolket svært strengt i nord-vest mens de trolig vil bli tolket mer liberalt i f.eks. Yunnan provins i sør-Kina.

De nye lovene for Kinas sivilie samfunn stiller større krav til både lokale og utenlandske organisasjoner.

Konsekvenser for NMS sitt arbeid?
I følge våre lokale partnere er det relativt liten sannsynlighet for at lovene dramatisk påvirker vår arbeidsmåte. Den største forandringen ser ut til å være merarbeid for våre partnere med hensyn til rapportering og byråkrati. Fordi vi jobber gjennom partnere, er vi for eksempel ikke avhengig av å finne egne «svigerforeldre». Når det er sagt, er våre partnere også usikre fordi de helle ikke vet hvordan lovene vil bli innført. Vær gjerne med på å be for at disse lovene blir innført på en god måte.

Les innlegget →

Innvielse av Emanuel kirke - Guangxi, Sør-vest Kina

Gladmelding fra Nanning, Guangxi provins - Kina. Nytt kirkebygg er reist, innviet og tatt i bruk.

Kirkepresidenten i Guangxi Christian Council – Pastor Stephen Wong sendte meg dette brevet:

Kjære venner og medarbeidere. Fred være med dere i Kristus Jesus. Med stor glede vil jeg gjerne dele noen nyheter fra provins vår. Emanuel kirke har blitt innviet! Siden vi i april 2009 sendte ut det første nyhetsbrev med planene våre, har arbeidet tatt 7 år. I løpet av de årene har vi kjøpt land, fått kirken og skolen tegnet, bygd begge bygg og søkt samt fått offentlig godkjennelse på bruk.

Alt dette har NMS vært med på å be for og ofret til. Denne innsatsen kan ikke holdes adskilt fra alt det praktiske arbeidet som også har pågått. Nå står byggene der og er et vitne om at Gud er trofast og har støtte oss igjennom dette arbeidet. Jeg takker deg igjen for alle din omsorg, bønner, offer og deltagelse i disse to prosjektene – Emanuel kirke og bibelskolen vår. I tiden som kommer tror vi at Gud vil gjøre noe nytt her i vårt område som vil være til velsignes for menneskene i vårt land. La oss fortsette å vandre med Ham og la vårt arbeide vær det sterkeste vitnesbyrdet om Ham I vår tid.

Bildet over: Emanuel kirke t.v. Guangxi bibelskole t..h. De store tegnene på bibelskoletaket betyr: «Guangxi Kristne»

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp