Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Kurs for fedre ble populært!

«Å bli mer aktiv som far har gitt meg høyere livskvalitet! Det overasket meg, faktisk!» sier Luo Wei (35) og smiler. Han er en av mange fedre i Beihai-kirken i Guangxiprovinsen som synes kurset han fikk være med på, har forbedret familierelasjonene og livet.

Et kurs for fedre var ett av seks små prosjekter som ble startet i 2021 under hovedtittelen: «Use Your Talents Diakonia». Dette kurset har sammen med andre kreative prosjekter vært med på å forandre menneskers liv på ulike måter.

Diakoni- en mulighet
I mange år var det ulovlig å drive diakoni i Kina. Siden 2005 har det blitt lettere å starte diakonalt arbeid, selv om kirkene og samfunnet opplever stadig flere restriksjoner på andre områder. Mange kirker har benyttet seg av denne muligheten, er lydige mot Guds ord og ønsker å være med å hjelpe de trengende i samfunnet. Gjennom «Use Your Talents Diakonia» gir NMS og vår partner Amity kirker opplæring i både det teologiske fundamentet og praktisk prosjektstyring og planlegging. Disse kursene skaper entusiasme for hva menighetene kan bidra med i sitt lokalsamfunn. Etter kursene arrangeres det hvert år også en konkurranse hvor 3 – 6 menigheter kan presentere en prosjekt- ide, der de kan vinne om lag 30 000 kroner for å starte et prosjekt. Denne lille finansieringen får liv i mange spennende prosjekter som blir bærekraftige og fortsetter å velsigne mennesker i mange år.

 

Les innlegget →

Lille Zihao ble glad og utadvendt

Lille Zihao var en veldig sky of innadvendt gutt på 4 år, og han ville bare leke med seg selv. Foreldrene var naturligvis svært engstelige for han. De ønsket at han skulle bli mer utadvendt og leke med andre barn. De sendte han til en barnehage der de håpet at han ville forandre seg. Men lille Zihao fortsatte på samme vis, han lekte for seg selv i sin egen verden og hørte ikke etter hva lærerne sa.

Gjennom Amity sitt prosjekt; «Det kjærlige biblioteket», ble foreldrene og lille Zihao med på et sanse- og samtaletreningsprogram. Dette prosjektet støtter NMS. Litt etter litt fikk han opplæring i å ikke være så redd for å ta kontakt med andre, å tørre å ta på ting, å trene på å snakke og spise ulike typer mat. De lekte med ham på mer kreative måter og roet ham ned så han ikke skulle være så urolig. Etter en stund merket foreldrene at han begynte å forandre seg. Han ble gladere og mer utadvendt og begynte å snakke med andre. Faren forteller om hvor lykkelige kona og han ble for denne forandringen. Han hadde sett hvor tålmodig lærerne hadde jobbet med sønnen deres i hele seks måneder for å få dette til. Og det hadde hjulpet. Lille Zihao var blitt en glad og utadvendt gutt. «Takk for deres harde innsats,» sier faren, «og jeg ønsker av hele mitt hjerte at dette foreldre-barn-programmet må fortsette, slik at flere familier, som min egen, kan dra nytte av det. Tusen takk igjen.»

Les innlegget →

Det glade kjøkken i Hunan gav Long Jiezhen nytt mot

En av de første som ble nevnt da Hejie- samfunnet skulle foreslå hvem som trengte hjemlevering av mat, var gamle Long Jiezhen. Hun var lam, plaget med mange sykdommer og var sengeliggende. Hun kunne derfor ikke komme til måltidene som ble servert i vårt «glade kjøkken». Det var heller ikke mulig å få sosialmyndighetene i landsbyen til å levere mat til henne.

Etter mange hjemmebesøk fikk vi kjennskap til hennes historie. Hun hadde to barn; en datter og en sønn – men begge bodde langt borte og kom ikke så ofte hjem. Arbeidslivet var hardt, og de hadde lite penger til overs. Hun var derfor ganske ensom og hadde vært lam og sengeliggende i flere år. Hun var en som var til overs og ikke passet inn i det hurtigvoksende, moderne kinesiske samfunnet.

Hennes historie gjorde sterkt inntrykk på oss, og vi bestemte oss for at vi skulle prioritere å sende mat til henne, koste hva det koste ville. Frivillige eldre med bedre helse ble kontaktet. De laget mat på kjøkkenet, og andre tok på seg å levere den.

Les innlegget →

Vi minnes Ivar Alfred Andersen

Ivar Alfred Andersen, misjonær i Norge, Hong Kong og Sør-Afrika, gikk bort 10 februar 2022. Han ble født i 1934 og begravet i Kristiansand 1. mars. Som venn, kollega både i Norge og Hong Kong, ønsker jeg å dele disse personlige minneordene om Ivars lange liv og arbeid.

Minneord om Ivar Alfred Andersen – f 14/12 1934 og død 10/2 2022.

En venn  og eldre bror i Guds familie har gått bort – Ivar Alfred Andersen sovnet stille inn i 10 februar i år og ble begravet i Kristiansand 1. mars.

Han opplevde å få arbeide i tre verdensdeler – Asia, Afrika og Europa og satte store spor etter seg. Jeg ble kjent med ham i Oslo i 1987, da vi kom på norgesopphold fra en arbeidsperiode i Hong Kong som NMS misjonærer.

Ivar inviterte både min kone Po Chu og meg inn i arbeidet i den kinesiske menigheten i Oslo. De hadde da fått husvære i Fagerborg Menighetshus i Roseborggaten i Oslo.

Ivar var aktivt med blant sine kinesiske venner – hans kantonesisk var god og han var dermed til god hjelp i en tidlig fase blant den kinesisk språklige menighetsdannelsen i Oslo. Menigheten i dag er en veldrevet menighet med egen økonomi, egen prest og to parallelle gudstjenester søndag formiddag. I løpet av uke harde en rekke gruppemøter i løpet av uka. Menigheten har sendt misjonærer til Stavanger! – der en ny menighet er dannet som også har sin egen økonomi og egen prest.

Ivar kom fra Kristiansand og ble plassert sammen med kona Bjørg i Hong Kong i 1961 og jobbet der i 13 år fram til 1974. Han var blant annet involvert i arbeidet med å bygge opp Peace Lutheran Church, Freds-menigheten i Øst-Kowloon. Denne menigheten ble etter hvert en del av Den Evangeliske Lutherske Kirkesamfunnet i Hong Kong. Peace menighet ble mitt første arbeidssted i 1985 da u.t. var ferdig med mitt kinesisk-studium.

Han var også med i arbeidet med å lede selv oppføring av bygget som skulle huse Mong Yan menighet der han også arbeidet som prest. Mong Yan menighet, som betyr «mottatt nåde», hadde startet på et hustak der også NMS drev barneskole – den såkalte «Takskolen». Ivar var aktivt med i byggekomiteen for det som ble og fremdeles er tilholdssted for menigheten, en barnehage, NMS sitt Hong Kong kontor og flere leiligheter NMS har disponert i mange år. Selv bodde min familie i bygget i 15 år – det vil si mesteparten av min tjenestetid i Hong Kong. Jeg har også selv arbeidet som prest i Mong Yan menighet som nå bærer navnet «Amazing Grace Menighet» eller på norsk «Underfulle nåde menigheten»

Ivar og Bjørg ble også utfordret på å arbeide på NMS sitt eldste misjonsfelt – og var i Sør-Afrika fra 1977 til 1985.

Jeg har altså opplevd på mange måter å ha vandret i noen av Ivar og Bjørgs fotspor, Ivar ble en venn og det var alltid hyggelig å besøke han og Bjørg. Det gjør vondt at en venn, misjonær og prest med så mye erfaring ikke lenger er blant oss.  Jeg er dog sikker på at for Ivar har Paulus sine ord blitt hans egne ord. «For meg er livet Kristus, døden en vinning».

Vi lyser fred over Ivar Andersens minne.

Ivar og familien ønsket at en gave skulle gis NMS i forbindelse med hans bortgang.

Send gaven til NMS via kontonr: 8220 028 5057. Merk gaven Ivar Alfred.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp