Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Biskop Jean Baiguele og generalsekretær Helge Gaard Last ned

Årsrapport for Kamerun

Vår partnerkirke EELC er preget av stor optimisme etter valget for ett år siden.
Del Facebook Twitter E-post

I Kamerun forholder vi oss til EELC der målet fortsatt er selvstendiggjøring og øve opp god forvaltning av ressursene som finnes i kirken. Kirken er i vekst med over 400 000 medlemmer, og driver godt arbeid på lokalt plan med tilstedeværelse i hele landet med hovedsete og -tyngde i nord og områdene rundt Ngaoundere. NMS har snart i 100 årene vært med å bygge vår visjon om en levende kirke i Kamerun. Selv om målet må sies å være nådd opplever vi at det er områder vi fortsatt kan gå sammen med kirken. I dag har vi ingen utsendinger, men kun nasjonale ansatte gjennom vår feltkoordinator Enok. I tillegg har vi i september 2021 vært så heldig å få med Amos Ounsoubo på laget fulltid som prosjektkoordinator for Use Your Talents. Han vil også ha bosted i Ngaoundere i Kamerun.

Kirken har imidlertid i flere år vært preget av dårlig forvaltning i sentral administrasjonen, noe som har ført til betydelig gjeld og mistillit både innad i kirken og utad mot internasjonale partnere som NMS, ELCA (Den evangeliske-lutherske kirken i Amerika) og LWF (lutherske verdensforbundet). I juli 2021 gjennomførte kirken valg av ny ledelse, noe som har ført til stor optimisme om at en endring er mulig. For første gang er det valgt en kvinnelig leder av kirkestyret, madame Rose. Ny nasjonal biskop ble Jean Baiguele som har lang erfaring innen flere av kirkens institusjoner og jobbet senest som biskop i sør, der han gjorde en god jobb med å gjøre bispedømmet økonomisk bærekraftig. Håpet er at disse erfaringene kan overføres til hele kirken. Biskopen har startet et arbeid med å forsone og forene kirken ved å gjenoppbygge tilliten og forvalte gjelden som kirken har opparbeidet seg gjennom manglende innbetalinger av skatter og sosiale forsikringsordninger til nasjonale myndigheter.

Satsningsområder i EELC:

• Teologisk utdannelse gjennom det teologiske seminaret i Meiganga, samt støtte av bibelskoler.
• Sensitivt misjonsarbeid blant muslimer og urbefolkning sør i Kamerun gjennom SRIC (service de relation islamo-chretienne) som er en del av misjons og evangeliseringsdepartementet i kirken. I tillegg er målet å få driften i evangeliseringsradioen Radio Sawtu Linjila bærekraftig i 2022.
• Leave no one behind: Støtte til de marginaliserte som ingen andre ser eller gir muligheter gjennom blant annet støtte til foreldreløse barn, sykehusfond for fattige familier og døveskolen.
• CIAEI (Senteret på misjonsstasjonen i Kamerun) har som mål å skape et kirkelig kraftsentrum i Ngaoundèrè der hvor mennesker fra Kamerun og verden utenfor kan møtes for å utveksle ideer og erfaringer i en ramme som gir inspirasjon og energi til å utvikle nye samarbeid på tvers av landegrenser, profesjoner og kulturer. Målet for 2022 er å gå i balanse uten prosjektstøtte fra eierne. CIAEI vil i løpet av 2022 bli en selvstendig NGO i Kamerun som får en ny direktør som vil drive arbeidet videre fra 2023 med et formelt styre bestående av eierne NMS, ELCA og EELC.
• NMS vil utvikle studentutvekslingen i første omgang med norske studenter på praksis i Kamerun. Allerede mai 2022 vil den første gruppen studenter ankomme Ngaoundere. I 2022 vil det rekrutteres en studentkoordinator som vil arbeide i Kamerun for å utvikle arbeidet og legge til rette for gode praksisforhold. Målet er at denne personen/familien skal være på plass i januar 2023.

Døveskolen i Ngaoundèrè

Gjennom Digni/Norad har vi vært med på:
• Et miljøprosjekt som jobber med treplanting, mer effektive ovner, kompetanseheving og lobbyvirksomhet innen miljøområdet.
• Gjennom Tamar prosjektet jobber vi med å forebygge kjønnsbasert vold i Kamerun spesielt og Afrika generelt i nettverk med brødre og søstre i Etiopia og Madagaskar.
• Gjennom CAP – Conflict Awareness prosjektet gir vi kirken redskaper og verktøy for hvordan håndtere konflikter i kirken og regionalt, samt setter de i et nettverk med lignende arbeid i Etiopia og Madagaskar.
• Siden 2012 har NMS vært involvert i et lederutviklingsprosjekt (Reinforcement) i kirken i Kamerun, som ble avsluttet i 2021 med svært gode resultater. Styrer og råd fra menighet til distrikt og bispedømme har fått opplæring i hvordan de kan lede arbeidet lokalt. De har også fått opplæring i budsjettarbeid, økonomistyring og å skrive referater fra møter. Spesielt viktig har opplæringen av prestestudenter vært. En ser at de nyutdannede prestene, som har vært gjennom opplæringen, leder menigheten på en bedre måte. Finansieringen av det lokale arbeidet har også blitt bedre. Mange mener at oppgjøret som ble tatt på kirkens generalsynode i juli i fjor, i stor grad var et resultat av dette prosjektet.

Historien fortsetter under bildet

Mount Ngaoundèrè i solnedgang

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp