Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Last ned

Vi er ikke i Norge, for oss er det annerledes

Forrige uke ble det arrangert genderseminar i kirka. Marit Breen, misjonær i Etiopia, svarte godt blant annet på hvorfor likestilling ikke bare er noe for oss i Norge. Etter tre dager med seminar virket det som at det gikk opp et lys hos flere av deltagerene.
Del Facebook Twitter E-post

Besøk fra Etiopia

Sammen med Marit kom også Jeritu Berhanu som har jobber i mange år i Mekane Yesus kirka i Etiopia som evangelist og med kvinnearbeid. Sammen delte de erfaringer fra Etiopia om hvordan de har jobbet for at kvinner og menn skal få like muligheter i kirka og i samfunnet. Marit Breen er vår gender-ekspert i NMS og underviste også generelt om hvorfor det er viktig og riktig å inkludere kvinner i styr og stell i kirka og i samfunnet ellers.

Mer om arbeidet deres finnes blant annet på bloggen for Etiopia.

Kvotering

Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) har en policy om at kvinner, menn og ungdom skal være representert med minst en tredjedel hver i alle råd, ledergrupper og komiteer og blant delegatene til generalforsamlingene på alle nivåer. Denne policyen fungerer mest som en veiledning, den blir ikke alltid oppfylt og det er ingen sanksjoner hvis den ikke følges. I landsstyret er i dag 4 av 15 medlemmer kvinner noe som nesten er innenfor kravet, så man er et stykke på vei. Ikke alle er like begeistret for kvoteringer, og argumentene som kom opp på seminaret var at kirken kommer til å svekkes hvis vi må velge noen fordi de er kvinner fremfor en mann som er mer kompetent. Det ble også nevnt at dette ikke er Norge, vi kan ikke gjøre som dere, her er det annerledes.

Avklaringer om Norge

Marit fikk forklart at kvotering ikke er en magisk løsning på å likestille menn og kvinner. Det må gå hånd i hånd med opplæring og utrusting, men at det dessverre ofte er nødvendig i en overgangsfase. Hun fortalte også om hvordan veien har vært for kvinner i Norge: At de ikke har fått alt på gullfat siden tidenes morgen, men at de også har måttet kjempe for sine rettigheter og at vi blant annet ved hjelp av kvotering og lovendringer i dag er et mer likestilt samfunn. Ja, at vi til og med har en kvinnelig statsminister som er valgt fordi hun er flink og ikke fordi hun er kvotert inn. Det virket som at denne gjennomgangen fikk det til å gå opp et lys for flere av deltagerene, som takket for innføringen.

Veien videre

Blant de rundt 50 deltagerene var det representanter fra alle regionen i kirka. Det var prester, regionale biskoper, representanter fra kvinnebevegelsen og fra ungdomsarbeidet og det var ledere for prosjekter og institusjoner. Flere hadde mange ideer om hva de skulle gjøre når de reiste tilbake til sin egen kontekst. Forhåpentligvis blir det sådd noen frø slik at arbeidet på nasjonalt plan lettere blir tatt i mot ute i regionene.

Les mer om arbeidet med å utvikle kirken og fremme likestilling i Kamerun
Les mer om kvinnebevegelsen Kvinner for Kristus

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp