Ballen begynner å rulle for anti-korrupsjonsarbeidet

I høst startet kirken et arbeid for å bekjempe korrupsjon både i kirka og i samfunnet ellers. Det ikke en enkel oppgave, men ved å samarbeide med blant andre den statlige antikorrupsjonskomiteen (CONAC) håper man på å nå langt med arbeidet.

Partneravtale med staten

Tidligere i oktober var prosjektlederen og den nasjonale biskopen i hovedstaden Yaounde for å treffe lederen for det statlige arbeidet. De var veldig fornøyde med møtet og CONAC var imponerte og glade for at et kirkesamfunn kaster seg så målbevisst inn i kampen. Senere i år, men presidentens velsignelse skal kirken og CONAC signere en partnerskapsavtale for arbeidet. En representant for CONAC skal allerede til helgen bli med på et stort ungdomsarrangement i regi av kirken for å snakke om korrupsjon.

Startfasen

Som et første ledd i arbeidet er det laget et spørreskjema som deles ut i menighetene og på offentlige kontorer. Dette for å kartlegge litt bedre folks oppfattelse av korrupsjon og hvor skoen trykker. Korrupsjon finnes over alt og på alle nivåer i samfunnet, men er det noe som skiller seg ut som et problemområde mange er opptatt av?

Forbud mot spørreskjema

De aller fleste steder er antikorrupsjonsarbeidet og spørreskjemaene tatt godt i mot. Folk er glade for at kirken engasjerer seg i arbeidet. Men i en landsby vest i landet fikk pastoren forbud mot å distribuere skjemaene av sous-prefeten (fylkesordfører/ordfører). Han ville ikke ha noe av at kirken forstyrret freden med slikt arbeid. Han skrev til og med et brev til kirken sentralt der han forbød dette. Heldigvis hadde pastoren allerede fått 100 personer til å fylle ut, så litt data derfra har man fått likevel.

Les innlegget →

Hver kristen, ett tre

I Nord-Kamerun kjennes klimaendringene på kroppen i større grad enn i Norge. En stor del av befolkningen er avhengige av det åkerlappen deres produserer for å få endene til å møtes. Når nå presset på dyrkbar jord øker og det ser ut til at regntiden blir kortere får det følger for veldig mange mennesker. Kirken har tatt tak i dette problemet og jobber for å stoppe og reversere den negative utviklingen. Et av målene er at hver kristen skal plante og ta vare på hvert sitt tre.

Informasjonsarbeid

Problemene befolkningen står overfor skyldes i stor grad mangel på kunnskap. Det holdes derfor informasjonsmøter rundt om i landsbyene for å forklare hvorfor regnet ikke kommer og jorda ikke produserer som før. Målet er at hver landsby skal forstå hvilke praksiser som skader miljøet og selv velge ut og sette i verk løsninger som skal hjelpe befolkningen. Kirken setter ikke i gang et stort arbeid hvis ikke lokalbefolkningen og de lokale lederne er med på laget og drar lasset.

Myndigheter og ledere med på laget

Kirken har fått oppmerksomhet for sitt engasjement og myndighetene er nå med å støtte arbeidet. Fagpersoner fra miljøverndepartementet er nå med når det holdes informasjonsmøter i landsbyene. Kirken har også fått et godt samarbeid med lokale autoriteter og de tradisjonelle muslimske kongene i områdene der de har startet arbeidet. I en landsby har til og med kongen donert et landområde til kirken til bruk til treplanting.

Vedbesparende ovner

Tradisjonelt lager man et ildsted med tre stener som man setter gryta på og fyrer med ved eller kull. Med åpen ild som dette er det stor fare for brannskader for voksne og barn. Det blir også mye røyk som er et stort helseproblem for de som inhalerer den dag ut og dag inn. De ovnene som man har begynt å lære folk opp til å lage har mye bedre forbrenning og holder bedre på varmen. Dermed trengs bare halvparten så mye ved, røyken er mye renere (hvis ovnen er laget skikkelig er røyken gjennomsiktig) og det går raskere å lage mat slik at kvinnene kan bruke tiden på andre ting. Ovnene lages av materialer som alle kan få tak i: strå, kubæsj, termittuer og vann. Så det trengs ingen eksperter eller importert utstyr for å lage og vedlikeholde dem.

Nye løsninger

Kirken ser også på andre måter å redusere de negative effektene av klimaendringene på. For eksempel ulike vanningsanlegg for åkrene og om det er andre avlinger som er bedre tilpasset kortere regntid. Introduksjon av solceller er også noe som undersøkes, men det er foreløpig for avansert og kostbart for at landsbyene kan ta det i bruk i stor skala.

Kirken har opprettet en facebookside med oppdatert informasjon om arbeidet.

Les innlegget →

Hjelp til behandling på sykehuset

Kirka sitt sykehus i Ngaoundere drives stort sett ved pasientbetaling, men det er ikke alle som har penger nok til å gjøre opp for seg. Derfor er NMS med på å støtte sosialkontoret ved sykehuset slik at flere av de som ikke har midler til å betale likevel kan få den hjelpen de trenger.

Det er sosialarbeideren madame Fanta som styrer sosialkassen. Hver dag får hun besøk av flere som ikke har nok til behandling. Hun intervjuer og snakker gjerne med familien til den syke for å finne ut hva de selv kan bidra med og hva sykehuset kan bidra med. Mange har litt midler selv som de har greid å samle sammen og så støtter sosialkassen med resten. Maksbeløpet for hver pasient er egentlig rundt 350 kroner, men er man midt i en behandling sender man ikke pasienten på dør uten å behandle ferdig. Madame Fanta jobber har god kontakt med legene, sykepleierne og sykehusprestene for å finne den beste løsningen for pasienten, men samtidig holde seg innenfor rammene av hva sosialkassen kan støtte.

HIV og malaria

HIV-positive utgjør en stor del av de som kommer for å få hjelp. Ofte har de vært syke lenge uten at de har visst hva det er som feiler dem. De har gjerne brukt alle pengene sine på forskjellige medisiner allerede uten at det har hjulpet. Når de kommer til sykehuset får de testet seg og er de HIV-positive vil staten dekke behandlingen videre.
Av de andre som får hjelp er det ofte malaria, anemi og hepatitt som er diagnosene. Behandling av malaria koster rundt 2-700 kr avhengig av hvor alvorlig det er. Dette er en veldig vanlig sykdom og kan enkelt behandles hvis man er tidlig ute, men det er det ikke alle som er særlig ikke hvis man ikke har råd til behandling. Derfor er det viktig å få ut informasjon om at det er mulighet for å få hjelp.

Få alternativer

Madame Fanta forteller at fondet har hjulpet mange som hun ellers ville vært nødt til å sende hjem uten behandling. Det er folk fra hele regionen, unge og gamle, menn og kvinner, kristne og muslimer. I 2016 fikk 150-200 personer behandling takket være støtten fra NMS. Det statlig sykehuset har også et sosialkontor, men deres kasse er som regel tom, så da er siste håp å sende pasientene til madame Fanta i stedet for å sende dem hjem uten behandling.

Les innlegget →

Evangeliet når lenger med radiobølger

Radio er en effektiv metode å få ut informasjon til folk på og passer derfor godt i evangeliseringsarbeid. På den måten når man helt inn i stua til de man vil nå. Det er et fint første steg for å nå muslimer med evangeliet.

Radiostasjonen Evangeliets røst brukes både for å forkynne evangeliet og som folkeopplysning. Den ble opprettet i 1966 for å nå muslimer med evangeliet. Produksjonen foregår på misjonstasjonen i Ngaoundere i Kamerun, men radioen har også lyttere i Tchad og Den sentralafrikanske republikk. I den regionen som kirka har sitt hovedsete hører rundt 80 prosent av befolkningen på radiostasjonen. Programmene som sendes er for det meste på fulani, men siden ikke alle snakker fulani har man nå begynt å sende programmer på mange av de andre lokale språkene. Da er det frivillige som kommer og har en halvtimes sending noen ganger i uken på sitt språk. Dette hjelper til å nå ut til flere.

Å forkynne evangeliet til muslimer er hovedmålet, men radioen er også en god måte å få informasjon ut til folk på. Mange har vært skeptiske til å vaksinere barna sine og å føde på sykehus, derfor har man brukt radioen for å forklare hvorfor dette er så viktig. Jordbruk er også et populært tema. Da inviteres gjerne eksperter til intervju. Lytterne er aktive med å komme med spørsmål og forslag til forbedringer og nye temaer. Det jobbes hele tiden med å forbedre programmene sine for å nå enda flere med evangeliet og med informasjon.

Radioen er også viktig for kirken for å informere om sine arrangementer. Og det er flere kor som har brukt studioet til å spille inn CDer.

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp