Tilbake til nms.no Frankrikeblogg
Meny
Last ned

Missiologi: Ordenes betydning

I år feiret AFOM sitt 30-årsjubileum med en stor misjonskonferanse i Paris, der deltakerne fra ulike kirkesamfunn diskuterte hvordan språk og begreper innen missiologi påvirker vår forståelse av misjon. Blant de inviterte var professor emeritus Kjell Nordstokke, som la vekt på betydningen av diakoni og "conviviality" i dagens kirkelige arbeid.
Del Facebook Twitter E-post
Professor Emeritus Kjell Nordstokke

Professor Emeritus Kjell Nordstokke fra VID Vitenskaplige Høgskole

AFOM (Association Francophone Œcuménique de Missiologie) er en organisasjon som fremmer kristen missiologi fra et fransk-språklig, økumenisk og interkulturelt perspektiv. Organisasjonen tilbyr omfattende missiologisk opplæring på ulike nivåer, fra universitet til kirke, og jobber aktivt med å formidle forskningsfunn og innsikter. AFOM prioriterer samarbeid ved å samle forskere, lærere og formidlere av missiologi, og tilrettelegger for utveksling av misjonserfaringer og refleksjoner. Målet er å bygge forbindelser med andre organisasjoner med lignende mål og fremme en helhetlig tilnærming til kristen missiologi.

I år feiret AFOM sitt 30-årsjubileum og organiserte i den anledning en stor misjonskonferanse i Paris med bred internasjonal deltakelse fra både den ortodokse kirke, den katolske kirke og et bredt spekter av protestantiske kirker, både fra inn- og utland. Temaet på konferansen var hvordan ord og begreper endrer seg innen missiologien, og hvordan dette påvirker vår forståelse av misjon. For ti år siden utgav AFOM en ordbok med 100 misjonsbegreper, og etter bare 10 år har betydningen og bruken av flere av disse begrepene endret seg, noe som igjen påvirker diskursen omkring misjon.

Konferansen hadde også invitert professor emeritus Kjell Nordstokke til å holde et innlegg om diakoni-begrepet og hvordan dette kan være nyttig for å beskrive mye av det kirken er og hva kirken er kalt til å gjøre. Av de kirkene NMS jobber med i Europa, er EPUdF en av de som har et særdeles bevisst og aktivt forhold til diakoni. Men som akademisk fag er diakoni ikke like tilstedeværende. Ordboken som AFOM utgav for ti år siden inneholder for eksempel ikke begrepet «diakoni».

Å bidra til å øke bevisstheten om diakoniens rolle også innen den akademiske diskursen er derfor også et viktig bidrag fra NMS. Nordstokke nevnte også «conviviality» som et nyttig begrep for diakonien i en europeisk kontekst. Dette konseptet, som NMS har kalt «kunsten å leve sammen», er hentet fra LWF sitt diakonale program for Europa og er et av tre fokusområder i NMS’ arbeid i Europa.

AFOM 2024 hvor Torstein Try fra Ansgar Høyskolen i Kristiansand også deltok

Å få støtte fra en teologisk kapasitet som Nordstokke til å introdusere både begrepet diakoni og konseptet «conviviality» i den akademiske diskursen i Frankrike, er et viktig steg. Vi i NMS ser derfor med spenning frem til hvordan vi kan bidra til å fortsatt øke bevisstheten og utviklingen av diakoniens rolle innen missiologien også i en fransk kontekst.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp