Tilbake til nms.no Frankrikeblogg
Meny
Foto: Fransk landsby-idyll Last ned

Visste du at?

Frankrike er jo et idyllisk land som mange forbinder med sol og sommer, vakre middelalder landsbyer, lavendelmarker i full blomst og lokale markeder med all verdens utvalg av lokale matprodukter som er en fryd for øye og gane. Men Frankrike er også et yndet sted for de som er interessert i kirkehistorie. Og hvem skulle vel tro at protestantismen skulle ha så mye å bety for et land som gjennom historien har vært dominert av katolisismen? Så her vil jeg gjerne dele med dere noen fun facts om protestantismens historie i Frankrike.
Del Facebook Twitter E-post

Protestanter før protestantismen

Pierre Valdo (1140-1217)

Pierre Valdo (1140-1217)

Visste du at protestantisk tankegods slo rot i Frankrike lenge før Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg?

Rundt 1170, etter en samvittighetskrise, bestemte Pierre Valdo fra Lyon seg for å selge alle eiendelene sine og vie livet sitt til å forkynne evangeliet til sine medborgere. Han fikk oversatt Det nye testamente til bruksspråket, provençalsk, slik at det skulle bli forstått av folket. Ideene hans spredte seg over hele Europa. Valdo og disipler hans ble kalt «de fattige i Lyon» på grunn av sitt diakonale engasjement hvor de delte det de eide. Og ganske raskt ble alle medlemmene i bevegelsen ekskommunisert av kirken. Hovedsakelig fordi forkynnelsen ble holdt av lekfolk og at de tillot kvinner å forkynne. Valderserne opplevde mye forfølgelse, men bevegelsen spredde seg allikevel til Østerrike, Tyskland og Italia. I 1532 ble Valderserne invitert inn i Reformasjonen av Zwingli og Bucer og dermed ble de med i den protestantiske familien. Den protestantiske kirken i Italia, Den Evangeliske Valdeser Kirken, er direkte etterkommere av Valdeserne fra Lyon og har derfor tette bånd til de franske protestantene.

 

Forbudt å være protestantisk

Og visste du for eksempel at det i hundre år var forbudt å være protestant i Frankrike?

Hugenot place gateskilt i London

Hugenot place gateskilt i London

Solkongen Ludvig den 14 ville nemlig ha en konge, en lov og en religion -katolisismen. Fra år 1685 og fram til den franske revolusjonen i 1789 var det derfor forbudt å være protestant i Frankrike, og det var også forbudt å flykte landet. Ble man tatt i fluktforsøk så ble mennene sendt til galgen og kvinnene stengt inne. Flere protestantiske kvinner satt innestengt i spesielle kvinnefengsler for protestanter i flere tiår. Men dette fluktforbudet medførte allikevel en stor flyktningstrøm fra Frankrike til andre protestantiske land i Europa. På denne tiden kom det så mange franskmenn til London at der var bydeler i London hvor man bare hørte fransk ute i gatene. Mer enn to millioner protestanter som ikke klarte å flykte ble tvangskonvertert til katolisismen av en spesialbrigade kalt «dragene».

 

De franske hugenottene

Og visste du at de franske protestantene ble kalt for hugenotter?

Hemmelig hugenot gudstjeneste ute i skogen

Hemmelig hugenot gudstjeneste ute i skogen

Historikerne er usikre på hvor navnet kommer fra. En teori er at navnet kommer fra en tidlig leder som kan ha hatt navnet Hugo, som er et vanlig fransk navn. Men den mest sannsynlige teorien er at de ble gitt dette navnet av katolikkene. «Kong Huguet» var nemlig en fellesbetegnelse for spøkelser som rømte fra skjærsilden og som kom og hjemsøkte de levende. Disse spøkelsene var fryktet av folk. Og siden protestantene snek seg ut om natten for å holde hemmelige gudstjenester i skog og grotter, så ble de sammenlignet med disse onde spøkelsene og dermed kalt hugenotter.

 

 

Protestantiske flyktninger

Og visste du at det var franske protestantiske flyktning som tok med seg vinplantene til Sør-Afrika?

Den franske reformerte kirken i Fredericia

Den franske reformerte kirken i Fredericia

Dette er noe av forklaringen til at Sør-Afrika er kjent for sin vinproduksjon. Og i 1685 utstedte den danske kongen Christian den 5 kongelige privilegier til de franske protestantiske flyktningene i håp om at flere ville bosette seg i Danmark. De var nemlig kjent for å være både flittige og fromme. Men ingen ville komme. Men i 1719 sendte kong Frederik den 4. sin franske oberst du Boulet til Brandenburg for at overtale hugenotter til å bosette seg i den danske byen Fredericia. Grunnen til at han ønsker at de skulle komme var fordi  kongen slet med økende kriminalitet og lite produksjon i byen. Dette ønsket kongen å bøte på ved å gi rom for disse fromme og arbeidsomme franskmennene. Men de franske hugenottene lot seg ikke så lett overtale denne gangen heller, og kongen måtte gi de både statlig lønn, skattelette og norsk tømmer til å bygge hus og kirke før de aksepterte kongens tilbud. Menigheten i Fredericia bygget en egen kirke og beholdt det franske språket som kirkespråk i flere generasjoner.

 

Bibelbeltet

Og visste du at franske protestanter også bruker betegnelsen bibelbelte?

Jeans Levis 501

Levis 501

Sør-Frankrike hvor protestantismen alltid har stått sterkest er kalt både bibelbelte og den protestantiske croissanten. Men protestantene har i historien bare hatt flertall i en by i Frankrike, og den heter Nîmes. Nîmes blir derfor av protestantene ansett som deres hovedstad, selv om de i dag utgjør bare en liten prosentandel av innbyggerne. Order «fra» på fransk er «de». Og det som Nîmes er kjent for er «demin» (fra Nîmes), altså jeans stoffet som ble produsert i denne byen. Og forsendelse 501 fra Nîmes (denim) til USA kjøpte Levi Strauss. Derfra har den populære jeans buksa Levis 501 denim fått navnet sitt.

 

Den lutherske inspeksjonen i Paris

Og visste du at den lutherske inspeksjonen (bispedømme) i Paris hadde sitt utspring i både den svenske og danske ambassaden?

Luthersk kirke i paris: Église des Billettes

Luthersk kirke i paris: Église des Billettes

Da det var forbudt å være protestant i Frankrike, så fikk den svenske ambassaden dispensasjon til å ha en luthersk kirke for sine statsborgere. Kirken var derfor myntet på utlendinger med luthersk tro, men var forbudt for franskmenn. Kirken tiltrakk seg både skandinavere og tyskere, men også franske protestanter sluttet seg til kirken. I 1806 ble kirken ved den svenske ambassaden stengt av Napoleon på grunn av politiske uenigheter mellom Frankrike og Sverige, men da overtok den danske ambassaden ansvaret for videre drift. Og det er først i 1853 at kirken blir registrert som en selvstendig Inspeksjon. Den Lutherske Inspeksjonen i Paris er kirken NMS først startet samarbeid med i 1983 (formelt i 1987), og som senere gikk sammen med den reformerte kirken i Frankrike og dannet Den Forente Protestantiske Kirken i Frankrike (EPUdF) i 2012. Og det er denne kirken NMS er partner med i dag.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp