Tilbake til nms.no Frankrikeblogg
Meny
Foto: tegning av hvordan den nye kirken i Champigny vil se ut Last ned

Veien videre: Fra Créteil til Champigny-sur-Marne

Tiden er nå inne for at misjonærparet Mary og Rafi Rakotovao overlater ansvaret og videreføringen av Creteil menighet til pastor Caroline Foote. Veien videre for NMS misjonærene går nå til et nytt misjonsprosjekt i byen Champigny-sur-Marne. Dette er også en forstad øst for Paris, ikke så langt fra Créteil. Men utfordringene her vil være noe annerledes enn i Créteil. Les hva Mary og Rafi forteller om sin nye tjeneste i byen Champigny-sur-Marne.
Del Facebook Twitter E-post

Menigheten i Créteil på avslutningsgudstjenesten for NMS misjonærene Mary og Rafi Rakotovao

Vi har nå vært misjonsprester for NMS i Frankrike i mange år, ja, faktisk over tretti år.  I løpet av disse årene har det vært et privilegium for oss å tjene Gud på mange forskjellige måter.  Vi har jobbet blant studenter hvor Rafi var ungdomsprest i mange år. Men i de senere årene har vi jobbet mest med menighetsevangelisering.  I de siste åtte årene har vi plantet en kirke i byen Créteil, en forstad øst for Paris.  Prosjektet er godt kjent for folk i NMS.  Vår siste søndag i Creteil var søndag 26. Juni 2022.  Når det gjelder menigheten i Créteil, har Gud hørt våre bønner. Créteil har en ny prest :  hun heter Caroline Foote og hun begynte  i menigheten i Créteil den 1. juli 2022.

Og nå skal vi fortelle litt om veien videre for oss i Champigny. Vi flyttet til denne byen den 1. September og har begynt som misjonsprester.  Champigny er en kommune med 77000 innbyggere, som ligger, som sagt, ikke så langt fra Paris.   Kommunen er geografisk spredt over 11,3 km2 og er sammensatt av svært forskjellige nabolag med innbyggere fra mange land.

Den nye kirken i Champigny under oppføring

Den nye kirken i Champigny under oppføring

Menigheten i Champigny står overfor en stor utfordring. En ny metrostasjon bygges i Champigny (linje 15), og for å bygge den, måtte de rive den gamle kirken. Menigheten har derfor fått en erstatningskirke i den tiden det vil ta å bygge en ny kirke.

Etter planen skal kirken stå ferdig til påske 2023. Det vil være plass til rundt 200 mennesker i kirken.  Den nye kirken vil ha sin inngang rett utenfor den nye metrostasjonen. Selve metrostasjonen skal stå ferdig i 2025.  Rundt 48 000 reisende vil dermed gå forbi kirken hver dag.

Det er ikke så mange mennesker tilknyttet denne menigheten i Champigny, og man har ønsket å bygge en livskraftig menighet.  Der er et stort potensial i Champigny og det nye kirkebygget vil by på mange muligheter for misjon og for evangelisering.

Nå fra og med sommeren 2022 tar vi fatt på oppgaven med å bygge en livskraftig menighet i Champigny, sammen med menighetens medlemmer. Da Créteil var et kirkeplentingsprosjekt, så er arbeidet i Champigny mer et revitaliseringsprosjekt i en allerede eksisterende menighet, så arbeidet her vil være noe annerledes, og vil handle mer om endring enn nyetablering. Det blir ingen lett oppgave. Vi er takknemlige for alle som vil be for oss. Vi stoler på Gud og er sikre på at han vil følge oss i dette nye prosjektet.

Modell av den nye kirken i Champigny

Slik kommer den nye kirken til å se ut når den står ferdig

Mary og Rafi Rakotovao

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp