Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: EECMY DASSC Last ned

Kvinners stemme er viktig i fredsbygging!

En kvinnes stemme er som regel myk og omsorgsfull. I et patriarkalsk samfunn som Etiopia er det lett å ignorere meningene hennes, stemmen hennes. Hva hun mener teller stort sett bare når det gjelder beslutninger angående husholdning og barneoppdragelse.
Del Facebook Twitter E-post

Dette er en av grunnene til at Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus sin avdeling for utviklingsarbeid (EECMY-DASSC) i samarbeid med NMS har et budskap å nå ut med:

Kvinners stemme er av avgjørende betydning i fredsarbeidet.

En av oppgavene vi som kristne har fått i denne verden er å skape fred. Som Jesus sa i Matt 5,9: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Jesus er selv et storartet eksempel på en som skaper fred. Han skapte fred mellom Gud og mennesker, mellom jøder og hedninger og så videre. Ved å følge i Jesu fotspor, i samarbeid med NMS (finansiert av Digni), organiserer EECMY-DASSC et prosjekt kalt «Kvinners engasjement for fred» i Etiopia.

Prosjektet handler om å fremme kvinners rolle i fredsarbeidet ved å mobilisere kvinner på lokalplanet i Mekane Yesus-kirken. Prosjektet har som målsetning å skape rom for kvinner til å engasjere seg i beslutningsprosesser og skape fred (lederskap for fred). I en kontekst der kvinners innsats stort sett blir ignorert og der de ikke får ha innflytelse på fredsprosessen, vil prosjektet bidra til økt kvinnelig deltagelse i lokale strategier for bærekraftig fred.


Vår stemme er viktig i fredsbygging!

Prosjektet gjennomføres i utvalgte synoder og deres lokalmiljøer. Tre synoder fra henholdsvis sør og vest er valgt ut. Fra vest inngår synodene Gimbi-Jorgo-synoden, Begi-Gidami-synoden og Vest-synoden innbefattet Dal Dambe – den nyetablerte synoden i Blånildalen. Disse synodene er valgt fordi de befinner seg i områder med konflikt og fordi de er sårbare for etnisk og religiøst motiverte konflikter.

I tillegg til de to nevnte målgruppene tar prosjektet også sikte på å adressere teologiske institusjoner på sentrale steder i landet og innenfor prosjektets målområder. Blant disse institusjonene finner vi Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba og flere bibelskoler.


Klare til å delta på løpet – og for å styrke kvinners rolle i samfunnet og i kirken.

Bildet øverst er tatt på et utdanningsseminar om fredsarbeid for kvinner, 27. desember 2023. I tillegg til forskjellige utdanningsopplegg om hvordan man kan engasjere kvinner i fredsarbeid har dette prosjektet også arrangert en kampanje ved det store femkilometerløpet for kvinner (17. mars, 2024). Dette løpet var et spenstig arrangement som samlet kvinner med forskjellig bakgrunn og funksjonsdyktighet. Det fungerte som en feiring av kvinners prestasjoner og understreket deres sentrale rolle i å fremme fred og fredsbyggende initiativer.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp