Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: SIL Last ned

Traumebehandling i et land med mye vold og grusomheter

Rett før påske hadde jeg muligheten til å være sammen med fagfolk fra SIL på en kurs i traumebehandling i Arba Minch sør i Etiopia. Prosjektet "Traumebehandling av et prøvet folk" ble initiert av den kristne språk- og misjonsorganisasjonen SIL Etiopia og er todelt: Det jobbes både med fredsbygging og traumebehandling.
Del Facebook Twitter E-post

Fredsbygging


Haftee Waaqoo er svært kompetent og har lang erfaring i fredsbygging.

Da jeg kom til Arba Minch var den ukelange opplæringen i fredsbygging nettopp avsluttet. 30 utvalgte deltakere, alle sammen menn i nøkkelfunksjoner, fikk høre om konflikter, dimensjonen av en konflikt, ulike konflikfaser, aktører, og om fredsbygging. Disse 30 deltakerne fra tre forskjellige folkegrupper i sør som levde fredelig sammen inntil for noen få år siden, skal nå dra tilbake til hjemplassene sine og formidle videre det de har lært. De skal lage handlingsplaner og opprette komitéer for å jobbe med fredsbygging og forsoning. Her skal også kvinner, ungdommer og barn være inkludert. For å sikre at alt blir forstått og videreformidlet på rette måten, skal denne prosessen på grasrota få tett oppfølging. Workshopen ble ledet av presten Haftee Waaqoo. Han har mye erfaring og kunnskap.

Traumebehandling


Fra venstre: Yonathan, Simret og Abraham er et godt team som ledet kurset i traumehealing profesjonelt med mye variasjon.

Så startet vi med workshopen om traumebehandling. Vi, det var Simret Fekadu, Yonathan Agegnehu og Abraham Tuji fra SIL som er et godt innøvd team. Også denne gangen var det 30 deltakerne, 29 menn og én kvinne fra samme området som deltakerne ved fredsbyggings-workshopen. Det er ønskelig at flere kvinner deltar, men grunnen for mannsdomineringen er at det som regel er men som innehar nøkkelposisjoner, og at det er veldig vanskelig for kvinner å være borte fra familien i en hel uke.

Undertrykte følelser ødelegger normalt liv og må behandles


Når belastningene, følelsene og traumene er for mange er det ikke lenger mulig å holde dem skult, de kommer til overflaten.

Folk undertrykker ofte konflikter, traumer og følelsesmessig stress, noe som tar enorm energi og som har en negativ innvirkning på hele livet. Grunner for dette kan være skam og frykten for å se svak ut eller regnes som «taper». Alle krefter må brukes til å holde noe skjult, og et normalt liv er ikke lenger mulig. For å demonstrere dette ble tomme plastflasker plassert i en stor balje med vann. En deltaker prøvde å holde dem under overflaten, men etter hvert som flere og flere flasker ble lagt til, var det ikke lenger mulig.

En god lytter og medvandrer


Simret går med deltakerne gjennom de forskjellige stadiene ved et trauma: den første fasen er sinne og fornektelse.

Simret og Yonathan fremførte et rollespill som viste, hvordan en kan være en god og dårlig medvandrer. Simret var såret og bekymret og møtte en prest. Mens de gikk, fortalte hun om det grusomme som hadde skjedd. Presten gikk ikke nærmere inn på dette, men kom med ordtak og bibelsitater og lot Simret like deprimert og alene tilbake.

Den andre gangen satte presten og Simret seg ned og han lyttet oppmerksomt til henne. Selv om han ikke kunne gi henne en konkret løsning på problemene hennes, følte hun seg sett, hørt og forstått. Hun kom styrket og trøstet ut av samtalen. En deltaker som selv var prest, innrømmet at han dessverre gjenkjente seg selv i personen av første runde i rollespillet og lovet å bli en bedre lytter i fremtiden.

Vitnesbyrd

Etterpå fikk de som ville muligheten til å fortelle sin egen historie. Grusomhetene som fant sted og som tynget deltakerne hardt, ble rapportert under tårer. En person sa at han hadde selvmordstanker og var fullstendig fortvilet før workshopen startet.

Målet med traumebehandling

På samme måten som med fredsbygging skal deltakerne videreformidle erfaringene med terapimetodene fra workshopen når de kommer tilbake til hjemplassene sine, noe som vil føre til store ringvirkninger.

Dette arbeidet er svært viktig i et land som opplever så mye vold og grusomheter. Be gjerne for alle som bygger bro mellom mennesker og som jobber med forsoning, for mennesker som lider under traumer og for landet Etiopia generelt.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp