Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Dr Haileyesus Engdashet / Møte i Bibelselskapet i Etiopia for å diskutere videre strategi for arbeidet. Fra venstre: K'idist Bahru, prosjektrådgiver i NMS, Zegeye Belew, sør-gumuz bibeloversetter, Dr. Haileyesus Engdashet, avdelingsleder i Bibelselskapet, Klaus-Christian Küspert, seniorkonsulent i NMS, og Endrias Kacharu, prosjektoordinator i Bibelselskapet Last ned

Arbeid som bærer frukt – et siste besøk hos kollegaene i Asosa

NMS støtter to svært ulike prosjekter i det vestlige Etiopia. Felles for dem er at det dreier seg om språkarbeid for minoritetsgrupper og at samarbeidet for det mest skjer online. I begynnelsen av februar fikk jeg anledning til et personlig besøk av prosjektene og noen svært hyggelige møter med gode kollegaer.
Del Facebook Twitter E-post

I 2004 ble det bestemt at «mao-folket» skulle stå i fokus for NMS sitt arbeid i Vest-Etiopia. Det var imidlertid nødvendig med mange års forskning for å forstå hvem disse «mao-folkene» er, hvilken plass de har i det kompliserte multietniske samfunnet i Vest-Etiopia og hvilke språk de ulike gruppene snakker. Siden 2017 har NMS støttet prosjektet «Mao Sustainable Identity», som blant annet jobber med å lage ei ordbok for hozo-språket med en spesielt utviklet ortografi som danner grunnlaget for det videre arbeidet med bibelfortellinger, sanger og oversettelser.


Dette teamet har jobbet med hozo-ordboka i snart 4 år. F.v. Seid Imam, Olana Lencha og Klaus-Christian Küspert

Normalt skjer ordbokarbeidet gjennom daglige videomøter med kollegaene i Asosa. I begynnelsen av februar fikk jeg imidlertid anledning til å besøke dem personlig. Disse dagene var svært fruktbare. Vi kunne diskutere mange spørsmål i forbindelse med en gjennomgang av noen av de nesten 2500 oppslagsordene med tilhørende eksempel-setninger. Vi håper at ordboka kan publiseres innen utgangen av 2024. SIL, vår lokale partner og prosjekteier, ba meg om å fortsette arbeidet som frivillig konsulent for mao-språkene når jeg snart går av med pensjon.


Jeg fikk muligheten til å følge oversetterteamet på et kurs i bruk av paratext-programmet ved SIL i Addis Abeba. Bak f. v. Zegeye Belew, Klaus-Christian Küspert, Lozran Ayana: Foran f.v. Alagawerash Fotane, Rev. Sudi Gote, Meles Erana.

Det andre prosjektet jeg følger opp som konsulent, er oversettelsen av Det gamle testamentet til sør-gumuz-språket. Arbeidet med gumuz-folket sto helt i begynnelsen av NMS sitt arbeid i Etiopia og har fortsatt høy prioritet.

I motsetning til de ulike mao-språkene er gumuz nå et forholdsvis utviklet skriftspråk som også brukes i skolen, og flertallet av gumuz er kristne. Det er derfor på høy tid at den første fullstendige bibeloversettelsen til (sør-) gumuz snart blir ferdigstilt. «Sør-Gumuz-Prosjektet» med sine høyt kvalifiserte oversettere har jobbet siden 2020 med oversettelsen av Det gamle testamentet til moderne gumuz. Prosjektet eies og drives av det etiopiske bibelselskapet (EBS).

Også her foregår samarbeidet vanligvis ved hjelp av videokonferanser. Dette fungerer bra, men kan ikke helt erstatte fysiske møter. Under prosjektbesøket i februar kunne vi sammen sluttføre revisjonen av Jobs bok og diskutere noen teologiske og tekniske spørsmål, for så å sende teksten til Bibelselskapet for videre kontroll. Dr. Haileyesus, lederen for oversettelsesavdelingen i EBS  (se bildet på toppen), berømmet oversetterne for deres utmerkede arbeid og ba NMS om å fortsatt stille en engasjert konsulent til rådighet for prosjektet for å sikre kvaliteten av oversettelsen.


Det er en glede å møte kollegaene i Asosa og slå av en prat over en kopp kaffe. F.v. Seid Imam, Mao-prosjektet, Hambisa Ayana, koordinator for Gumuz prosjektet, Olana Lencha, koordinator for Mao-prosjektet, Zegeye Belew, leder for Gumuz GT-oversettelsen og Klaus-Christian Küspert, prosjektrådgiver.

Turen til Asosa  var en stor glede – for det første fordi jeg med egne øyne fikk se kvaliteten, fremdriften og engasjementet i arbeidet med disse to språkprosjektene, og for det andre fordi møtet med de gode, motiverte og hjertevarme kollegaene våre var svært hyggelig. Så forlater jeg Asosa og arbeidet mitt der med ett øye som gråter og ett som ler.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp