Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Mparany Rakotondrainy Last ned

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! 1. Mosebok 1:31

16 gumuz og mao ungdommer deltok på klima-workshopen i Assoa i oktober. Der hadde de mulighet til å diskutere effektene av klimaendringer i deres nærmiljø og å utvikle strategier for å dempe disse. Deltakerne foreslo konkrete tiltak for lokalsamfunnene deres.
Del Facebook Twitter E-post

Klima er et viktig tema i verden, men for det meste ikke så mye i fokus på landet i Afrika. Temaet for workshopen ble imidlertid foreslått av ungdommene selv. En av deltakerne var Rev. Sudi Gote, en ordinert pastor og gumuz bibeloversetter fra Blånildalen. Hun sier at hun lærte mye på workshopen, spesielt at klimaendringer påvirker alle på jorden, ikke bare de som bor på den nordlige halvkulen. I tillegg lærte hun at virkningene av klimaendringer ikke er begrenset til planter og dyr, men at de påvirker også menneskers helse, matsikkerhet, økonomisk vekst og politisk stabilitet. Hun sier:

Det er så liten interesse for alt dette i Kamashi-området. De tror at landsbygda ikke vil bli påvirket. Vårt folk er ikke klar over effektene av klimaendringer på hele deres eget liv og levebrød.

Reverend Sudi (t.h.) i samtale med Olana, koordinator for mao prosjektet. Sudi blir engasjert når det gjelder miljøet.

Klimaendringer er et globalt problem og må tas opp før det er for sent. Rev Sudi håper at hun kan inspirere andre til handling. Hun er fast bestemt på å gjøre en forskjell og bidra til å skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Ved å dele sin kunnskap med folket i Kamashi-området, håper Rev Sudi å inspirere og motivere andre.

  Gud skapte verden så vakkert. Vi er Guds barn. Vi er bare nødt til å ta vare på skapelsen hans, sier hun.

Å være kvinnelig pastor og drive aktiv bevisstgjøring om miljøet samtidig er ikke så lett. Det krever mot og engasjement for å kunne dele dette budskapet med verden. Derfor er hun en inspirasjon for mange i området. Det er tider når vi overser de små utfordringene vi møter hver dag fordi vi ser bare på de store problemene. Ofte glemmer folk at Gud skapte denne perfekte verden for hver enkelt av oss, og de fleste mener at spørsmålet om klimaforandring og miljøødeleggelse ikke bør stilles av pastorer, spesielt ikke av kvinnelige. De klandrer henne for å gjøre andre ting enn det en pastor burde si og gjøre.

Folk spør meg ofte hvorfor jeg snakker så mye om miljøet? De mener at jeg bare bør forkynne om Bibelen. Men de glemmer at det er Gud som har skapt alt så vakkert, og at det er mitt ansvar som pastor å minne dem om Guds store verk.

Drivkraften for miljøengasjementet til Sudi er Bibelen. Det å bevare Guds vakre skapelse er en oppgave enhver kristen har.

Videre sier Sudi at folk i Asosa-området er veldig opptatt med den daglige overlevelseskampen. De tror ikke at klimaendringene har noe med livet deres å gjøre, og mener at det hele er et vestlig problem, ikke noe afrikansk. Derfor er det viktig å bevisstgjøre dem om viktigheten av å være engasjert for miljøet på bakgrunn av evangeliet. Vi sliter med å brødfø familiene våre hver eneste dag. Derfor må vi få folk til å forstå sammenhengen med å beskytte miljøet og sørge for nok mat og rent vann.

Workshopen ble avsluttet med en felles forpliktelse til å samarbeide for å beskytte miljøet og adressere effektene av den globale oppvarmingen. Vi ble også enige om å organisere flere workshoper i fremtiden om dette temaet. Med dette fikk workshopen en vellykket avslutning med en god følelse av enhet, samarbeid og vilje til å bekjempe klimaendringer.

 

Hele workshopen var preget av engasjement og viljen til samarbeid og til å lykkes.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp