Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Diribe Tesfa Last ned

Ti nye kvinneambassadører

Safe Motherhood prosjektet er i sitt tredje og siste år. I oktober møtte jeg den nye prosjektlederen Diribe Tesfa i Asosa.
Del Facebook Twitter E-post

Det er ikke lett å gjennomføre de planlagte aktivitetene i urolige og usikre tider og det krever energi og planlegging for å få til det som er mulig. Dette gjelder også helseprosjektet «Safe Motherhood» i Begi Gidami-synoden. Et normalt, fredelig liv har ikke vært mulig i dette området på mange år.

Ny prosjektleder

bildet viser tre kvinner

Møtet ved NMS kontoret i Addis Abeba i februar 2023. Fra venstre: undertegnete, NMS feltkoordinator Worknesh Genno og den nye prosjektlederen Diribe Tesfa.

Fra og med i år har prosjektet fått enda en ny leder, Diribe Tesfa. Noen kjenner Diribe sikkert fra tiden da hun ledet «Fistula prosjektet» og deretter jobbet for «Women Empowerment» i Begi. Diribe tok over prosjektledelsen etter Alamitu.
På grunn av de politiske problemene kan ikke prosjektet gjennomføre alle aktivitetene som er listet i prosjektdokumentet, men gjør sitt beste for i det minste å gjennomføre det som er mulig uten fare for liv og helse. Diribe klarte for eksempel å samle åtte av de ti ambassadørkvinnene som fikk utdanning  i 2021.

bildet viser 8 kvinner

Disse åtte kvinneambassadørene fra 2021 fikk et oppfriskningskurs i september i år.

Disse kvinnene fikk fire ukers opplæring i prosjektets første år, hvor de lærte om farene ved svangerskap og fødsel og at helst alle kvinner skulle føde ved en helsestasjon. Nå fortalte de  om arbeidet sitt, og om utfordringer og suksesser de opplevde. Bortsett fra én kvinne som er litt eldre, er alle fortsatt svært aktive, de besøker de gravide i området hvor de bor og oppfordrer dem til å føde på helsestasjonene.

Opplæring av ti nye kvinneambassadører

I september i år ble 10 nye kvinner opplært til å bli Safe Motherhood ambassadører – bildet øverst viser dem på siste dagen av opplæringen da de fikk nye klær. Ni av dem er muslimer og bare én kvinne er kristen. Prosjektområdet er stort og flertallet av innbyggerne er muslimer, spesielt ute på landet. Tradisjonen med å «gifte bort» jenter i svært ung alder fører til høyere risiko for skader ved vanskelige fødsler fordi kroppen ikke er ferdig utviklet. Den yngste av de ti kvinnene er bare 14 år gammel. Hun ble gift bort i en alder av 3 og allerede svært ung ble hun gravid, men mistet barnet sitt ved fødselen. Gjennomsnittlig ekteskapsalder for disse ti kvinnene er 15,9 år, sju av dem var under 19 år da de giftet seg.

Transport av kvinner til Fistula sykehuset

Så langt er fem kvinner med fistelskade blitt transportert til «Fistulahospitalet», spesialsykehuset i Addis Abeba, og det er planlagt at ytterligere tre kvinner skal få mulighet til å opereres før utgangen av året. Da blir de aller fleste friske igjen med full kontroll over avføringen, og får de et nytt og verdig liv.

Prosjektet faser ut på slutten av dette året, etter tre år. For at aktivitetene skal kunne fortsette etterpå og ambassadørkvinnene kan henvende seg til noen og får hjelp, dannes det komiteer av frivillige medlemmer i de to tettstedene Tongo og Kondala.

Gode ​​nyheter

Før Safe Motherhood startet i Begi Gidami synoden, ble helseprosjektet gjennomført i Kamashi i Blånildalen i to perioder av til sammen 6 år. Da jeg nylig møtte Hambisa Ayana, lederen for ungdomssenteret i Kamashi, kunne han fortelle at venterommene på helsesenteret i Kamashi fortsatt fungerer bra og blir benyttet av høygravide kvinner som venter på fødselen. Safe Motherhood kvinneambassadørene kommer fremdeles innom ungdomssenteret og holder kontakten. Prosjektet i Kamashi, som hadde fire gode og fredelige år, viser seg å være bærekraftig!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp